Info nieuwe leden

Informatie voor nieuwe leden (printversie - klik op de link voor PDF)

 

Lid zijn van KBO Heesch

Waarom zou u lid worden van KBO Heesch?
Omdat ook u van mening bent dat senioren op een volwaardige, zelfbewuste, waardige en ontspannen wijze deelnemen aan de samenleving. Dat is de missie die KBO Heesch uitdraagt.
Ruim 1200 vrouwen en mannen, allen vijftigplussers, zijn lid van deze vereniging. Zij zijn trots op wat ze tot nu toe hebben bijgedragen aan de maatschappij. Zij willen dit blijven doen: binnen de mogelijkheden hun steentje bijdragen.

 

Hoe we dat doen?
Door het uitdragen van onze missie. De KBO werkt er aan om bekend te zijn met datgene wat de Heesche leefgemeenschap bezig houdt. Via ons lijfblad de “INFO”, onze website, Ons Platform (Cubigo) en het sociale netwerk dat onze leden vormen in de Heesche gemeenschap wordt alles gecommuniceerd. In deze INFO leest u wat er allemaal voor en door onze leden mogelijk is.
Ook houden wij de vinger aan de pols door regelmatige contacten te onderhouden met het gemeentebestuur, door vertegenwoordigd te zijn in de Overleggroep Ouderen Bernheze en het Regionaal Ouderen Overleg en door onze inbreng in het lokale zorgcircuit. Over deze zaken informeren wij onze leden op een heldere, beknopte manier.

 

Wij doen dit niet alleen.
Wij staan er niet alleen voor. De Afdeling KBO Heesch is onderdeel van de Kring Bernheze. De Kringen samen vormen KBO-Brabant. De Kringen in de Regio Noordoost Brabant vormen samen een overleggroep die adviezen inbrengt in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Alle senioren van Brabant zijn dus getrapt met elkaar verbonden. Hun belangen worden behartigd op het niveau waar dit het meest effectief is.

 

Samen sterk.
Senioren hebben gemeenschappelijke belangen. Dergelijke belangen behartig je het beste als groep. Dat biedt de beste kans gehoord te worden. Op deze wijze vormen wij een niet te onderschatten potentieel dat beschikt over tijd, talent en toewijding.

 

Welkom bij de club.
Het is dus in uw en ook in ons belang dat u lid wordt. U bent van harte welkom. Lees dit boekje eens door en zoek op de pagina naar activiteiten waar u belangstelling voor hebt en waar u eens een kijkje wilt gaan nemen. Wanneer u vooraf belt, weet de kartrekker (zo noemen wij de coördinator) dat u komt en zal hij of zij u verwelkomen. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend binnenlopen in het Cultureel Centrum De Pas. In onze sociëteit D’n Herd zult u onze leden aantreffen. Ook via onze website www.kbo-heesch.nl kunt u zich informeren.

 

Lid worden uit solidariteit.
Het KBO lidmaatschap betekent ook solidariteit met leeftijdgenoten. Het opent tal van mogelijkheden om deel te nemen aan binnen- en buitenactiviteiten. Vanaf de leeftijd van 50 jaar is iedereen welkom. De KBO drijft op vrijwilligers, maar ook wanneer u nog niet actief wilt zijn, kan lid worden zinvol zijn. Nieuwe steunleden zijn dan ook van harte welkom en wij zijn ervan overtuigd, dat u uiteindelijk een activiteit vindt waar u wel aan deel wilt nemen. Het lidmaatschap kost u slechts € 24,- per jaar.

 

Vrijwilligerswerk, zéér belangrijk én dankbaar werk.
Als u zich als vrijwilliger actief wilt inzetten voor anderen, bent u bij KBO Heesch van harte welkom. Als bestuurslid, als zogenaamde ‘kartrekker’, om te helpen bij activiteiten of om iets nieuws op te zetten waarin u zelf erg bent geïnteresseerd. Het kan allemaal, u bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden en bestuur en leden helpen u dit te realiseren.
Een groep enthousiaste vrijwilligers fietst bijvoorbeeld met mensen met een beperking. Anderen brengen wekelijks mensen met een handicap naar activiteiten buitenshuis. U kunt zich, na een korte opleiding en ondersteund door KBO Brabant, als vrijwillig ouderen adviseur inzetten of er kan een beroep op u worden gedaan als belasting-invulhulp of hulp bij het op orde houden van de administratie. De mogelijkheden zijn legio.

