De WMO nader bekeken: De vervoerspas

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat onder andere: “dat burgers die zelf, dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn, of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning.” Met participatie wordt bedoeld het kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De ondersteuning vanuit de WMO om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer kan bestaan uit een vervoerspas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (cvv).

v Wanneer een vervoerspas? 

Wanneer u een beperking hebt, waardoor u niet met het openbaar vervoer kunt reizen en u het reizen ook in uw netwerk niet kunt regelen, is het eerste alternatief het collectief vraagafhankelijk vervoer. Voor dit vervoer hebt u een vervoerspas nodig. Deze vervoerspas kunt u behalve bij Peel 6.1 ook aanvragen bij Steunpunt Guidoasten. Guidoasten heeft dinsdag- en donderdagochtend spreekuur in de Beiaard en maandagmiddag bij Onis Welzijn in de Kerkstraat. Zie hiervoor ook www.guidoasten.nl.

 

v Wat kan met een vervoerspas?

Met de vervoerspas kunt u gebruik maken van Taxbus. Taxbus is vervoer van deur tot deur. Taxbus werkt net iets anders dan een gewone taxi. Zo mag Taxbus 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip bij u aankomen en kan tijdens de rit een stukje worden omgereden om andere reizigers (waarmee u een stukje van de rit de Taxbus deelt) op te halen of weg te brengen. De Taxbus is volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Een (elektrische) rolstoel, scootmobiel of rollator kan gewoon mee, mits aangemeld bij de ritreservering. Als u bent aangewezen op medische begeleiding tijdens uw rit met Taxbus, dan reist de medisch begeleider ook gratis met u mee. Wanneer u voor het gemak of de gezelligheid iemand meeneemt, een zogenaamd sociaal begeleider, dan betaalt deze hetzelfde tarief als u. 

 

v Wat kost het?

Voor de Taxbus betaalt u een opstaptarief van € 0,70 plus € 0,70 voor iedere zone waar u doorheen reist. Vanaf het woonadres mag de rit maximaal 5 zones bedragen. Verder reizen kan ook, maar alleen tegen het duurdere commerciële tarief. Het commerciële tarief is € 8,85 voor elke zone verder dan de vijfde zone. Pashouders van de gemeenten Asten, Deurne en Someren mogen, ook als dit een rit is van meer dan 5 zones, tegen het Taxbustarief naar de ziekenhuizen in Eindhoven en Weert.

 

v Hoe kunt u Taxbus reserveren? U kunt een taxbus online boeken of telefonisch reserveren. Op de website taxbus.nl staat ook een zonekaart. Het totale aantal zones dat u reist, kunt u met dit kaartje eenvoudig uitrekenen.  v NB Tegemoetkoming in de vervoerskosten

Indien u om bijvoorbeeld medische redenen geen gebruik kunt maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer (een zogenaamde contraindicatie), dan kan een tegemoetkoming in een individuele vervoersvoorziening worden verstrekt. Daarover een andere keer meer.

 

Gemma Koomen.

 

Noot: Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners, J

Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999

Terug naar de startpagina