Uitgave nr 01- 2018
 
 

  Nieuwsbrief                                                                  

      nr. 01 – Januari 2018                                                                           KBO afdeling Liessel

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Beste leden,                                

 

Dit is weer de eerste Nieuwsbrief in het nieuwe jaar. 

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u veel geluk en gezondheid toe te wensen in het nieuwe jaar en hopen u vaak te zien op onze activiteiten.

Naast de geregeld bijgewerkte agenda op onze website www.kbo-liessel.nl plaatsen we hierin het voorlopige programma voor 2018. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de vaste soosmiddagen op iedere dinsdag in de Kastanje. Er is dan gelegenheid om te kaarten, te biljarten en koersbal te spelen.

 

donderdag 9 januari 

 Themamiddag “Beroerte” - Kastanje

16 t/m 21 januari

 Senioren Expo - Koningshof Veldhoven

zondag 21 januari 

 Lijsselse Middig - Kastanje

dinsdag 27 februari 

 Forummiddag “verkiezingen” - Kastanje

donderdag 8 maart

 Themamiddag “Fraude en Phishing” 

donderdag 15 maart

 Jaarvergadering

donderdag 22 april 

 Vrijwilligersmiddag - Kastanje

donderdag 17 mei

 Fietsen Deurne-Zuid

zondag 3 juni 

 Ontspanningsmiddag 

18 t/m 22 juni 

 Reis naar het Sauerland/Edersee

donderdag 28 juni 

 Fietsen

donderdag 26 juli 

 Fietsen

woensdag 15 augustus

 Bedevaart Ommel

donderdag 23 augustus 

 Fietsen

donderdag 27 september 

 Fietsen

maandag 1 oktober 

 Dag van de Ouderen

donderdag 26 oktober

 Themamiddag

woensdag 5 december

 Toneeluitvoering Plankeniers - Kastanje

woensdag 19 december

 Kerstviering - Kastanje

 

Noteer deze data alvast in uw agenda of op de kalender.

 

Elke 1e donderdagmiddag van de maand is er kienen in de Kastanje m.u.v. juli en augustus en op elke woensdagavond in de wintertijd wordt er gerikt in de Kastanje 

 

Mutaties in het ledenbestand 

Overleden: Mia Dielissen - Peeters, 78 jaar op 2 december, 

Bert Hendriks, 82 jaar op 20 december en 

Cis van den Berkmortel – van Doorne, 103 jaar op 31 december. 

 

Nieuw leden: André Verheijen, Mathieu Starrenstraat 13 Horst en Lilian van den

Berkmortel, Tramweg 18 

 

Afgemeld: Jo en Carly Verbeek – van Griensven, Hofstraat 6 Deurne,  Piet en Mien Verberne - Janssen, Derpsestraat 68 Deurne en  Mariet van Bree – van Moorsel, Kesselaar 11.

Per 1 januari 2018 telde KBO afdeling Liessel 509 leden.

 

Sinds 2012 is ons ledental gestaag aan het zakken en naderen we het ronde getal van 500. Om de weg weer omhoog in te zetten zouden er minder leden moeten overlijden, maar dat hebben we natuurlijk niet in de hand.

Wat we wel in de hand hebben is buren, vrienden en/of kennissen die nog geen lid zijn en de leeftijd van 50 jaar gepasseerd zijn, vragen om lid te worden van de nu nog grootste vereniging van Liessel. Gooi daarom het ledenmagazine “Ons” met onze Nieuwsbrief niet meteen bij het oud papier maar geef het af bij iemand die nog geen lid is van de KBO maar daar wel voor in aanmerking komt. 

Potentiele leden zouden ook een kijkje moeten nemen op onze website:  www.kbo-liessel.nl of die van KBO-Brabant www.kbobrabant.nl waar o.a. veel voordeel te vinden is als je lid bent van de KBO. In de komende editie van “Rond de Toren” komen we hier op terug. Mogen we op jullie rekenen?

 

Om onze dienstverlening te kunnen blijven continueren zijn we op zoek naar vrijwilligers voor onze werkgroep “Lief en Leed”

Wilt u hier iets meer over weten, neem dan contact op met een van onze bestuursleden. 

