Hulp nodig?

Onze vrijwilligers helpen met vragen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), belasting, thuisadministratie en zeer veel andere terreinen.

 

Het gaat om de volgende vrijwilligers:

 • Vrijwillige ouderenadviseurs
 • Belastinginvulhulpen
 • Cliëntondersteuners
 • Thuisadministrateurs

Al deze vrijwilligers zijn opgeleid door en worden regelmatig bijgeschoold door het VBOB (de gezamenlijke seniorenverenigingen).


Uw Afdeling of Kring kan u helpen de juiste vrijwilliger te vinden. U kunt ook bellen met KBO-Brabant en uw vraag voorleggen.


Een juridische vraag kunt u bespreken met de juridische helpdesk. Deze (oud) rechters en advocaten adviseren u vrijwillig en kosteloos.

 

Wanneer schakelt u een Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) in?
Een VOA is op de eerst plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder meer:

 • eenzaamheid en zingeving

 • zorgverzekering- en zorg-aanvragen

 • herkeuring rijbewijs en informatie over het Openbaar Vervoer

 • informatie erfrecht en vragen over schuldhulpverlening

 • belastingaangifte en toeslagen

 • hulp bij administratie

   

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie, waar u verder geholpen wordt.

 

Alle vrijwilligers doen het werk vrijwillig en kosteloos, maar uiteraard wel volgens kwaliteitsnormen. De afspraken tussen de VOA en cliënt worden vastgelegd in een contract. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, dan vindt u hier verdere informatie over de klachtenprocedure en het klachtenformulier.

 

Hulp nodig bij een Wmo-aanvraag? Schakel een cliëntondersteuner in
Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, (denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing) dan kunt u hulp krijgen van onze onafhankelijke cliëntondersteuners. Het is van groot belang om vóórdat het eerste gesprek met de gemeente hierover plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek) contact te zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al besluiten zijn gevallen, kan het te laat zijn om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders kunt u zich laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.

 

Uitleg over de procedure van de Wmo-aanvraag vindt u hier.
Deze folder geeft een goede uitleg over het werk van cliëntondersteuners. Zij werken volgens een bepaalde procedure. In deze meegeefbrief vindt u de afspraken tussen cliënt en cliëntondersteuner. Als u de hulp inroept van een cliëntondersteuner kan het goed zijn een persoonlijk plan op te stellen, liefst met hulp van mantelzorgers, het eigen netwerk en de cliëntondersteuner.

 

Alle vrijwilligers doen het werk vrijwillig en kosteloos, maar uiteraard wel volgens kwaliteitsnormen. Mocht u toch een klacht hebben, dan vindt u hier verdere informatie over de klachtenprocedure en klachtenformulier.

 

Ook als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente (u wilt bezwaar maken) kunt u terecht bij onze cliëntondersteuners. Zij vragen dan, namens u, hulp van een vrijwillige jurist. Hij helpt u, kosteloos, bij juridische procedures. U kunt ook rechtstreeks zijn hulp inroepen via KBO-Brabant.

 

Wanneer schakelt u een Belastinginvulhulpen in?
Voor uw belastingaangifte of aanvraag of wijziging zorgtoeslag en huurtoeslag. In sommige gemeenten betaalt u een kleine bijdrage (maximaal 10 euro) voor deze hulp.

 

Wanneer schakelt u een Thuisadministrateur in?
Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf geordend krijgt  en niet weet hoe u de betalingen moet doen. Ook als u inzicht wil krijgen in inkomsten en uitgaven kan een Thuisadministrateur helpen.

 

Wanneer schakelt u de juridische helpdesk in?

Leden van KBO-Brabant kunnen ondersteuning vragen bij een juridische helpdesk. Vijf juristen geven kosteloos advies en denken mee over mogelijke oplossingen. Deze vijf heren waren tot hun pensionering professioneel werkzaam als jurist in een (eigen) advocatenpraktijk of als rechter.

 

Met welke onderwerpen kunt u bij hen terecht? De juristen richten zich voornamelijk op zaken rondom pensioenen en uitkeringsproblemen, arbeidsgeschillen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet.
Ook op ander gebied kan soms hulp worden gegeven.

Als u een vraag hebt kunt u contact opnemen met KBO-Brabant. Daar wordt bekeken of de vraag geschikt is voor de helpdesk en vervolgens aan de juristen voorgelegd. Daarna neemt één van de juristen contact op en maakt u onderling afspraken over het vervolg.


Het gaat altijd om een advies. U blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van het advies en de manier waarop dat gebeurt. Het advies wordt kosteloos gegeven door vrijwilligers. Wanneer het nodig is om te procederen, of als het advies de normale inzet van vrijwilligers te boven gaat, worden nieuwe afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over betaling van griffierecht. Die afspraken zijn duidelijk en u weet altijd waar u aan toe bent.  

Voor hulp belt u met KBO-Brabant (073 - 644 40 66) of u stuurt een e-mail naar
mpette@kbo-brabant.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina