De WMO nader bekeken: het maken van bezwaar

In de afgelopen "Ons" stond een reportage over de heer Bert van 't Laar van de KBO- Brabant. Als procesondersteuner helpt oud-rechter van ‘t Laar leden van KBO -Brabant bij bezwaar of beroep tegen besluiten van de WMO. In de Ons konden we lezen dat Bert van 't Laar in anderhalf jaar tijd al zo'n 170 zaken op zijn bureau heeft gehad en van advies voorzien. En daaronder waren ook een aantal zaken uit Asten.

 

Procedure aanvraag.

Wanneer u hulp nodigt hebt vanuit de WMO om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te kunnen blijven nemen aan de maatschappij, kunt u bij het gemeentelijk loket een aanvraag indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan over huishoudelijke hulp, vervoer, of een hulpmiddel in huis. Uw aanvraag wordt vervolgens onderzocht. Na onderzoek van uw aanvraag ontvangt u van de gemeente een brief, het besluit. In dit besluit staat tenminste aangegeven of een ondersteuning in de WMO is toegekend, welke ondersteuning is toegekend en hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit. De gemeente moet het besluit dan heroverwegen.

 

Hoe gaat dat, bezwaar maken?

Wanneer u vindt dat de uw toegekende ondersteuning niet, of niet helemaal, voldoet aan wat u nodig heeft, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit. Zoals de cliëntondersteuner van de KBO u kan ondersteunen bij uw aanvraag WMO, kan de cliëntondersteuner u ook behulpzaam zijn bij het maken van bezwaar.

De eerste afweging zal zijn of het zin heeft om bezwaar te maken. Met andere woorden, hebben we de verwachting dat een bezwaar voor u tot een beter resultaat zal leiden. Vaak vragen wij als cliëntondersteuner daarvoor advies aan de heer van 't Laar. Wanneer de heer van 't Laar, vanuit zijn ervaring en deskundigheid, het maken van bezwaar kansrijk acht, kan hij u helpen bij het maken van bezwaar. In de praktijk betekent dit dat u de heer van 't Laar kunt machtigen om uw zaken te behartigen. Hij zal dan namens u het besluit betwisten en alle correspondentie met de gemeente voeren. En dat kost u als KBO-lid niets.

Het maken van bezwaar is tot nu toe een zeer langdurig proces gebleken. De moeite die het maken van bezwaar kost, weerhoudt veel mensen ervan om bezwaar te maken. Dat is jammer, wanneer u daardoor zorg tekort zou komen. En om de dienstverlening te verbeteren en te maken dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is, zijn mensen nodig die laten weten wanneer aan uw hulpvraag vanuit de WMO onvoldoende wordt tegemoetgekomen. 

De cliëntondersteuners van de KBO vinden de wijze waarop de heer van 't Laar de cliëntondersteuners en de ouderen hulp biedt, heel plezierig. Hij is zeer accuraat en neemt veel werk en zorg om de bezwaarprocedure uit handen. En daarbij houdt hij u volledig op de hoogte en zet geen stap zonder uw toestemming.

 

Gemma Koomen.

Noot: Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners, Jan Bosch, 06 23509999, mail jangmbosch@planet.nl en Gemma Koomen, 06 51314187, mail
gemma.koomen@upcmail.nl

 

Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners, 

Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999


Terug naar de startpagina