 

Afdelingen en Kringen
Plaatselijke KBO-afdelingen in de woonkernen vormen de basis van KBO Brabant. Elke Afdeling heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren en ontwikkelen van een groot aantal activiteiten op recreatief, sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Iedere Afdeling maakt deel uit van een Kring. Afdeling Heesch is onderdeel van de Kring Bernheze die uit 6 afdelingen bestaat (de kerkdorpen). In totaal zijn er 27 kringen in Brabant actief. De Kringen vertegenwoordigen de Afdelingen en daarmee de leden in de Algemene Vergadering van KBO Brabant. Ook zorgen zij ervoor dat belangrijke informatie uit de regio terecht komt bij het

 

Algemeen Bestuur.
Soms organiseren de Kringen activiteiten voor alle Afdelingen in hun Kring. Tot de Afdeling overstijgende activiteiten van de Kringen kunnen ook gerekend worden ondersteuning en advisering van de Afdelingen bij de organisatie van activiteiten. Waar dat gewenst is, werkt een Afdeling, al dan niet in Kringverband, ook samen met andere ouderenorganisaties.
Als lid van de Afdeling Heesch bent u tevens lid van KBO Brabant.

 

Belangenbehartiging
Op lokaal niveau worden uw belangen behartigd richting het gemeentebestuur en andere instanties. Zo is KBO Heesch lid van de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) en de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk (RGO) en gesprekspartner van de Adviesgroep Sociaal Domein (ASD), Het Dorpsplein Heesch en de Stichting Gezondheidsvoorlichting (SGZ). De thema’s die aan de orde komen zijn ouderenhuisvesting, sociale veiligheid, verkeer en (openbaar-)vervoer, gezondheid en welzijn en de beleving van de openbare ruimte. U kunt gebruik maken van de diensten van vrijwilligers die Ouderen Adviseur zijn, belasting invulhulp of administratieve ondersteuner. Dit wordt in onze regio naast KBO Brabant mede door ONS welzijn ondersteund.

 

Ouderen Adviseurs in Heesch
Dhr. Dick Dijkhuizen Ons welzijn Telefoon 453011
Dhr. Martien van Iersel Ons welzijn/KBO Telefoon 455068
Mw. Leida Terlouw Ons welzijn/KBO Telefoon 451228
Mw. Ardien Wingens Ons welzijn Telefoon 451078
Dhr. Martien Smits Ons welzijn Telefoon 452028


Mantelzorgmakelaar
Mevrouw Margo van den Berg. Telefoon 073-8505731 of 06-48801127.
E-mail: mvdberg@mantelzorgmakelaars.com

 

Voordeelpas
De KBO Heesch streeft ernaar om van de ledenpas een voordeelpas te maken door kortingen te bedingen bij de plaatselijke middenstand. Als lid van de Afdeling Heesch kunt u ook profiteren van kortings-regelingen van KBO Brabant (zie website http://www.kbo-brabant.nl).

 

U kunt de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)

Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, pensioenen, mobiliteit en inkomen)

- Collectiviteitkorting voor o.a. reizen, telefonie, zorgverzekering en energielevering

- Individuele helpdesk (073-644 40 66).

- Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief.

- Jaarlijkse bedevaart.

- Korting op medische keuring voor het rijbewijs.

- Ledenpas (via de Afdeling).

- 'ONS', het maandelijks full colour magazine voor senioren.

- Senioren Expo Veldhoven.

- Studiedagen voor leden.

- Toegang tot besloten website voor leden

- Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

 

Activiteiten
De Afdeling Heesch organiseert, incidenteel samen met andere organisaties, tal van activiteiten. Het bestuur staat daarbij open voor nieuwe ideeën en steunt die daar waar mogelijk. Hieronder treft u een overzicht aan van onze activiteiten.

