De WMO, nader bekeken: De eigen bijdrage

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig heeft. In veel gevallen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. 

 

n Hoe wordt uw eigen bijdrage berekend?

De hoogte van uw eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK (het Centrale Administratie Kantoor). Het CAK heeft via de belastingdienst informatie over uw inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen, uw vermogen, uw leeftijd en de kosten van de voorziening. De maximale eigen bijdrage wordt vastgesteld voor een periode van vier weken. Elke vier weken ontvangt u een factuur. De maximale eigen bijdrage is een bedrag dat voor alle WMOvoorzieningen geldt: dus voor hulpmiddelen, zorg en ondersteuning. Voorbeeld: u betaalt voor hulp bij het huishouden uw maximale eigen bijdrage en u krijgt daarnaast een woningaanpassing, dan wordt uw maximale bijdrage niet hoger.

n Waar moet u een eigen bijdrage voor betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor diensten, woonruimteaanpassingen en hulpmiddelen. 

 • Diensten: Voor een dienst betaalt u per uur of per dagdeel. Een voorbeeld van een dienst is hulp bij het huishouden. Als u twee uur per week hulp krijgt, dan betaalt u een eigen bijdrage over deze twee uur. Deze bijdrage is nooit meer dan uw eigen maximale bijdrage en nooit meer dan de kostprijs voor de gemeente.

 • Woonruimteaanpassing: Voor een woonruimteaanpassing, bijvoorbeeld een traplift, betaalt u de werkelijke kosten. De eigen bijdrage loopt net zo lang door tot de werkelijke kosten zijn betaald.

 • Hulpmiddel: Ook voor hulpmiddelen als een scootmobiel betaalt u de werkelijke kosten via de vierwekelijkse facturen. Ook hier loopt de eigen bijdrage net zo lang door tot de prijs die de gemeente voor het hulpmiddel heeft betaald, is voldaan.

   

  n Kan ik zelf mijn eigen bijdrage berekenen?

  Op de site van het CAK: www.hetcak.nl vindt u een rekenprogramma, waarmee u zelf kunt berekenen wat uw maximale bijdrage per vier weken is.

   

  n Zelf regelen van woningaanpassingen en hulpmiddelen. Naarmate het inkomen hoger is, wordt het zelf kopen, of leasen van hulpmiddelen interessanter. De bijdrage stijgt immers mee met het inkomen en u moet de totale aanschafprijs op termijn zelf betalen. Wellicht kunt u bij een bouwmarkt, of ergens tweedehands veel goedkoper terecht. Wanneer u een woningaanpassing of hulpmiddel via de WMO hebt aangevraagd, wordt u overigens vóór u de beschikking krijgt, geïnformeerd over de kosten. Dan kunt u zelf een afweging maken.

  Bij de Adviescommissie Wonen (www.vacpuntwonen.nl/astensomeren) kunt u kosteloos een levensloopbestendig advies krijgen bij bouwen of verbouwen van uw woning, of  het renoveren en aanpassen van badkamer, of keuken. Ook indien er meer zorg nodig is en er behoefte is aan aanpassingen aan woning of woonomgeving, kan de Adviescommissie Wonen meedenken en adviseren.

   

  Gemma Koomen

   

  Noot: 

  Voor vragen over de WMO  kunt u terecht bij de cliëntondersteuners, 

  Ad van Grootel             advangrootel@hotmail.com       tel. 0493-693365

  Koene Scheepstra        rodebaron@live.nl                     tel. 06-4300377           

  Jan Bosch                    jangmbosch@planet.nl              tel. 06-23509999

   

Terug naar de startpagina