Nieuwsbrief Jaargang 3 - nummer 3 - Oktober 2017

 

 

                                                                                                    

 

SecretariaatHemelrijkseweg 10c, 5752 RE Deurne, Telefoon 0493-317002

Email: jamanders@zonnet.nl

 

Nieuwsbrief  - Jaargang 3 - Nummer 3 - Oktober 2017  

 

Bezoeken afdelingen

Het bestuur van de kring heeft inmiddels alle 9 afdelingen bezocht. Zij hebben op een informele wijze van de afdelingsbesturen het reilen en zeilen in de afdelingen vernomen. Zij hebben kunnen aanhoren met welke dagelijkse problemen de afdelingen geconfronteerd worden en hun blik op de toekomst kunnen vernemen. Sommige afdelingen hebben moeite hun besturen aan te vullen of tijdig te kunnen vernieuwen. Een algemene trend is dat de ledenaantallen van de KBO dalen. Het langer doorwerken en het langer fit blijven van ouderen is daar o.a. mede van invloed op. Ook het taken opnemen van kinderopvang van kleinkinderen houdt de ouderen actief bezig.  De bezoeken van het kringbestuur aan de Afdelingen woorden door zowel het Kringbestuur als de Afdelingsbesturen als zeer positief ervaren. Het verkleint de afstand en vergroot de betrokkenheid.

 

Verkiezingen

Een werkgroep van de KBO is volop bezig de wensen en de prioriteiten van de KBO voor de komende 4 jaar gemeentepolitiek in beeld te brengen. Het is van groot belang dat de gemeentebestuurders in zijn algemeenheid rekening houden met de doelgroep en natuurlijk ook met de  specifieke wensen van senioren. Wij zullen moeite doen om invloed te krijgen op de samenstelling van de verkiezingsprogramma's. Later zullen wij deze verkiezingsprogramma's kritisch doornemen en bekijken  of er ook tegemoet gekomen is aan onze wensen. Weer later zal er een  verkiezingsdebat georganiseerd worden ergens in de gemeente en wordt  ouderen de gelegenheid gegeven hun wensen te delen of de degens te kruisen  met de politieke partijen.  Dat zal ergens in maart 2018 plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

 

 

 Vacatures

De kring gaat gebruik maken van de vacaturebank in Deurne. Wij zijn doorlopend op zoek naar mensen, die zich willen inzetten voor senioren.. Dit kan op alle mogelijke terreinen, bijvoorbeeld in een bestuursfunctie, in werkgroepen,  in deelname in Wonen met Gemak, of mensen  die iets mee willen organiseren enz.

 

Het Kringbestuur is momenteel op zoek naar een bestuurslid voor het Kringbestuur; liefst een vrouw afkomstig uit de zuidelijke kerkdorpen gezien de huidige samenstelling van het bestuur. Kandidaten kunnen zich melden of kunnen worden voorgedragen. Aanmelden bij het secretariaat van de Kring.

 

 

 Werkgroep Mobiliteit

De werkgroep Mobiliteit zoekt mensen die mee willen denken over het vervoer van ouderen in Deurne. Deurne is een uitgestrekte gemeente. Senioren zonder eigen auto kunnen geïsoleerd raken doordat zij onvoldoende vervoersmogelijkheden hebben. De werkgroep wil zich inzetten om deze problematiek in kaart te brengen en mogelijk oplossingen aan te dragen. Aanmelding kan bij Gerrit v.d. Heuvel of het secretariaat van de Kring.

 

Start van een Oogcafe Deurne in Hofke van Marijke

 

Een ontmoetingsplaats voor mensen met een visuele beperking

 Op donderdag 5 oktober vindt voor de eerste keer in gemeenschapshuis Hofke van Marijke  het OogCafé Deurne plaats. Het OogCafé is bedoeld voor mensen met een visuele beperking die woonachtig zijn in de regio zuidoost Brabant, familieleden, vrienden of andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten zullen een informeel karakter hebben , waarbij uiteenlopende thema’s worden behandeld. Er zullen ook gastsprekers worden uitgenodigd. Het thema van de eerste bijeenkomst is: “opening en kennismaking”. Verder zal er voldoende ruimte zijn, voor een praatje en drankje.

