Activiteiten Februari 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

nieuwsbrief februari 2018

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

Programma

Tenzij anders vermeldt vinden activiteiten plaats in ’t Hazzo.

Kienen op donderdag 22 februari. .

Maandag

13.30 Creativiteitsmiddag (ontmoeten)

13.30 Spelletjesmiddag, Rummycub-

  Tridominos- Scrable en andere

14.00 Koersbal

In verband met carnaval valt 12 februari uit

Dinsdag

9.00 -12.00 seniorenfit bij Paramount

10.00- 11.00 Kwiek beweegroute bij ’t Hazzo

Donderdag

10.30 wandelen Beusen-Foudraine,

Hortensialaan 1

10.45 Seniorenfit bij Paramount

14.00 uur Kaarten 1-8 -15 februari

Vrijdag

10-00 -11.00 Kwiek Beweegroute bij ’t Hazzo

10.30 tot 11.15 Seniorenfit

 

Computerproblemen

Dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 (moet zijn: 09.30 tot 12.30) computerles in het Huis van Waalre.

Door Peter Kivits worden dan praktische problemen met computers, tablets, telefoons en internet besproken.

Slechts beperkte deelname mogelijk.

Aanmelden en inlichtingen bij

Jeanne Willems, tel 040-2213604

Aquajoggen bij Fysio Fitness Franssen, Hortensialaan 1.

Dit is speciaal voor mensen, die problemen hebben met bewegen op het droge. Dit wordt gedaan op maandag en donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur. De kosten zijn € 4,- per keer met inbegrip van een kop koffie. Aanmelden en inlichtingen bij Willem Corbijn, tel 040-2214211 Een enkele probeersessie kost € 5

Nieuw bij Paramount

Maandag 10.30 tot 11.15 Love2dance.

Samen dansen op instapniveau, met Kirsten bewegen op fijne muziek.

Woensdag 9.00 tot 9.40 Easy spinning

Een kortere spinningles met lagere intensiteit

 

De twee busreizen van dit jaar zijn op 23 mei en 19 september.

 

 

14 februari Valentijnsviering - zie verderop in de nieuwsbrief

 

Bowlen

Vrijdag 23 februari van 14.00u – 15.30u.

Vrijdag 30 maart van 14.00u. – 15.30u.

Het adres is Peperstraat in Valkenswaard, parkeren achterom.

Zorg dat je op tijd bent, je moet nog andere schoenen aantrekken, om 13.30 gaat het bowlingcentrum open.

De introductieprijs (alleen 23 februari) is € 5,00 per persoon inclusief koffie

Daarna € 8,50 per persoon inclusief koffie.

Je bowlt nergens voor die prijs!

Wij spelen met 4 personen per baan, opgeven vóór 19 februari, graag per bank betalen..

Geef je snel minimaal twee dagen van tevoren op per mail kbo-bert@planet.nl of bel 2220062

 

Als je met een ander mee rijdt voor € 0,20 per km dat is ± € 2,00

Dat is altijd nog goedkoper dan de bus en helpt het milieu

 

 

Lezingen Robin Sterk

Op 7 en 21 februari zijn er nog twee interactieve bijeenkomsten in de serie “Blik op Oosteuropa”

7 februari gaat het over Moldavië/Transnistrië en 23 februari over Sint-Petersburg.

Entree voor leden € 10,00, voor niet-leden € 12,50.

Aanvang 19.30 in ‘t Hazzo

 

Verjaardagen februari (boven de 85 jaar)

 

96 jaar

93 jaar

90 jaar

89 jaar

89 jaar

86 jaar

Mevrouw P.M van Ekert – Mom

De heer G.C. van Hooff

Mevrouw P.M.G. Dohmen

Mevrouw Th.J. Clasener - Temme

Mevrouw Lintermans De Bruijn

De heer J.W. Thijssen

24 februari

4 februari

27 februari

10 februari

16 februari

25 februari

 

Overleden

De heer W.van Ruth op de leeftijd van 88jaar, De heer J. van de Stokker op de leeftijd van 84 jaar en mevrouw D.M.F.Jonkers – de Graaf op de leeftijd van 97 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies..

 

 

 

Nieuwe leden:

Wij verwelkomen Mevr. R. Compen, mevr. R. Schrijver, mevr. B. Koopmans

Hr. R. Rumphorst. Hr.N. Bos.als nieuw lid.

 

 

MA

Naar het boek van Hugo Borst.

Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder? Ma is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis.

 Deze voorstelling komt ook naar:

Eindhoven Parktheater op 31 januari 20.30 uur

Bergeijk Theater De Kattendans op 17 maart om 20.30 uur

Veldoven theater De Schalm op 21 maart 20.15 uur

Helmond Theater Speelhuis op 11 mei om  20.15 uur 

 

‘Uitstapje’

 

Ik ben er nog beduusd van. Dagenlang heeft het me bezig gehouden. Het was erg. Erger nog dan gedacht. Het bezoek aan het verzorgingstehuis met gesloten afdeling. Schoonzus wees ons de weg en begeleidde ons naar het bezoek aan Fons, haar man. Een blik in het onvoorstelbare. Dante’s hel. Ik huiverde toen we bij een kelderingang aan de achterzijde de toegang kozen. “Dit is korter”, verklaarde schoonzus, reeds enigszins vertrouwd met het onvermijdelijke. In het complex zelf ziet het er vrolijk uit. Herkenbare versieringen aan de muren, vrolijke kleuren en duidelijke teksten. Naast vele persoonskamers ook vele open ruimten met openbare huiskamerfuncties ter ontspanning van de lediggang. Best aardig denk ik nog, maar ook ik weet niet links of rechts te gaan. Verwarrend, men kan rond, het maakt niet uit. Steeds weer hetzelfde rondje en de deur is op slot.

De begroeting is lief maar desondanks onbegrepen. Het verdwijnen is te sterk geworden. Slechts heldere momenten op schaarser wordende dagen. Tijd voor vragen is er nauwelijks. De ‘zusters’ zijn lief en zorgzaam maar de tijd is schaars. Ook hier het bekende adagium: de personeelstekorten in de zorg. Wij nemen Fons mee naar een van de huiskamers voor koffie met koek en de pogingen tot contact. Maar Fons is boos. Heeft het te kwaad. Langszij schuifelen medepatiënten zonder hun route te verleggen. Dringen je aan de kant. Aan de muziektafel klinken oude en bekende deuntjes. Herkenbare stimuli voor sommigen, voor anderen onrust. Medicijnen gaan rond en we nemen afscheid in stilte. Morgen weer. “Het kon niet anders meer”, zegt schoonzus opnieuw. Mededogen en opluchting gaan hierbij hand in hand.

Het duurt enkele dagen voor we weer normaal ademhalen. Het probleem blijft zich herhalen als een gesloten cirkel die bovendien alsmaar lijkt uit te dijen. We bieden aan wat we kunnen. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, aandacht, lopen collectes en leren van theorie en praktijk op uitwisselingsdagen. Onze hoop en vertrouwen ligt echter voornamelijk in de toekomst. Onderzoek en behandeling zullen hoe dan ook dichter bij komen. Vooruit denken geeft ons de moed om door te gaan. Door te gaan met de dagelijkse zorg, de dagelijkse ontspanning en te leven op elke dag die mogelijk is. Geen dolenden in het verleden of toekomst, maar reizigers. Reizigers in het heden en verder. Tijd voor effe weg. We boeken een korte voorjaarstrip.

 

 

Uitnodiging

 

Wij nodigen alle leden hierbij uit voor de Algemene ledenvergadering

op woensdag 7 maart

in het Huis van Waalre (voormalig gemeentehuis)

Aanvang 14.00 uur

Agenda

1. Opening en welkom.

2. Vaststellen notulen van de ALV dd. 19 april 2017              

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Financiën:

              a. Jaarverslag van de penningmeester (zie bijlage)

              b. Verslag Kascommissie 2017

              c. Benoeming Kascommissie 2018

              d. Vaststellen begroting 2018

              e. Vaststellen contributie

5. Bestuursverkiezing

              Mevrouw Lies Theuws treedt statutair af, zij is herkiesbaar

              Het bestuur stelt de heer Cor van Mosseveld voor als nieuw bestuurslid

6 Stand van zaken zaalruimte ASV

7. Rondvraag

8 Sluiting

 

De diverse stukken zijn voor aanvang van de vergadering in de zaal aanwezig en zijn vanaf 15 februari op te vragen ij de secretaris, Martin Asveld, tel 040-2230505 , email martinasveld44@gmail.com.

 

Bij de algemene ledenvergadering zal een Bekende Nederlander, de heer Wim Daniels, een lezing houden. Wanneer deze precies begint, waar hij het over zal hebben en hoe lang dat duurt is afhankelijk van de mogelijkheden van Wim Daniels en zijn inspiratie op dat moment.

 

 

Voor vervoer naar het Huis van Waalre per buurtbus zie de route en de rijtijden op blz 6

 

 

 

 

ASV-Valentijnsdag

 

Dit is het menu voor woensdag 14 februari

 

Oma’s Rundvleessoep

 

Stamppot Hutspot / Rooie koolstampot

 

Stoofvlees / gehaktbal

 

Dessert/ Hangop

Deze middag wordt muzikaal opgeluisterd door het muzikaal gitaar duo Jan en Marijke.

Zij zingen vooral Nederlandstalige luisterliedjes, met het accent op liedjes van Gerard van Maasakkers en Ad de Laat. Maar daarnaast kunnen de bezoekers meezingen met liedjes als: Daar bij de waterkant, Het kleine café aan de haven, De smokkelaar, Het dorp enz... 

Aanvang 14.00u.

Maaltijd begint ± 16.00u.

Aanmelden voor 10 februari, Kosten € 14.- p.p

 

 

Alle betalingen: liefst op tijd via de bank.

NL89 RABO 0101 1021 35 KBO Aalst

 

 

 

 

 

 

 

Buurtbus Waalre

 

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina