Verslag bedevaart Ommel

KBO BEDEVAART  gezamenlijke KBO  kringen  Deurne - Asten - Someren.

 

Daar  in de morgen van dinsdag 15 augustus  de regen nog uit de hemel viel, was het gelukkig  in de middag  een stralende zon  die de pelgrims , voor de bedevaart van KBO leden van kringen  Asten – Deurne en Someren , opweg naar de kerk  van de Onze Lieve Vrouwe Presentatie  in Ommel begeleide. De pelgrims waren samen gekomen om de bedevaartsviering   ter eren van Maria Ten hemelopneming bij te wonen.

In een overvolle kerk  kon Pastor W. Kalb van KBO-Brabant  de pelgrims verwelkomen  en kon Kapelaan van Overbeek de meegebrachte bedevaartskaars   gaan wijden.

Na de openingswoorden en de kaarswijding door Kapelaan H. van Overbeek heette voorzitter Hans Dittner van Kring Asten de  aanwezigen  welkom. In zijn welkomswoord sprak  hij dat deze viering  georganiseerd werd door de gezamenlijke Kringen.   En sprak de wens uit dat de traditie van deze KBO Bedevaart   nog jaren voort gezet mag worden. Hij bedankte de werkgroep   en wenste hen veel succes.

Ook was het fijn dat de Pastoors, Jansen,Schepers en Xavier  van de kerken in de Kring Deurne –Asten en Someren als Concelebrant  ook in de viering   mee voorgingen. Pastoor Zwirs was helaas verhinderd.

Voorganger Pastor W. Kalb ging vervolgens voor in de H.mis en stipte in de overweging aan dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is, terwijl zij toch een belangrijke plaats inneemt in de geloofsbeleving van de mens. Zij was vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn  uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het moeilijk hebben.

Ondanks dat het broeierig warm was in de stampvolle kerk genoten de pelgrims van de sfeer en het gezang van het Jozefkoor  uit  Asten geleid door dirigent Wim Smits met ondersteuning aan het orgel door Sjef Seuntiëns.

Tot slot werd het lied ‘Onze Lieve Vrouwe van Ommel’   door alle aanwezigen uit volle borst met het koor meegezongen.

Kapelaan van Overbeek  nodigde in zijn slotwoord   de aanwezigen uit om deel te nemen aan de bedevaart naar Kevelaer. Deze bedevaart vindt plaats op  vrijdag   29 september met vertrek bij de Draai in Zeilberg om 9.00uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 20 september bij mevrouw Tony van Dijk telefoonnummer 06- 47666662. Voor de  bedevaart  wordt  de gehele dag uitgetrokken. Zo kunt u deelnemen aan de H.Mis in de biechtkapel en plechtig lof in de kaarsenkapel. Ook staat een bezoek aan het museum op het programma en sluiten ze de bedevaart af met diner in Zeilberg.

Als Geestelijk leiders gaan Pastoor Paul Jansen en Kapelaan Harold van Overbeek mee. 

 

Namens de werkgroep.

Piet Matheij

Terug naar de startpagina