 

Kerstviering 2017 

Ruim 160 van onze leden hebben op woensdagmiddag 13 december onze jaarlijkse

kerstviering bijgewoond. De middag begon met het voorlezen van stemmig kerstverhaal in samenwerking met de Peelzangers, gevolgd door samenzang. 

Na een korte pauze met een kopje koffie of thee met kerstbrood, verzorgde onze eigen Liesselse troubadour Gerard van Kol een optreden dat werd onderbroken door een pauze waarin iedereen een consumptie kreeg aangeboden. Na een goedgevulde koffietafel met soep en kroketten en de afsluitende loterij, keerden de bezoekers heel voldaan weer huiswaarts. 

 

Kienen 

Op donderdagmiddag 1 februari a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje voor de tweede keer in 2018 gekiend. De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

 

Rikconcours

De winnaars in de maand december waren: Zus Kusters – Boots en  Mientje Joosten – van Schaijk.

 

Biljarten

Half januari beginnen de diverse competities weer. Liefhebbers kunnen zich hiervoor nog opgeven bij Piet van Duijnhoven (341614) of bij Wim van Otterdijk (341252).

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 10 januari voor groep 3, op woensdag 24 januari voor groep 1 en op 7 februari voor groep 2. 

Op woensdag 28 februari wordt groep 3 weer verwacht. Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Lijsselse Middig

Op zondagmiddag 21 januari a.s. organiseert carnavalsstichting “De Kei” voor de vierde keer de “Lijsselse Middig” voor de ouderen van Liessel. Aanvang: 13.30 uur. 

Op deze middag is iedereen ouder dan 62 jaar uit Liessel van harte welkom. De toegang is gratis.

 

Algemene Ledenvergadering 

Deze wordt gehouden op donderdag 15 maart a.s. in de Kastanje. 

Na afloop zullen de uit Reusel afkomstige “Grensmuzikanten” voor natuurlijk een volle zaal voor de broodnodige ontspanning zorgen. 

De uitnodiging, agenda en het jaarverslag zijn te vinden in de volgende nieuwsbrief.

 

Meerdaagse reis

Dit jaar bieden we u van 18 t/m 22 juni een 5-daagse reis aan in samenwerking met

Ghielen Touringcarbedrijf. We verblijven in het familiehotel “Zur Igelstadt” in Lichtenfels nabij het Sauerland en de Edersee. 

Neem alvast een kijkje in het hotel op www.igelstadt.de

Het dagprogramma met opgave strookje komt in de volgende Nieuwsbrief..

 

Lief en Leed

Met ingang van dit jaar zullen enkele van onze vrijwilligers van deze werkgroep binnen zes weken na het overlijden van een lid van onze KBO een bezoek brengen aan zijn of haar partner.

In “Ons Plekske” zullen tijdens de H. Missen op donderdag ook de misintenties van onze overleden leden worden voorgelezen die ook op zondag in de kerk worden genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

Cursus Overstap naar Windows 10 van het SeniorWeb Leercentrum  PC-DoeMee

in De Kastanje 

 

De PC-DoeMee groep van KBO Liessel gaat een extra cursus Overstap naar

Windows10 verzorgen. Dit is een cursus voor mensen die zijn overgestapt van een oude versie van Windows naar Windows10 en meer van dit programma willen weten. Het zijn 6 lessen op dinsdagochtend van 9.00-10.15 uur.

We starten op dinsdag 23 januari 2018. In de carnavalsweek is er géén cursus. De cursus kost 5 euro per les, inclusief boek. 

 

Opgeven voor deze cursus kan door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren vóór 16 januari. Of door een mailtje te sturen naar: corstens.goossens@wxs.nl Voor meer informatie kunt u bellen met Mariëtte Corstens, 06-29389483

 

De inloop op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur gaat intussen gewoon door tot midden juni 2016. In juli en augustus is er geen inloopmiddag.  De inloopmiddag is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

 

 

 

Opgave cursus: Overstap naar Windows10.

 

Naam:                                                            Email:

Adres:                                                            Postcode:                Plaats:

Tel:                                                                Geb. datum:

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5,  

Terug naar de startpagina