 

Van KBO Brabant en van haar vele vrijwilligers krijgt het bestuur van Afdeling Heesch steun en advies door o.a. informatie, cursussen, verzekeringen, benodigde regelingen en materiaal voor ledenwerfacties. De Afdeling publiceert 10 keer per jaar actuele informatie via het eigen “INFO” bulletin (kopij naar redactie@kboheesch.nl). De “INFO” wordt samen met het KBO Brabant tijdschrift “ONS” door vrijwilligers bij de leden thuis bezorgd. Ook kunt u veel informatie vinden op onze website: http://www.kbo-heesch.nl.
Om waar mogelijk bij de actualiteit te kunnen aansluiten, publiceren wij zo veel mogelijk wekelijks in De Mooi Bernheze Krant. De Kring Bernheze krijgt daarvoor ruimte onder de rubriek “Mooi KBO Bernheze”.

 

KBO Heesch biedt voor elke senior vanaf 50 jaar, vrouwen en mannen, een keur van activiteiten. Een welgemeend advies: word lid en doe mee! In dit boekje is een inschrijfformulier bijgevoegd. De contributie bedraagt 24 euro per jaar. Vul het formulier in en lever het in bij de secretaris of een ander bestuurslid. U kunt zich ook via de website aanmelden.
Vanzelfsprekend bent u altijd welkom om een keer vrijblijvend bij een van de activiteiten te komen kijken. Neem dan contact op met de kartrekker van de betreffende activiteit. U wordt persoonlijk welkom geheten en uw vragen worden beantwoord. Het telefoonnummer ziet u bij de activiteit onder inlichtingen.

 

Wekelijkse activiteiten

 

Buitenactiviteiten
Op maandag

 

Fietsen
Behalve in de wintermaanden worden er door het jaar heen circa 17 wat langere dagtochten georganiseerd.
Inlichtingen bij Joke van Rosmalen, telefoon 0412-454314.

 

Fietsmiddag
Gestart wordt om 13.30 uur bij de Petrus-Banden voor een fietstocht van circa 25-30 km.
Inlichtingen bij Joke van Rosmalen, telefoon 0412-454314.


Op dinsdag

Jeu de Boules,
Gespeeld wordt achter De Pas van 14.00 - 16.00 uur.
Bij slecht weer en in de winter wordt gespeeld op binnenbanen in Teeffelen.
Inlichtingen bij Kees de Leeuw, telefoon 0412-452590.


Op woensdag

Nordic Walking,
Gestart wordt om 9.30 uur bij De Pas voor een wandeltocht van ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen bij Bert Wijnen, telefoon 0412-455234.


Op donderdag

Jeu de Boules
Gespeeld wordt achter De Pas van 14.00 - 16.00 uur.
Bij slecht weer en in de winter op binnenbanen in Teeffelen.
Inlichtingen bij Kees de Leeuw, telefoon 0412-452590.

Wandelen
Gestart wordt om 9.30 uur bij De Pas voor een wandeling van anderhalf uur.
Inlichtingen bij Paula van de Putten, telefoon 0412-452081
of bij Theo Cuppen, telefoon 0412-452346


Binnenactiviteiten

 

Op dinsdag

Koersbal
Gespeeld wordt in De Pas van 13.30 tot 17.00 uur.
Inlichtingen bij Emiel Bonte, telefoon 06 20301140.

Avondsoos

Vrije inloop in De Pas van 19.30 tot 22.00 uur; aanmelden is niet nodig.

Inlichtingen bij Bernhard Heesakkers, telefoon 0412-452525.

Kaarten

Gespeeld wordt in De Pas in soos D’n Herd; vrije inloop van 13.30 tot 17.00
Rikken, jokeren, pandoeren en klaverjassen.
Inlichtingen: Jan Wassenaar, tel: 0412-451894.

Biljarten

Gespeeld wordt in De Pas van 13.30 tot 17.00 uur.
Inlichtingen: Jan Wassenaar, telefoon 0412-451894.

Sjoelen

Gespeeld wordt in De Pas van 14.00 tot 16.00 uur.
Inlichtingen bij Rieky Vermeulen, telefoon 0412-451907.


Op woensdag

Soosactiviteiten zijn in De Pas van 9.00 tot 11.30 uur.

Vrije inloop en vrije activiteiten.