In Nederland zijn naar schatting 320.000 mensen visueel beperkt. Van dat aantal is 85% 50 jaar en ouder. Dat betekent dat een groot deel van hen pas op latere leeftijd met ernstige oogproblemen wordt geconfronteerd. Vaak is dat het gevolg van een progressieve oogziekte die op jonge of middelbare leeftijd wordt ontdekt. Voor een ieder die dat overkomt, jong of oud, is dat een enorme schok. De Oogvereniging Regio Noord-Brabant en Zeeland, en een aantal leden  uit de regio zuidoost Brabant  ondersteunen het belang van lotgenotencontact met het OogCafé Deurne. Zij hebben ervaren dat lotgenoten van elkaar kunnen leren enkel door ervaringen met elkaar te delen.

 

Het OogCafé Deurne is geopend op de eerste donderdag van de maand, van 14.00 tot 17.00 uur.

 

De bijeenkomsten van 2017 zijn gepland op: 5 oktober, 2 november en 7 december.

 

Locatie: Gemeenschapshuis het Hofke van Marijke Rembrandt van Rijnstraat 5, 5753BE, Deurne. De toegang is gratis. Bezoekers betalen enkel de kosten van de eigen consumpties.

 

Voor meer informatie kun je een emailbericht sturen naar: OogCafeDeurne@gmail.com of

                                                Telefonisch contact opnemen met: Leo van Rijt, 06-40 14 32 28.

 

Gezondheid 65-plussers

Uit onderzoeken blijkt dat de huidige generatie 65-plussers relatief gezond en fit is. De levensverwachting is verder toegenomen. Mannen die nu 65 jaar zijn zouden nog 19 jaar voor de boeg hebben en vrouwen nog 21 jaar. De levensverwachting voor mannen is de laatste jaren gestegen met 3,5  jaar en voor vrouwen met 2 jaar.  Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd 3 gezonde jaren ’gewonnen’, vrouwen 2. Tevens blijkt dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, vaker een eigen koopwoning hebben en relatief veel sporten. Mensen van 65 tot 75 jaar fietsen gemiddeld 2,6 kilometer per dag en laten daarmee andere leeftijdsgroepen achter zich. Alleen jongeren tussen de 12 en 25 maken meer kilometers op de fiets.

 

Premie autoverzekering voor ouderen boven 80 jaar loopt fors op.

 Automobilisten boven de tachtig jaar betalen tot maximaal de helft meer dan 65-jarige automobilisten voor hun verzekering. Oudere automobilisten zijn bovendien niet meer bij elke verzekeraar welkom. Een bestuurder van zeventig jaar betaalt volgens vergelijkingssite Geld.nl bij sommige verzekeraars ruim 25 procent meer dan iemand van 65 jaar voor dezelfde verzekering. De verschillen tussen 70- en 75-jarigen zijn nog groter voor dezelfde verzekering voor een Toyota Yaris met acht schadevrije jaren, en lopen op tot maximaal 53 procent.

Een 65-jarige kan kiezen uit 27 verzekeraars voor zijn autoverzekering. Het aanbod is voor tachtigjarigen geslonken tot vijftien verzekeraars.

Verzekeraars laten ouderen meer betalen voor aan premies omdat ze een groter risico opleveren. Dat wordt ondersteund door de cijfers, want vijftigplussers komen vaker om door auto-ongelukken dan dertigers en veertigers. Overigens betalen ook jongeren onder de 25 jaar meer premie dan gemiddeld. Ook zij behoren tot een risicogroep.

Terug naar de startpagina