De WMO, nader bekeken: Eigen regie

De WMO, nader bekeken: Eigen regie

 

In de eerste alinea van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) staat:

“dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven en dat van burgers mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan”.

Eigen kracht en eigen regie zijn veel gehoorde termen in de WMO. Maar wat betekenen deze termen? Eigen kracht is heel breed. Het is alles wat u zelf met uw eigen netwerk (familie, buren) of anderszins kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een  hulpmiddel kopen, een goede zorgverzekering nemen, iemand zoeken die u helpt bij het huishouden, of gebruik maken van een boodschappendienst. Ook kunt u alvast gaan kijken welke aanpassingen in uw woning nodig zijn, of gaan uitkijken naar een gelijkvloerse woning. En daarbij hebt u zelf de regie. U mag zelf bepalen hoe uw dagelijks leven eruitziet, ook als u een beperking of ziekte heeft.

Wanneer het op eigen kracht niet meer lukt, kunt u een beroep doen op de door de overheid georganiseerde ondersteuning. Ook bij deze ondersteuning hebt u zelf de regie.

Voor de zorg betekent het dat u zelf aan kunt geven welke zorg u wilt hebben. Het uitgangspunt zijn úw wensen. Hoe wilt u leven? Hoe past de zorg of ondersteuning die u nodig heeft daarin? Wat kunt u zelf doen, wat laat u door anderen doen en wat blijft er dan over voor ondersteuning vanuit de WMO.

Om zelf de regie te kunnen houden als u een beroep doet op ondersteuning vanuit de WMO, is het handig als u goed bent voorbereid tijdens het “keukentafelgesprek”.  Probeer voorafgaand aan het gesprek al uw ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en op een rij te zetten wat u zelf al hebt geprobeerd om het op te lossen (de eigen mogelijkheden). Kijk daarbij ook naar wat uw sociale netwerk daarin al betekent, of zou kunnen betekenen. Het is belangrijk dat u helder voor ogen hebt wat u zelf kunt doen, eventueel met wat hulp vanuit uw sociale netwerk, en wat u dan nog voor hulp nodig hebt van professionals. 

Om u een handje te helpen om de eigen regie in de hand te houden is in de WMO opgenomen dat u een persoonlijk plan mag meesturen met uw melding voor een voorziening. In het persoonlijk plan kunt u beschrijven wie u bent, wat uw situatie is, wat de reden is dat u ondersteuning vraagt, wat voor u belangrijk is (nu en in de toekomst), voor welke zaken u ondersteuning nodig heeft en wat u daarin zelf kunt oplossen. Wilt u graag uw eigen plan maken, maar heeft u daar wel advies of ondersteuning bij nodig, dan kunt u een beroep doen op onder andere de cliëntondersteuners van de KBO.

 

Gemma Koomen.

Noot: Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners,

Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999

 

Terug naar de startpagina