Inlichtingen bij Jan Wassenaar, telefoon 0412-451894.

Bridge
Gespeeld wordt in De Pas.
Gestart wordt om 13.30 uur, vrije inloop, inschrijven vanaf 13.00 uur.
Inlichtingen bij Willy Muytjens, telefoon 0412-613417.


Op donderdag

Kaarten
Gespeeld wordt in De Pas in soos D’n Herd. Vrije inloop van 13.30 tot 17.00
U kunt rikken, jokeren, pandoeren en klaverjassen.
Inlichtingen bij Jan Wassenaar, telefoon 0412-451894.

Soosactiviteiten
In De Pas van 9.00 tot 11.30 uur. Vrije inloop en vrije activiteiten.
Inlichtingen in te winnen bij Jan Wassenaar, telefoon 0412-451894.

Toneelclub “Jong van Harte”
Gerepeteerd wordt in CC de Pas van 13.30 - 16.00 uur.
Inlichtingen bij Harry Govers, telefoon 06-26816688 of 0412 854728
of bij Theo Engels, telefoon 06-12817331 of 0412-517331.

Darten
Gespeeld wordt in De Pas van 10.00 tot 12.00 uur.
Inlichtingen bij Emile Bonte, telefoon 06-20301140.

Biljarten
Gespeeld wordt in De Pas van 13.30 tot 17.00 uur.
Inlichtingen bij Jan Wassenaar, telefoon 0412-451894.

Computerhoek
In De Pas is er vrije inloop voor computer vragen van 10 tot 12 uur.
Inlichtingen bij Jeannie Bevers, telefoon 0412-454438.

Handwerken
Er wordt gehandwerkt in De Pas in zaal D’n Herd van 9.30 tot 11.30 uur.
Inlichtingen bij Wil Kamp-de Man, telefoon 0412-451696.

Koor Con Amore
Er wordt gerepeteerd van 10.00 tot 12.00 uur in De Pas.
Inlichtingen bij Mimi de Leeuw, telefoon 0412-451477.


Op vrijdag
Line Dansgroep “De Lidah’s”.

Geoefend wordt in CC de Pas van 13.30 tot 15.30 uur.
Inlichtingen bij Riekie Voets, telefoon 0412-453319.

Ceciliakoor
Repetitie in de Petrus-Banden kerk om 10.00 uur.
Inlichtingen bij Kees de Leeuw, telefoon 0412-452590.

 

Wisselende activiteiten

 

Eten bij restaurant De Waard
Op elke 2e woensdag van de maand eten KBO leden daar samen (met eventuele introducé). Om 17.30 wordt begonnen met een aperitief en om 18.00 uur gaan we aan tafel. Reserveren daags tevoren via telefoonnummer 0412-451755.
Inlichtingen bij Eltjo Roefsema, telefoon 0412-454110.

 

Creativiteit te kijk
Elke drie à vier maanden wordt de expositie van kunstuitingen van KBO-leden in CC de Pas en in Dienstencentrum Heelwijk gewisseld. Gedurende die periode worden de werken doorlopend geëxposeerd. Inlichtingen bij Marina Wijgergangs, telefoon 0412-451671.

 

Vervoer gehandicapten
Mensen met een verstandelijke beperking uit verzorgingshuizen en instellingen voor begeleid wonen worden door vrijwilligers naar hun activiteiten gebracht en ook weer opgehaald. Inlichtingen bij Maricus van Schijndel, telefoon 0412-451881.

 

Sociale Gezicht
De KBO heeft natuurlijk aandacht voor allerlei zaken die op ‘Lief en Leed’ betrekking hebben. Inlichtingen bij Wil Kamp-de Man, telefoon 0412-451696.

Begeleid fietsen
Een groep vrijwilligers gaat op afspraak fietsen met minder mobiele personen die niet meer zelf kunnen fietsen. Inlichtingen bij Jo van Krey, telefoon 0412-452026.

 

Korte trips
Regelmatig worden er excursies, thematripjes van een halve dag, koffiemiddagen met een thema en lezingen georganiseerd. Thema-bijeenkomsten zijn over het jaar verspreid. We organiseren dan een bijeenkomst rond een actueel onderwerp. Soms in samenwerking met het gemeentebestuur, met Stichting Gezondheidsvoorlichting, met Raad Gecoördineerd Ouderenwerk of andere organisaties.
Inlichtingen bij Rinie Leemhuis, telefoon 0412-454486.

