Activiteiten April 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

nieuwsbrief april 2018

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

Paaseieren

Zoals elk jaar zorgden onze gastvrouwen ook dit jaar weer voor een feestelijk versierd paasei voor de deelnemers aan onze vaste programmapunten met als beloning de waardering van de ontvangers.

 

 

Rabobank clubkas campagne

Ook dit jaar stelt Rabobank De Kempen weer een fors bedrag beschikbaar voor de lokale verenigingen. Dus ook wij als Aalster Senioren Vereniging kunnen onze kas spekken als u uw stem uitbrengt op onze vereniging. In het afgelopen jaar bracht uw stem ons maar liefst bijna € 500,- op.

Iedereen die lid is van Rabobank De Kempen ontvangt per post een stemcode en kan tussen 5 en 30 april 5 stemmen uitbrengen ( 1 stem per vereniging) Uw overige stemmen kunt u bv uitbrengen op de EHBO vereniging Aalst of op de Senioren Vereniging in Waalre. Elke stem op onze ASV levert ons ca € 2,- op. Zoek voor Aalster Senioren Vereniging bij Aalst, niet bij Waalre.

Heeft U hulp nodig met het uitbrengen van uw stem dan helpen we U graag. Een telefoontje naar Bert 2220062 of Jeanne 2213604 is voldoende. Wij helpen U graag bij het stemmen.

Bovendien is bij het Ontmoeten in ’t Hazzo op maandag 16 april van twee uur tot half drie iemand aanwezig om u eventueel behulpzaam te zijn en ook bij het kaarten op donderdag 19 april van een uur tot half twee. Breng dan wel de kaart met de stemcode mee.

.

Busreis Groene Hart

 

 

23 mei 2018, zie bijlage, meld je snel aan, 60 personen kunnen mee.

 19 september is de volgende busreis, zet dit vast in je agenda.

 

 

 

Sluiting ’t Hazzo

 

Op 30 april is er geen Koersbal en geen Ontmoeten.

Op de donderdagen 3 mei en 10 mei (Hemelvaart) is er geen kaarten

 

 

Programma

Tenzij anders vermeldt vinden activiteiten plaats in ’t Hazzo.

 

.

Kienen op donderdag 26 april 14.00 uur .

 

Maandag

Paramount10.30 tot 11.15 Love2dance.

Samen dansen op instapniveau, met Kirsten bewegen op fijne muziek

13.30 Creativiteitsmiddag (ontmoeten)

13.30 Spelletjesmiddag, Rummycub-

  Tridominos- Scrable en andere

14.00 Koersbal

Dinsdag

9.00 -12.00 seniorenfit bij Paramount

10.00- 11.00 Kwiek beweegroute bij ’t Hazzo

Woensdag Paramount

9.00 tot 9.40 Easy spinning

Een kortere spinningles met lagere intensiteit

Donderdag

10.30 wandelen Beusen-Foudraine,

Hortensialaan 1

10.45 Seniorenfit bij Paramount

13.30 uur Kaarten

Vrijdag

10-00 -11.00 Kwiek Beweegroute bij ’t Hazzo

10.30 tot 11.15 Seniorenfit bij Paramount

 

Computerproblemen

Dinsdag en woensdag van: 09.30 tot 12.30 computerles in het Huis van Waalre.

Door Peter Kivits worden dan praktische problemen met computers, tablets, telefoons en internet besproken.

Slechts beperkte deelname mogelijk.

Aanmelden en inlichtingen bij

Jeanne Willems, tel 040-2213604

 

Aquajoggen bij Fysio Fitness Franssen, Hortensialaan 1.

Dit is speciaal voor mensen, die problemen hebben met bewegen op het droge. Dit wordt gedaan op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.De kosten zijn € 40 per tien keer. Aanmelden en inlichtingen bij Willem Corbijn, tel 040-2214211 Een enkele sessie kost € 5

 

 

 

Bowlen

 

Vrijdag 20 april - 18 mei – 15 juni - begint 14.00u. – 15.30u

 Het adres is Peperstraat in Valkenswaard, parkeren achterom.

Zorg dat je op tijd bent, je moet nog andere schoenen aantrekken, om 13.30 gaat het

bowlingcentrum open.

Geef je op tijd op, minstens een week van te voren. Kosten € 7,50

.Je bowlt nergens voor die prijs

Wij spelen met 4 personen per baan, Uw betaling liefst per bank is tevens uw deelname bewijs

Geef je snel op. Mail mij even kbo-bert@planet.nl of bel 2220062

Als je met een ander mee rijdt voor € 0,30 per km dat is ± € 3,00

Dat is altijd nog goedkoper dan de bus en helpt het milieu

 

Fietsen

Woensdag 25 april is weer de eerste fietstocht van het seizoen. We beginnen toch nog om 10.30 uur. Met de deelnemers zullen we nogmaals een andere begintijd bespreken en peilen of mensen twee keer per maand willen fietsen. Ik wil wel (M.A) . De volgende tochten zijn 16 mei (misschien) en 30 mei (zeker)

 

Bestuur

 

Na de algemene ledenvergadering heeft het bestuur haar onderlinge taakverdeling vastgesteld. Op zijn verzoek is Bert Baselmans vrijgemaakt voor de functie van hoofd activiteitencommissie en voor taken op het gebied van directe belangenbehartiging van de leden. Willem Corbijn, tot nu toe vicevoorzitter zal de taken van de voorzitter uit gaan voeren. De functie van vice-voorzitter wordt niet opnieuw ingevuld

Het bestuur bestaat nu uit

Voorzitter                                    Willem Corbijn

Secretaris                                    Martin Asveld

Penningmeester                           Jeanne Willems

Hoofd activiteitencommissie              Bert Baselmans

Lid                                               Wilma Breuer

Lid                                               Lies Theuws

Lid                                               Cor van Mosseveld

 

De Nieuwsbrief per email

 

Tijdens de laatste ledenvergadering is aangekondigd dat de mogelijkheid geboden zou worden om

de Nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, is goed voor het milieu en u heeft minder afval. De Nieuwsbrief is dan ook mooier, want volledig in kleur. Als u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan moet u uw emailadres doorgeven aan martinasvel44@gmail.com We hebben dan ook de mogelijkheid om vaker dan een keer per maand berichten naar u te sturen. Als u wel vaker bericht van ons wilt hebben, maar de Nieuwsbrief toch op papier wilt hebben kunt u dat in de email aangeven.

 

Verjaardagen maart (boven de 85)

 

93 jaar

92 jaar

88 jaar

86 jaar

Mevr. J.A. Loomans-van Poppel

De heer J. Dorrestijn

Mevrouw E .M.Teunissen

Mevrouw J.W.F. van der Linden-van der Donk

22 april

19 april

19 april

1 april

 

Ze worden allen van harte gefeliciteerd
 

Nieuwe leden:

 

Wij verwelkomen de heren W. Böckling en G. Lammers als nieuw lid

 

 

 

 

Op onze algemene ledenvergadering heeft Willem Corbijn vertelt wat in het afgelopen jaar belangrijk was voor onze vereniging. Dit lijkt ons interessant genoeg om ook in deze nieuwsbrief op te nemen. Volgende keer krijgt u de notulen.


Op een heel andere locatie dan we gewend zijn, komen we bij elkaar voor de jaarvergadering van onze Aalster Senioren Vereniging. Om terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar vooral om vooruit te kijken naar de mogelijkheden van het komende jaar.
Alweer een jaar voorbij. En wat voor een jaar. We hebben veel vreugde en verdriet gekend, zowel in de persoonlijke situatie als in de situatie van onze vereniging; dat hoort erbij als je ouder wordt.
Ik nodig u uit om een moment stil te staan bij degenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen
Als ik hier , op deze locatie, ‘t HUIS van WAALRE, denk aan de inspanningen die wij als bestuur, gedaan hebben om het voortbestaan van onze vereniging op onze oude vertrouwde plaats, ’t HAZZO, vast te leggen en te regelen met de Gemeente Raad, dan is de conclusie dat het allemaal niet voor niets is geweest. ’t Hazzo blijft onze plaats om elkaar te ontmoeten. De noodzakelijke ruimte die daarvoor nodig is, is vastgelegd. Maar………..die moet nog wel opnieuw ingedeeld en ingericht worden. Daar is goed overleg met de Gemeente voor nodig. En daarom vinden wij het noodzakelijk om ook de politieke contacten te intensiveren. Hoe beter men begrijpt wat de A S V allemaal doet voor de senioren , hoe meer men ziet wat wezenlijk van belang is voor ons, de ouderen in deze gemeente.
Ik wil u hier een overzicht geven van de huidige activiteiten van de A S V:
Creativiteit: elkaar ontmoeten
Samen spelletjes kunnen doen
Koersbal
Senioren Fit bij Paramount
Kwiek bewegingsroute ( bij ’t Hazzo )
Wandelen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Kaartmiddag
Aqua jogging bij fysio Franssen
Hulp bij computer problemen
Een keer per maand Kienen

Nieuw :
en keer per maand Bowlen
Love to dance
Iedere woensdag : easy spinning

In voorbereiding:
Babbelmiddag afsluiten met een dinertje
Ontdekkingswandelingen o.l.v. Cor v .Mosseveld
In samenwerking met de bieb: leesmiddagen

Wij willen niet alleen opkomen voor de belangen van de Aalster Senioren, maar dat samen doen met de Waalrese Senioren Vereniging . De overkoepeling van deze twee: de Kring Aalst/Waalre, spant zich in om de belangen en wensen van al onze ouderen in beeld te brengen en bekend te maken bij onze Gemeenteraadsleden. Middels de kring houden we ook contact met de K B O in de regio en het hoofdkantoor K B O Brabant, met 130.000 leden. Alleen zo kunnen we een prettig leefklimaat tot stand brengen voor alle ouderen. Vooral alle leden die zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn faciliteiten nodig; wij moeten daarbij wel een zo zuiver mogelijk beeld krijgen van de voorwaarden. En dat is niet zo eenvoudig als het lijkt . Immers wij hebben ouderen met een zeer diverse achtergrond; en dus verschillende wensen en mogelijkheden .
Grof geschetst is de opbouw van onze vereniging nu in te delen in de 70+ en de 70- groep. Zij hebben zeer duidelijk hun eigen vragen en wensen, waaraan wij graag tegemoet willen komen. Daar hebben wij echter meer mensen voor nodig met visie op de toekomst.
Ons beleid is afgestemd op mensen, die een deel van de organisatie op zich gaan nemen. We hebben leden nodig, die zich gaan inzetten voor ( onder ) delen van deze nieuw uit te voeren activiteiten. Als je niet het aanspreekpunt wilt zijn, maar wel wilt meehelpen met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, meld je dan aan. Hoe meer helpers, hoe meer mogelijkheden.
Alleen op deze manier kunnen wij de politiek positief beïnvloeden en benadrukken dat de ASV opkomt voor alle ouderen.

Wij blijven opkomen voor elkaar, want ons streven moet zijn en blijven:
Wij ouderen willen actief deel blijven uitmaken van deze maatschappij, deze gemeente, ons dorp en ons land.

 

Herinneringen en mijmeringen, toen en nu door

Cor van Mosseveld

 

Verongelijkt

 

Een van de voordelen van ouder worden is dat je vele ervaringen opdoet die altijd wel ergens van pas komen. Soms zijn het handige ervaringen, bijvoorbeeld een technisch kunstje waar je voordeel mee kunt behalen. Maar soms zijn het ook gewoon weetjes, een leuke herinnering of voorval waarmee je iets te vertellen hebt. Het levert weinig op maar je hebt in ieder geval publiek. De zogenoemde ‘zwetsbenkskes‘ zijn dan ook druk bezochte ontmoetingsplaatsen, enigszins vergelijkbaar met de hangplekken van de jeugd, waar menig ‘levenskunstenmaker’ zich verzekert weet van een schare lummelende toehoorders. Toch is het een verrijking. Wel te verstaan een taalverrijking. Je hoort er namelijk altijd je moerstaal, en wel in vele varianten, uitspraken en dialecten. Een rijkdom aan klanken en daarmee gepaard gaande betekenisfinesses die totaal kwijtgeraakt worden in het armoedige Engels dat wij zo langzamerhand geacht worden te spreken en te begrijpen. Al zijn we inmiddels wel verder dan het “he felt wit his reet in de prikkeldreed” wat onze ouders vertelden bij de leuke anecdotes uit de na-oorlogse bevrijdingsdagen.

Je eigen moederstaal, uitspraak en klank roepen vaak een betekenis en intentie op met een rijkdom die niet te versmaden is. Vergelijkbaar met een geur kan het direct de herinnering oproepen aan personen of situaties waarin je het hoorde, ook al is het vele jaren geleden. Zo kwam Janus na lange tijd weer eens bij café Peer en bestelde een borrel. Janus die ‘m wel lustte vlaste na een tijdje op unne twidde, maar had geen geld en Peer gaf geen krimp. Janus stak toen uit armoede een amusant verhaal af over de gastvrijheid en vooral de goedgeefsheid van de vorige eigenaar. Toen hij uitgesproken was volgde er een precies afgepaste stilte gevolgd door het op de juiste toon en intentie gesproken…Hij wel!

 

Dinsdag 24 april 2018

Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre

De eerstvolgende bijeenkomst in het Azheimer Café Valkenswaard/Waalre is op dinsdag 24 april a.s. De locatie is café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).

Het thema van de avond is ‘levenseinde en dementie’. Bij de diagnose dementie wordt men geconfronteerd met de eindigheid van het leven. Het kan een houvast betekenen om te weten hoe het ziekteproces kan verlopen en op welk moment men invloed kan hebben op het levenseinde. Tot wanneer wordt men als persoon met dementie in staat geacht te kiezen voor euthanasie en welke weg is er dan te bewandelen.

Er zijn twee gasten die het onderwerp bespreken. De ene gast is een mantelzorger die bespreekt hoe haar familie met dit dilemma is omgegaan. En de andere gast is een arts van de Levenseindekliniek die vanuit de medische optiek de aanwezigen informeert.

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Meer informatie: René van Nieuwkuijk, tel. 06.19373374

renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

 

 

 

 

 

 

Culturele interesse?                      Nieuw in ons programma!

 

Mini stads- en dorpswandelingen bij de Aalster Senioren Vereniging / KBO

 

In de maanden april, mei en juni organiseert de Aalster Senioren Vereniging drie mini stads- en dorpswandelingen met een cultureel tintje.

 

Deze wandelingen vinden plaats in interessante kernen redelijk dicht bij huis in de regio. Gewandeld wordt onder begeleiding van een gids uit de eigen vereniging, waarbij de afstand ongeveer 5 à 6 kilometer zal bedragen. Daarnaast bezoeken wij steeds een klein museum of culturele bezienswaardigheid.

Het maximaal aantal deelnemers per keer is voorlopig vastgesteld op 12 personen. We reizen met eigen vervoer waarbij enkele chauffeurs bereid zijn mensen mee te nemen. Kosten worden

gedeeld.

 

De eerste wandeling vindt plaats op woensdag 18 april en voert ons naar Sint-Oedenrode een mooie plaats aan de Dommel in het hart van de Meierij, het land van bisschop Beckers

Vertrek om 9.30 vanaf ’t Hazzo en we verwachten ± 14.00 u. terug te zijn in Aalst.

Kosten: een bijdrage in de autokosten ( € 0,30 per km gedeeld door inzittenden)

Kosten toegang museum (museumkaart gratis)

Kosten koffie/thee of anderszins naar eigen wens

Deelname is voorbehouden aan leden van de Aalster Senioren Vereniging / KBO, opgave voor deelname uiterlijk 1 week vooraf. Voldoende fit zijn voor een wandeling van 5 à 6 km.

 

Er kunnen zich nog enkele mensen aanmelden; dit vòòr 13 april bij:

Cor van Mosseveld, Laarstraat 39 (briefje in de bus), T 040-2212273, Mail: cvanmos@xs4all.nl


 

 

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina