Doelstelling van de vereniging KBO

KBO St. Joachim Beek en Donk

Algemeen.

Onze afdeling telt ruim 780 leden en is aangesloten bij KBO-Brabant.

KBO staat voor: Katholieke Bond van Ouderen

Er zijn bij KBO-Brabant 312 afdelingen, die in totaal 130.000 leden hebben.

Doelstelling.

In de statuten van onze vereniging  is de doelstelling als volgt geformuleerd:

"Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de ruimste zin van het woord".

 

De vereniging tracht aan haar doelstelling te voldoen door veel activiteiten/adviezen en ondersteuning aan te bieden.

 

Het bestuur vindt het belangrijk  dat haar leden goed worden gëinformeerd over alle maatschappelijke ontwikkelingen, waar zij mee worden geconfronteerd in de huidige maatsschappij.

 

Onze leden ontvangen advies en/of hulp bij het aanvragen van sociale voorzieningen en zij kunnen een beroep doen op de door KBO-Brabant opgeleide ouderenadviseurs die hen persoonlijk kunnen helpen. Verder kan, indien nodig, beroep gedaan worden op de belastingadviseurs die behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.

 

Kortingen

KBO-Brabant heeft een eigen ziektenkostenverzekering Achmea / Zilveren Kruis.

Hierdoor kunnen onze leden een korting krijgen van 5 %. Op jaarbasis kan deze oplopen tot meer dan € 55.= per lid.

Periodieken

Maandelijks ontvangen de leden:

  • "`t Bedonkske" het eigen nieuwsblaadje, waarin informatie gegeven wordt  over alle activiteiten die aan de orde zijn.
  • KBO-ONS, het ledenblad van KBO-Brabant.

     

 Contributie

 

De contributie bedraagd € 21,40 per jaar per persoon. De contributie wordt jaarlijks aangepast met een index percentage.

Zo spoedig als mogelijk nadat het aanmeldingsformulier is ingevuld, wordt U nader geinformeerd door Mevrouw Stien van Duijnhoven-van Asseldonk en daarna wordt het in onze ledenadministratie verwerkt.

De ledenadministratie zorgt dat u de ledenpas zo spoedig mogelijk krijgt.

 

 

 


Door onderstaand formulier in te vullen kun u zich aanmelden als lid van afdeling KBO-Beek en Donk:

AANMELDEN
VOORNAAM: *
ACHTERNAAM: *
MAN / VROUW: *
ADRES: *
POSTCODE: *
WOONPLAATS: *
GEBOORTEDATUM:
TELEFOON:
MOBIEL:
E-MAILADRES:
MELD ZICH ALS:
Veiligheidscode: Lastig leesbaar? Genereer een andere code.

Terug naar de startpagina