 

Activiteiten in samenwerking met het ONS welzijn Graag Gedaan!

Vrijwilligershulp bij bijvoorbeeld boodschappen doen, begeleiding naar ziekenhuis, huisbezoek en hand- en spandiensten. Wanneer u hulp nodig hebt, bel dan naar één van de coördinatoren in Heesch:

Ineke Hosli 0412-452699
Rieky Hoek 0412-452216
Bij geen gehoor: Graag Gedaan Centrale Oss 0412-653248

 

Computerlessen
Deelnemen aan computerinstructie op maandag in De Pas.
Inlichtingen: Jeanne Bevers, tel: 0412-454438.

 

Meer Bewegen Voor Ouderen
Hieraan kunt U deelnemen in De Pas op dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur onder leiding van Mieke Schram.
Gymnastiek in Lindershof op dinsdag van 12.00 tot 12.45 uur onder leiding van Riny Ruijs.
Gemengde Sportgroep in Lindershof op dinsdag van 12.45 tot 13.30 uur onder leiding van Riny Ruijs. Inlichtingen bij ONS welzijn telefoon 0412- 653232.

 

Jaarlijkse activiteiten

 

Dagtochten en vakanties

Voor uitstapjes is nog steeds veel belangstelling. Alternatieven zijn daarbij mogelijk. Bij een dagtocht bent u er de hele dag uit. Lunch en diner zijn inbegrepen. Gezelligheid staat voorop.

 

Jaarlijks worden twee meerdaagse vakanties georganiseerd: één in Nederland en één naar het buitenland. Ook worden er elk jaar enkele excursies georganiseerd van een dagdeel, zogenaamde themareisjes. Om dit alles zo voordelig mogelijk te kunnen aanbieden, kunnen de mensen van andere KBO-afdelingen ook van ons aanbod gebruik maken.

 

De KBO-dag is een jaarlijks feestelijk hoogtepunt. Onderdeel van het programma is een gevarieerd middagprogramma waarbij onze toneelclub “Jong van Harte” zo mogelijk wordt ingeschakeld.

 

Sinterklaas en Kerstmis vieren we om de speciale sfeer van deze dagen ook in KBO-verband vast te houden.

 

Carnaval wordt elk jaar gevierd in samenwerking met Stichting Carnaval Heesch.

 

Algemene ledenvergadering
Op de jaarvergadering (ALV) is de statutaire bestuursverkiezing en wordt verslag gedaan van alle activiteiten en financiële zaken van het afgelopen jaar.

 

Werkgroepen
Soms stelt het bestuur tijdelijke of blijvende werkgroepen in. U kunt ook zelf met initiatieven komen. Zo mogelijk worden die ondersteund door het bestuur.


Projectgroep Ons Platform (Cubigo)
De KBO wil de digitale communicatie tussen de leden onderling en tussen de leden en de dienstverleners, voor bijvoorbeeld zorg, verbeteren. Daartoe wordt een digitaal platform ingericht waarvan alle leden gratis gebruik kunnen maken en dat zij zelf naar behoefte kunnen inrichten.

 

Contactgroep politiek
Deze werkgroep is door onderbezetting niet actief. Misschien iets voor u om de schouders onder te zetten?

 

Werkgroep excursies
Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks enkele korte excursies in de regio te organiseren, bijvoorbeeld rondleiding of bezoek. Het vervoer geschiedt met eigen auto en de groep is maximaal 20 personen per keer groot. Deze excursies worden aangekondigd in de INFO. Inlichtingen Rinie Leemhuis, tel: 454486.

 

Werkgroep identiteit
Deze werkgroep is door onderbezetting weinig actief. De bedoeling is dat er jaarlijks enkele bijeenkomsten worden georganiseerd. Inlichtingen bij Theo van Haren, telefoon 0412-457390.
Wijzigingen en aankondigingen

 

Actuele gegevens en wijzigingen staan in het maandelijkse INFO-bulletin en in de wekelijkse “DeMooiBernhezeKrant”.

 

Samenstelling van de redactieraad:
Ton van Cuijk, telefoon 06 50126870
Harrie Otjens, telefoon 0412-455349
Mien van den Hurk-van der Biezen, telefoon 0412-451542
Marijke van Donzel-Ariaans, telefoon 0412-451684

Ledenadministratie: Wil Welling, telefoon 0412-54560.
INFO/ONS-bezorging: Karel Swinkels, telefoon 0412-51564.

 

Bestuursleden treden periodiek statutair of om persoonlijke redenen af. Hebt u interesse in een bestuursfunctie? Aarzel niet om contact op te nemen of om meer informatie in te winnen bij de voorzitter.

 

Algemeen profiel van een bestuurslid
- Bereid zijn om zich binnen een statutaire periode van minimaal drie jaar met anderen in te zetten voor de belangen van de vereniging.
- Bereid zijn om collegiaal te besturen en samen te werken. Openstaan en meewerken aan transparant onderling overleg. De vergaderingen van het bestuur en de bijeenkomsten met leden bijwonen en helpen bij de voorbereiding. Deelnemen aan commissies en/of werkgroepen.
- Optreden met respect vóór elkaar en met vertrouwen ín elkaar.
- Verantwoordelijkheid willen dragen voor een op de toekomst gerichte, steeds beter lopende organisatie.
Herkent u zich in dit profiel? U bent van harte welkom!

 

Bestuur
Piet Ceelen          voorzitter@kboheesch.nl          T. 0412 454053
Carla Admiraal      secretaris@kboheesch.nl          T. 06 53559042
Theo van Orsouw penningmeester@kboheesch.nl   T. 06 44426912
Rinie Leemhuis     evenementen@kboheesch.nl      T. 0412 454486
Theo van Haren   communicatie@kboheesch.nl     T. 0412 457390
Peter Gommers    activiteiten@kboheesch.nl         T. 06 44978123
Jan Schuurmans   zorgenwelzijn@kboheesch.nl     T. 0412 452716

De taken van de bestuursleden zijn onderling verdeeld. U kunt het betreffende bestuurslid bellen wanneer u een vraag hebt.

 

Taakverdeling bestuursleden

De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen en de ALV; het beleidsplan; de contacten met KBO Brabant en het kringbestuur; de vrijwilligerscoördinatie; contacten met de gemeente en de parochie; de relatiebehartiging.

 

De secretaris is verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen en de ALV; het besluitenregister en de planning van de actiepunten; de notulen, de correspondentie en het jaarverslag; de ledenadministratie.

 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de contributie, de facturering, de vorderingen en de boekhouding; de begroting, de budgetten en de verslaglegging; de emolumenten, de kas en de verzekeringen; de belasting-invulhulpen en de fondsenwerving.

 

De coördinator evenementen is verantwoordelijk voor de jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten en de reizen (excursies, dagtochten, meerdaagse- en cultuurreizen).

 

De coördinator communicatie is verantwoordelijk voor de nieuwskanalen (INFO, website, DMBK, ONS platform en contacten pers), de redactieraad en de postbezorgers; huisstijl, fotoarchief. Behartigt de contacten met de bibliotheek en coördineert de werkgroep Identiteit & Zingeving.

 

De coördinator activiteiten is verantwoordelijk voor de binnenactiviteiten (biljarten, darten, sjoelen, kaarten, koersbal, bridge, handwerken, avondsoos, fotoclub, eten bij restaurant de Waard, dansen), de buitenactiviteiten (fietsen, wandelen, jeu de boules, nordic walking en begeleid fietsen). Coördineert verder Creativiteit te Kijk, Jong van Harte, de Line Dance Groep, het koor Con Amore en de contacten met CC de Pas.

 

De coördinator zorg & welzijn is verantwoordelijk voor de contacten met OOB en RGO; het gehandicaptenvervoer, ouderenadviseurs, ziekenbezoek en het sociaalgezicht; ’t Dorpsplein, Graag Gedaan en Stichting gezondheidsvoorlichting; de contacten met de Horizon, ZC Heelwijk, ONS welzijn (incl. klussendienst) en de ASD.

 

Terug naar de startpagina