Activiteiten Augustus 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

Ingevoegd bericht over busreis Brielle op aanstaande

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018

incl. inschrijvings formulier.

 

ASV AALST

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018

VAN DAM TOT DAM TOT AAN DEN BRIEL……

 10.15 uur: Vertrek ’t Hazzo- Trolliuslaan

 

Brielle, ook wel den Briel genoemd, gelegen in Zuid Holland op het voormalige eiland Voorne. De stad Brielle was in de middeleeuwen
de vijfde stad van het gewest Holland. Het is een oude vestigingsstad en de oudste bedevaartplaats van Zuid- Holland. De grotendeels uit de 17e eeuw stammende vesting van Brielle is een rijksmonument en een van de best bewaard gebleven verdedigingswerken in Nederland.

De stad bezit nog steeds haar oude stadswallen, gebouwd volgens het oud-Nederlands vestingstelsel.

Sinds 1713 is er weinig aan de vesting veranderd, waardoor de verdedigingswerken tot de belangrijkste overgebleven vestingwerken van Nederland behoren. Een deel van Brielle is een beschermd stadsgezicht, met haar bijna 400 rijksmonumenten.

 

Vanaf uw opstapplaats rijden we via een mooie route naar Stellendam. Deze mooie route lijdt ons via door het westen van Brabant en rijden we over de Philipsdam, deze dam is onderdeel van de Deltawerken, waarna we via de Grevelingendam aankomen op Schouwen Duivenland. Een prachtig mooi stukje Zeeland. De Grevelingendam is een dam tussen Schouwen Duivenland en Goeree- Overflakkee.

Via een mooie route over Schouwen Duivenland rijden we via de Brouwersdam naar Goeree- Overflakkee, de Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken. Aangekomen in Stellendam is het alweer tijd voor de lunch, hier staat voor u een heerlijke koffietafel klaar met uiteraard de welbekende “EMA” kroket!

Na de lunch brengen wij u naar Brielle of den Briel….hier heeft u voldoende tijd om op eigen gelegenheid dit prachtige stadje te gaan verkennen. Neem eens een kijkje bij de prachtige rijksmonumenten zoals de grote of

Sint- Catharijnenkerk, maar lekker rondstruinen en wat drinken op een terrasje bestaat ook tot de mogelijkheden.

Op een afgesproken tijd wordt u weer bij de touringcar verwacht waarna we aan de terugreis beginnen, onderweg stoppen wij nog voor een goed drie gangen diner voordat we u weer retour brengen naar uw opstapplaats.

 

 

20.30 uur: Thuis.

Bij de reissom is inbegrepen:

 vervoer per luxe touringcar

 Koffietafel met kroket

 het 3-gangen diner

 

De prijs van deze leuke dagtocht bedraagt: € 56,00 p.p

 

 

Hebt u interesse dan kunt u zich d.m.v. onderstaand strookje opgeven voor 5 september bij

 Bert Baselmans- Juliana de Lannoylaan 3 in Waalre 040-2220062

Bij betaling voor 5 september op NL89RABO 0101 1021 35 hoeft u deze strook niet in te vullen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSSTROOK

Naam______________________________________________________________________

 

Adres__________________________________________Telefoon____________________ geeft zich met _____ personen op voor de dagtocht op 19 september 2018 TEL: 040-204 41 45

 

 

 

 

nieuwsbrief augustus 2018

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

deze editie bestaat uit 7 pagina’s.

 

 

 

Programma

 

 

“t Hazzo is deze zomer voor de Aalster Senioren Vereniging geopend en alleen gesloten tussen 15 en 29 juli

 

Dat betekent

 

Kaarten:                       Donderdag 9-16-23 aug 6-13 sept 13.30u

Koersbal :            Maandag 13-20-27-aug.3-10 sept 13.30u

Ontmoeten:                       Maandag 13-20-27 aug.3-10 sept. 13.30u

Spelmiddag :            Maandag 13-20-27 aug. 3-10 sept 13.30u. Rummycub- Triominos-

Scrable en andere spelen.

Kienen                       donderdag 30 aug in ’t Hazzo

 

Busreis.

19 september zie aanmelding formulier, meld je zo snel mogelijk aan i.v.m.het aantal zitplaatsen in de bus.

 

 

Verder

.

Maandag

Paramount10.30 tot 11.15 Love2dance.

Samen dansen op instapniveau, met Kirsten bewegen op fijne muziek

Dinsdag

9.00 -12.00 seniorenfit bij Paramount

10.00- 11.00 Kwiek beweegroute bij ’t Hazzo

Woensdag Paramount

9.00 tot 9.40 Easy spinning

Een kortere spinningles met lagere intensiteit

Donderdag

10.30 wandelen Beusen-Foudraine,

Hortensialaan 1

10.45 Seniorenfit bij Paramount

Vrijdag

10-00 -11.00 Kwiek Beweegroute bij ’t Hazzo

10.30 tot 11.15 Seniorenfit bij Paramount

 

Computerproblemen

Dinsdag en woensdag van: 09.30 tot 12.30 computerles in het Huis van Waalre.

Door Peter Kivits worden dan praktische problemen met computers, tablets, telefoons en internet besproken.

Slechts beperkte deelname mogelijk.

Aanmelden en inlichtingen bij

Jeanne Willems, tel 040-2213604

 

Aquajoggen bij Fysio Fitness Franssen, Hortensialaan 1.

Dit is speciaal voor mensen, die problemen hebben met bewegen op het droge. Dit wordt gedaan op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.De kosten zijn € 40 per tien keer. Aanmelden en inlichtingen bij Willem Corbijn, tel 040-2214211 Een enkele sessie kost € 5

 

 

 

Culturele Dorpswandeling

De volgende wandeling is vanwege vakanties uitgesteld tot september. Zie de volgende nieuwsbrief.

 

Bowlen

Vrijdag 21 september Zie nieuwsbrief september Geef je op tijd op minimaal 1 week van te voren kosten € 7,50 Peperstraat te Valkenswaard parkeren achterom. Liefst betaling per bank NL89 RABO 0101 1021 35 o.v.v bowlen

Is dan tevens je aanmelding .

Wij spelen met 4 personen per baan, opgeven minimaal een week van te voren.

Geef je snel op

Mail het even kbo-bert@planet.nl of bel 2220062

 

Fietsen

Op de woensdagen 29 augustus en 26 september Vertrek altijd om 10.30 uur bij ’t Hazzo. De afstand is tussen de 40 en 50 km.

Informatie bij Martin Asveld (06-54967029) of via email martinasveld44@gmail.com .

 

Jaarprogramma

Woensdagmiddag 10 oktober ASV/KBO dag

Zondagmiddag 18 november Voorstelling over de slachtmaand

Woensdagmiddag 19 december Kerstviering

 

De Nieuwsbrief per email

 

Tijdens de laatste ledenvergadering is aangekondigd dat de mogelijkheid geboden zou worden om

de Nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, is goed voor het milieu en u heeft minder afval. De Nieuwsbrief is dan ook mooier, want volledig in kleur. Als u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan moet u uw emailadres doorgeven aan martinasveld44@gmail.com We hebben dan ook de mogelijkheid om vaker dan een keer per maand berichten naar u te sturen. Als u wel vaker bericht van ons wilt hebben, maar de Nieuwsbrief toch op papier wilt hebben kunt u dat in de email aangeven.

 

Nieuwe leden:

 

Wij verwelkomen mevr. C.van Nieuwland, de heer P.van de Vijfeiken en

mevr. A. van Bogget-van Zuiden als nieuwe leden.

 

Overleden

De heer R. Rumphorst op de leeftijd van 92 jaar.

Mevr. Reijs op de leeftijd van 81 jaar

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

 

Alle betalingen: liefst op tijd via de bank.

NL89 RABO 0101 1021 35 KBO Aalst

Zet dit standaard in je computer!

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Workshop ‘Veilig wonen’ voor senioren in gemeente Waalre

 

 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kan je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, inbraak en valincidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving?

 

Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden bijgestaan

.

In de zomermaanden bieden de Kring KBO, Seniorenraad Waalre, seniorenvereniging Waalre, Aalster seniorenvereniging, seniorenvereniging PVGE en de gemeente Waalre u de gelegenheid om deel te nemen aan een interactieve workshop over dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgt u handige tips om de veiligheid te vergroten.

 

De workshops worden gehouden in:

Het Huis van Waalre, zaal Dommel A, Koningin Julianalaan 19 te Waalre.

Er zijn drie data waaruit u kunt kiezen:

- Dinsdag 17 juli van 14.00 – 16.00 uur

- Woensdag 25 juli van 14.00 – 16.00 uur

- Donderdag 2 augustus van 14.00 – 16.00 uur

-

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De workshop is tot stand gekomen binnen het project Veilig wonen voor senioren in Brabant, in samenwerking met Het Rode Kruis, KBO-Brabant, Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie

 ‘s-Hertogenbosch. Aangezien het een pilot betreft, stelt de projectorganisatie het zeer op prijs als u na afloop meewerkt aan de evaluatie.

 

Aanmelden voor deelname

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Wilma Breuer, secretaris van Kring KBO gemeente Waalre, e-mail: kbo.kringgemeentewaalre@gmail.com. Gelieve daarbij te vermelden welke dag uw 1ste en 2de voorkeur heeft om deel te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij projectleider Edith Mostert, per e-mail , emostert@kbo-brabant.nl of telefonisch op 073-6444066.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen augustus (boven de 85)

 

95 jaar

94 jaar

92 jaar

91 jaar

90 jaar

90 jaar

89 jaar

88 jaar

Mevr H.W.M. Markerink - Hermans.

De heer L.M. Scheepers

Mevr F.A. Huisman - Smeulders

De heer M Mulder

Mevr. J.B.M. van Dam- van Haaren

Mevr. E. Heijsman – Koolhaas

De heer P.J. van Hooff

Mevr. J.M.H.H. Coppens - Janssen

24 augustus

26 augustus

25 augustus

6 augustus

20 augustus

21 augustus

5 augustus

15 augustus

 

Ze worden allen van harte gefeliciteerd!

 

 

 

De eerste bijeenkomst in het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre na de zomervakantie is op dinsdag 21 augustus a.s. In verband met de kermis in Dommelen is het deze keer de derde dinsdag van de maand. De locatie is café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).

Het thema van de avond is ‘Wat dementie’

Wat is dementie? Kun je aan iemand zien dat hij de ziekte dementie heeft? Hoe kun je dat merken? Heeft iedereen de ziekte Alzheimer of zijn er nog andere vormen van dementie? Wat kun je doen als je vermoedt dat iemand met deze ziekte te maken heeft?

Op 21 augustus hebben we een specialist ouderengeneeskunde, als gast, die uitleg geeft.

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Voor de resterende maanden van 2018 zijn de bijeenkomsten steeds op de vierde dinsdag van de maand. De onderwerpen die dan worden behandeld zijn:

25 SEPT. : Dementie en rechtsbescherming

30 OKT. :   Dementie en mantelzorg

27 NOV. :   Dementie en ondersteuning thuis

Meer informatie: René van Nieuwkuijk, tel. 06.19373374

renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

 

Vul de kas van de ASV!

 

 

De Aalster Senioren Vereniging doet mee aan deze aktie. Steun uw vereniging met behulp van uw inkopen bij Jumbo

 

 

 

Op 18 juli organiseerde de Aalster Senioren Vereniging in het Huis van Waalre voor het eerst een buffet. Mede dank zij ons eigen ondersteunende team werd het een geweldig succes. Hierna twee foto’s.

 

 

 

 

einde van deze nieuwsbrief editie.

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina