Activiteiten Januari 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

nieuwsbrief januari 2018

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

 

Kienen op donderdag 25 januari.14.00 uur

Dan zal de kieners ook gevraagd worden of zij liever op donderdag kienen of op woensdag. Als het op woensdag is vallen er geen kienmiddagen uit De spelers kunnen dat ook telefonisch (040- 2220062) of per email (kbo.bert@kpnmail.nl ) aan Bert Baselmans doorgeven

 

Contributie

De contributie bedraagt in 2018 € 25,- per persoon. De leden, die geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso krijgen begin januari een rekening.

 

Programma

Tenzij anders vermeldt vinden alle activiteiten plaats in ’t Hazzo.

Kienen op donderdag 25 januari.

Dan zal de kieners ook gevraagd worden of zij liever op donderdag kienen of op woensdag. Als het op woensdag is vallen er geen kienmiddagen uit.. .

Maandag

13.30 Creativiteitsmiddag (ontmoeten)

13.30 Spelletjesmiddag, Rummycub-

  Tridominos- Scrable en andere

14.00 Koersbal

Dinsdag

9.00 -12.00 Fitness bij Paramount

10.00- 11.00 Kwiek beweegroute bij ’t Hazzo

Donderdag

10.30 wandelen Beusen-Foudraine,

Hortensialaan 1

10.45 Fitness bij Paramount

14.00 uur Kaarten 25 januari valt uit.

Vrijdag

10-00 -11.00 Kwiek Beweegroute bij ’t Hazzo

 

 

Computerproblemen

Dinsdag en woensdag van 11.00 tot 12.00 (moet zijn: 09.30 tot 12.30) computerles in 't Hazzo.

Door Peter Kivits worden dan praktische problemen met computers, tablets, telefoons en internet besproken.

Slechts beperkte deelname mogelijk.

Aanmelden en inlichtingen bij

Jeanne Willems, tel 040-2213604

 

Aquajoggen bij Fysio Fitness Franssen, Hortensialaan 1.

Dit is speciaal voor mensen, die problemen hebben met bewegen op het droge. Dit wordt gedaan op maandag en donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur. De kosten zijn € 4,- per keer met inbegrip van een kop koffie. Aanmelden en inlichtingen bij Willem Corbijn, tel 040-2214211

 

Nieuw bij Paramount

Maandag 10.30 tot 11.15 Love2dance.

Samen dansen op instapniveau, met Kirsten bewegen op fijne muziek.

 

Woensdag 9.00 tot 9.40 Easy spinning

Een kortere spinningles met lagere intensiteit

 

Vrijdag 10.30 tot 11.15 Seniorenfit

 

 

 

Kerstviering in ’t hazzo

Sommige leden keken weemoedig om zich heen: is dit nu onze laatste kerstviering in ’t HAZZO? En ja, ook onze voorzitter gaf in z’n toespraak aan, dat dit de laatste bijeenkomst zou zijn op deze locatie.

Volgend jaar misschien in het nieuwe HUIS VAN WAALRE; tenminste als er weer zoveel aanmeldingen komen om de kerstviering bij te wonen. Want de opkomst van onze leden was overweldigend , alle plaatsen bezet. De sfeer was goed: een afwisseling van bekende muziek en heerlijke gerechten. Met als heel speciaal onderdeel een kerstverhaal: geschreven en voorgelezen door Cor van Mosseveld. Hij is aspirant-lid van het bestuur van onze ASV/KBO Aalst. Op zijn heel eigen manier gaf hij uiting aan de boodschap van Kerstmis. En wij, de toehoorders hebben die goed begrepen. Veel aanwezigen gaven bij het vertrek aan, dat zij aanwezig waren geweest bij een heel speciale kerstbijeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Dit wordt geschreven de dag na de nieuwjaarsbijeenkomst en dus ook een dag nadat wij ons afvroegen hoe het zou gaan met de nieuwe exploitant.

Wel, de bijeenkomst was bijzonder levendig en de mensen konden niet wachten om elkaar weer te ontmoeten. Ver voor het begin van de receptie was het al gezellig druk. De samenwerking tussen de nieuwe exploitant, Twan Wijnen en ons onvolprezen team van gastvrouwen verliep voorbeeldig. Twan’s uitspraak dat wij zijn klanten zijn en dat klanten altijd op de eerste plaats komen werd meer dan waargemaakt.

