De WMO nader bekeken: Huishoudelijke Hulp Toelage

De invoering van de WMO 2015 is gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Om de effecten van deze bezuinigingen op de werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen te verzachten, is de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) regeling ingevoerd. De gemeenten kregen voor de jaren 2015 en 2016 extra middelen om in te zetten voor huishoudelijke ondersteuning, niet zijnde WMO-taken. Het is primair een werkgelegenheidsinstrument.

 

Voorwaarden voor de HHT in 2015 en 2016.

Aan deze regeling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moesten de middelen worden ingezet voor potentieel kwetsbare inwoners. En de HHT-uren moeten worden afgenomen bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

Door de Peelgemeenten, waaronder ook Asten, zijn de doelgroepen als volgt benoemd:

  1. Inwoner met een WMO-indicatie voor een maatwerkvoorziening. Hierbij gaat het om extra taken die niet onder de maatwerkvoorziening WMO vallen. Voor de WMO-taken heeft de gemeente immers een WMO-budget. WMO-taken dienen dan ook voor de WMO te worden geïndiceerd.

  2. Inwoner die mantelzorger is en die ingeschreven staat bij een mantelzorgsteunpunt of,

  3. Inwoner die 70 jaar of ouder is.

Als klant betaalt u afhankelijk van de zorgaanbieder voor HHT een eigen bijdrage tussen de € 10 en € 12,50 per uur.

 

De HHT-regeling in de praktijk.

Vanwege de bijbetaling van minimaal 10 euro per uur maken doorgaans mensen met financiële mogelijkheden van deze regeling gebruik. Zij zijn in staat om deze bijdrage te betalen en extra hulp buiten de WMO-taken in te kopen.

Om financiële redenen wordt de HHT ook wel ingezet door mensen met een maatwerkvoorziening WMO. Hier gaat het om de groep die voor een maatwerkvoorziening aan het CAK meer zou moeten betalen vanwege hun financiële draagkracht. Zij zijn zo goedkoper uit.

Bij mensen met weinig financiële draagkracht blijkt in de praktijk de HHT-regeling door zorgaanbieders ook te worden gebruikt om de bezuiniging op de WMO te compenseren. De zorgaanbieder biedt dan HHT-uren aan voor taken die in feite onder de WMO vallen. De zorgaanbieder zou deze taken echt binnen de WMO moeten uitvoeren. Dan betaalt u over die uren ook geen bijdrage aan de zorgaanbieder.

 

De HHT-regeling vanaf 2017.

Met ingang van 2017 kunnen geen nieuwe klanten gebruik maken van de HHT-regeling. Voor bestaande klanten HHT is 2017 een overgangsjaar. Wanneer u dus in 2017 gebruik maakt van HHT zult u vóór 1 januari 2018 op zoek moeten naar een alternatief. Deze alternatieven kunnen zijn:

  1. U zoekt zelf een particuliere hulp.

  2. U doet een beroep op de WMO-maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning en betaalt daarvoor een eigen bijdrage via het CAK.

 

Om u te helpen bij de afweging, kunt u altijd een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuners van de KBO. En wanneer u nu een lage eigen bijdrage betaalt aan het CAK en van mening bent dat de HHT taken uitvoert die onder de WMO vallen, kunt u daar beter niet te lang mee wachten. Want dan betaalt u nu in feite dubbel, namelijk zowel een bijdrage naar draagkracht aan het CAK als een bijdrage per uur aan de zorgaanbieder. En hoe eerder dat wordt rechtgezet, hoe beter.

 

Gemma Koomen.

Terug naar de startpagina