Voor het eerst waren er ook externen aanwezig waar meteen ook zaken mee gedaan konden worden en die ook een indruk kregen van het bruisende leven van de actieve Aalster senioren.

De aanwezigen hebben genoten van een gezellige middag en voor degenen, die er niet waren, jammer en langs deze weg de beste wensen voor 2018 en mogen wij u binnenkort ontmoeten op een van de activiteiten die wij organiseren, Vertel ons wat wij voor u kunnen doen en wat u voor de Aalster senioren kunt doen.

 

In verband met allerlei onzekerheden komt er nu

geen jaaragenda

Wij zijn genoodzaakt de prijzen iets aan te passen. Hieronder de nieuwe prijzen.

 

 

Prijslijst per 1 januari 2018 ASV

 

Inschrijf kaarten: € 3,00 inclusief koffie

 

Inschrijf kienen: € 2,50 inclusief koffie

 

Munten :

Geel: € 1,75 Koffie / thee

 

Blauw: € 1,90 frisdrank / chocomel /glas bier

 

Goud: € 2,50 Wijn / Port / fles bier/ borrel /

  warme chocomel

 

Geel 2 x : € 3,50 speciaal bier ( b.v. Trappist )

 

 

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 7 maart Aanvang: 14.00 uur

Het Huis van Waalre

.

 

 

 

De zomer tegemoet

 

Daar staan we dan. Op de drempel van het nieuwe jaar. Nog een paar dagen en we weten al niet beter meer. De tijd vliegt zeggen we. Het nieuwe nieuws is nog niet koud of er wordt al weer teruggekeken op het nieuwe nieuws. Daarnaast oude koek. Sissi, circus, schansspringen en mooi cabaret uit de oude doos. Fraai, maar niets nieuws. Culturele armoede denk ik dan, of liever gezegd vermaak van het goedkope soort, zoals op teevee. Waar we worden overspoeld met het wedstrijdelement. Laat wat amateurs opdraven rondom een thema en zet er een vakjury bij. Persoonlijk kijk ik liever vooruit, ook al is de boodschap minder leuk. Mijn oude moeder zei om deze tijd altijd: “We staan er niet zo goed voor.” Ze hield van haar fleurige bloementuin. “We krijgen nu twee winters tegen één zomer.” Maar het is al lang geen winter meer. Dus pas ik me aan, kijk vooruit naar de lente en de zomer. Ook de goede voornemens passen niet meer in deze tijd. Tegen de tijd dat dit stukje verschijnt zijn de meesten al weer vergeten.

Gelukkig zijn er nog de ouderen in vereniging. Stiekum denken we dan ‘de verstandige soort’, de mensen met ervaring van werk en bezinning, en soms ook van schade en schande. De senioren die in opstand komen tegen betutteling en achterstelling. Weigeroma’s die zich niet langer laten dwingen in een vrijwillig dienstrooster, soms best een eind van huis en haard. Gepensioneerden die het niet accepteren om als loon voor een leven lang hard werken genoegen te moeten nemen met de kruimels die anderen laten liggen. Angstige ouderen die opzien tegen het komende gebrek en de daarmee gepaard gaande sterk tekortschietende zorg en hulp..

Een overheid die nog te weinig faciliteert.

 

Wij zullen het dus zelf moeten doen. Te beginnen met bij te blijven, meedoen met de maatschappij.

Meedoen met de digitale wereld. Geen bitcoins maar een tablet en een smartphone. Vraag om het te leren gebruiken. Want communicatie en contact is belangrijk. Belangrijk in het samen optrekken tegen eenzaamheid.

Dus toch nog een goed voornemen voor de komende lente en de zomer. Een toekomst in je hand. En mijn moeder zou op dat moment zeggen: “We staan er nu goed voor, twee zomers tegen één winter.”

CvM

 

Dinsdag 30 januari 2018

ALZHEIMER CAFÉ VALKENSWAARD/WAALRE

 

De eerstvolgende bijeenkomst van het Alzheimer Café Valkenswaard/ Waalre is op dinsdag 30 januari 2018. De locatie is café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).

Het thema van de avond is Dementie en Mantelzorg. Binnen de relatie of de familiekring krijgt men te maken met dementie van de partner, de ouders of naaste familie. Als vanzelf wordt men zomaar mantelzorger, het overkomt je. Wat betekent dat voor iemand, hoe gaat men er mee om , waar vindt men ondersteuning? Een ervaringsdeskundige is tijdens de bijeenkomst in het Café als gast om er meer over te vertellen.

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. Toegang is gratis.

Meer informatie:

René van Nieuwkuijk, tel. 06.19373374

renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

.

.

 

 

 

 

Nieuwe leden

Wij verwelkomen de heer Mentink als nieuw lid.

 

Verjaardagen januari (boven de 85 jaar)

 

92 jaar

89 jaar

88 jaar

88 jaar

88 jaar

87 jaar

86 jaar

86 jaar

De heer C.M.C. Habraken

Mevrouw J.D.M. van Hoof – van Tuil

Mevrouw M.A. van den Heuvel - Bemelmans

De heer J.A. van der Peet

Mevouw G.Lambermont – van Leunen

Mevrouw J.H.J Hofstede Vos- Stroeken

De heer A.J. Zalm

Mevrouw G.C.C.J Dekker – Neeteson

21 januari

19 januari

5 januari

14 januari

14 januari

23 januari

12 januari

17 januari

 

Zij worden hartelijk gefeliciteerd

 

Overleden

De heer Th. Duray op de leeftijd van 69 jaar en mevrouw J de Kruif op de leeftijd van 90 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

 

‘t Hazzzo

Op 8 december heeft een ruime delegatie van de ASV een gesprek gevoerd met o.a. Twan Wijnen, de nieuwe exploitant van ’t Hazzo over de toekomst van dit ontmoetingscentrum. De plannen hiervoor zijn als volgt

Op 1 februari gaat een gedeelte van ’t Hazzo, waaronder de grote zaal dicht. Voor de zomer moet het plan om ’t Hazzo gedeeltelijk te slopen klaar zijn en medio 2018 wordt met de sloop en herbouw begonnen. Gedurende dat hele traject blijft de winkel open. Wij kunnen onze gewone activiteiten, koersbal, kienen, kaarten, ontmoeten gewoon blijven uitvoeren, altijd in goed overleg met de exploitant.

Het toekomstige Hazzo kan alleen gebruikt worden door sportverenigingen en de ASV, wat niet wil zeggen dat wij niet voor sommige activiteiten gebruik zullen maken van het Huis van Waalre.

Wij houden u op de hoogte.

 

 

 

 

Blik op Oost-Europa:

drie interactieve lezingen

De Aalster Senioren Vereniging organiseert in 2018 drie lezingen onder de noemer Blik op Oost-Europa. Aan de hand van een eeuw Russische leiders, een land en een stad zal de heer Sterk ingaan op de relatie, het spanningsveld tussen Oost-Europa en het Westen. Uitgebreide voorkennis wordt niet van de deelnemers gevraagd en er is ook geen huiswerk. Wel hoopt de spreker op wisselwerking met zijn gehoor in de vorm van vragen, reacties en eigen ervaringen. Hij zal bij zijn interactieve presentaties o.a. gebruikmaken van historisch beeld- en geluidmateriaal (in enkele gevallen Engelstalig). De drie bijeenkomsten liggen in elkaars verlengde, maar kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

 

Honderd jaar Russische leiders

 

Rusland houdt ons bezig. Eerst het tsaristische Rusland, dat voortdurend naar expansie streefde. Toen de communistische Sovjet-Unie, die zich wilde meten met het vrije Westen. En sinds het einde van de Koude Oorlog is het immense land, onder leiding van zeer verschillende leiders als Jeltsin en Poetin, nieuwe wegen ingeslagen. De rol en de achtergrond van de meest prominente Russische leiders van de afgelopen eeuw zullen worden besproken en toegelicht. Aan bod komen o.a. Tsaar Nicolaas II, Lenin, Stalin, Chroesjtsjov, Brezjnev, Gorbatsjov, Jeltsin en last but not least Vladimir Poetin. Is er anno 2018 sprake van een Koude Oorlog 2.0?

 

Rafelrand van Europa: Moldavië/Transnistrië

Moldavië is niet alleen het armste land van Europa, maar voor velen ongetwijfeld ook het minst bekende. Het ligt ingeklemd tussen Roemenië, dat sinds 2004 lid is van de EU, en Oekraïne, dat te maken heeft met grote geopolitieke spanningen. De invloed van het Sovjet-verleden is in Moldavië scherp aanwezig. Dat uit zich met name in het ‘frozen conflict’ met betrekking tot Transnistrië. Dat oostelijk deel van het land heeft zich de facto afgescheiden van de rest van Moldavië en zou het liefst bij Rusland horen. In hoeverre is Moldavië een ‘failed state’ en wat zijn de vooruitzichten? Over dit soort vragen gaat de presentatie, die ook weer ruimschoots gelardeerd is met beeldmateriaal.

 

Sint Petersburg

Het ‘Venetië van het Noorden’ is Ruslands belangrijkste stad, na Moskou, waarmee het dan ook vaak in de clinch ligt. Sint-Petersburg werd in 1703 gesticht door Peter de Grote, als venster op Europa en met steden zoals Amsterdam als voorbeeld. De stad aan de Neva werd in 1917 omgedoopt in Petrograd en later in Leningrad, maar kreeg in 1991 zijn oude naam terug. Deze metropool is één groot openluchtmuseum, met ontelbare schitterende bouwwerken zoals theaters en musea. De stad is nauw verbonden met de tsarenfamilie van de Romanovs, met het communistische tijdperk en met de Tweede Wereldoorlog, toen de inwoners 900 dagen lang zwaar hebben geleden onder de Duitse oorlogsmachine. Sint-Petersburg is met zijn architectuur, grachten en paleizen een culturele trekpleister van allure. De actualiteit stelt de ‘Pitertsy’ voor grote uitdagingen, o.a. op het gebied van watermanagement en corruptiebestrijding.

 

 

 

BLIK OP OOST-EUROPA

 

De relatie, het spanningsveld tussen Oost en West, aan de hand van

een eeuw Russische leiders, een land en een stad

 

 

  100 jaar Russische leiders – Moldavië/Transnistrië – Sint-Petersburg

  Drie interactieve bijeenkomsten o.l.v. drs. Robin Sterk

Geschiedenis – politiek – cultuur – actualiteit

Info – quiz – beeldmateriaal – discussie

24 januari, 7 en 21 februari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusland lezingen

 

In het afgelopen jaar hebben we een lezing gehad over Rusland. Deze werd verzorgd en met lichtbeelden toegelicht door de heer Robin Sterk. De aanwezigen zijn zeer onder de indruk naar huis gegaan en hebben gevraagd of het mogelijk zou zijn om meer over dit onderwerp te weten te komen. Wij ( het bestuur ) willen graag tegemoet komen aan hun wensen en zijn erin geslaagd om een vervolg te geven aan deze eerste bijeenkomst. In een drieluik gaat de heer Sterk in op een aantal onderdelen van de Russische cultuur. In de toelichting hieronder kunt u lezen welke onderwerpen nader aan bod komen. De lezingen worden gegeven in het ons vertrouwde HAZZO.

 Op 24 januari, 7 februari en 28 februari , ’s avonds van 19.30 u. tot 21.00 u. Koffie wordt voor u verzorgd. Maar het aantal deelnemers is beperkt; u moet zich dus tijdig aanmelden. Ook leden die niet op de eerste bijeenkomst waren, zijn van harte welkom. Omdat er veel vraag is naar deze lezingen zijn ook niet-leden welkom; zij kunnen later inschrijven. Helaas kunnen we deze serie niet gratis aanbieden. Leden betalen E 10,- per avond. Niet-leden E 12,50 .

 

De drie lezingen van Blik op Oost-Europa worden verzorgd door onze plaatsgenoot Robin Sterk. Eenmaal afgestudeerd in de Franse Taal en Letteren moest hij in militaire dienst. Dat was in de jaren zeventig, dus ten tijde van de Koude Oorlog, en hij kreeg de kans om een intensieve opleiding Russisch te volgen bij de Inlichtingendienst. Daar is zijn belangstelling voor de complexe relatie tussen Oost en West ontstaan. Later heeft hij binnen het hoger onderwijs o.a. een studietraject Central and Eastern Europe opgezet.

 

Leden betalen E 10,- per avond. Niet-leden E 12,50 .

Liefst betaling per bank NL89 RABO 0101 1021 35 .of contant aan de zaal.

 

 

 

 

 

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina