Activiteiten Mei 2017 - Juni 2017

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

nieuwsbrief mei/juni 2017

 

 

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

 

 

Uit het Eindhovens Dagblad van 19 april 2017

 

Toch ontmoetingsruimte voor 't Hazzo in Aalst!

AALST - Activiteitencentrum ‘t Hazzo in Aalst krijgt een ontmoetingsruimte voor 150 à 200 bezoekers. Daarmee komt het college van B en W tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. 

Veel inwoners van Aalst zien het niet zitten dat er van ’t Hazzo straks alleen maar een sporthal overblijft. Dat zou het geval zijn als het gemeentehuis aan de Julianalaan klaar is en verenigingen in de gemeente daar gebruik gaan maken van het multifunctioneel centrum. Een boze brief van Aalster senioren aan de gemeente gaf al aan dat die een vertrek uit ‘t Hazzo niet zien zitten.

 

In de gemeenteraad dinsdagavond kwam het voorstel op tafel hoe de gemeente verder wil met het hele gebied rond ’t Hazzo, inclusief ’t Hazzo zelf. Voor de bespreking van het stuk liep ook de publieke tribune van de raadszaal vol. In de nieuwe plannen blijft op de plek van ’t Hazzo niet alleen een sporthal staan, maar komt er ook een nieuwe ontmoetingsruimte, zo heeft het college na alle ophef besloten.

Het bestuur van de Aalster Senioren Vereniging is verheugd, dat zij er in geslaagd is om alle betrokken partijen te overtuigen van de noodzaak om in De Voldijn/Aalst centrum een ontmoetingsruimte te handhaven, die aan de behoefte van de bewoners kan voldoen.

Zij is ook blij dat dit gelukt is op basis van argumenten en is er van overtuigd, dat zij in de toekomst ook op vruchtbare wijze met de diverse partijen binnen de gemeente zal kunnen onderhandelen.

 

Vooral zijn wij ook blij dat onze vereniging kan blijven bestaan en dat wij met zijn allen het leven van senioren kunnen blijven verrijken.

 

 

Overleden: de heer Frits Hutjens op de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

 

 

.

Excursie naar het DAF Museum

 

 

 

Op woensdag 24 mei is er een middagexcursie naar Het DAF museum, Tongelresestraat 27 in Eindhoven.

Vertrek bij ’t Hazzo om 13.30 uur.

Programma: Ontvangst met koffie/thee en gebak in het Daffetaria. Daarna zal een gids ons rondleiden. We sluiten af met een drankje.

Kosten € 15,- p.p. Voor leden met een museumjaarkaart € 8,-. Betaling graag op bankrek.nr. NL89 RABO 0101 1021 35 o.v.v. Dafmuseum.

Aanmelden kan ook bij Lies Theuws tel.nr.2215454, bij Jeanne Willems tel.nr. 2213604 of via mail kbo.aalst@gmail.com .

Er worden ook chauffeurs gevraagd

 

 

 

Eetpunt ‘t Hazzo :

Donderdag 20 april om 17.00 uur. aan melden voor 14 mei. Geef je op tijd op bij Bert kbo-bert@kpnmail.nl of 2220062.

Betalen op rekeningnummer NL89 RABO 0101 1021 35 KBO Aalst of contant.

Het thema is deze maand Italië

 

Bustocht woensdag 7 mei Elburg en Kampen

 

 

Er zijn nog plaatsen

Lezing pater Jessudah

 

De vorige pastor van de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk, pater Jessudah, geeft op 31 mei om 14.00 uur een lezing in ‘t Hazzo over zijn jeugd als Christen in India en over zijn opleiding en de gebruiken en gewoonten daar.

 

Het christendom kwam in de achtste eeuw naar India, ruim tweehonderd jaar voor de Islam en ongeveer in de zelfde tijd dat Nederland gekerstend werd.

 

Aanmelden bij Lies Theuws, tel 2215454 of bij Kbo.aalst@gmail.com .

 

 

KWIEK Beweegroute in de Voldijn

 

U bent van harte welkom om mee te lopen met de beweegroute, een beweeginitiatief dat mede onder verantwoordelijkheid van Seniorenvereniging Aalst is ontwikkeld.

 

Iedere dinsdag- en vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur loopt een groep wandelaars onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers door de wijk de Voldijn.

Het lopen wordt afgewisseld met oefening waarbij men gebruik maakt van het straatmeubilair en de oefeningen staan aangegeven op speciale tegels.

De route is voor iedereen, iedereen kan mee doen, met of zonder beperkingen.

Na afloop drinken wij met z'n allen een kopje koffie/thee bij het vertrek- en tevens eindpunt: Activiteitencentrum 't Hazzo.

Deelname is gratis, de consumptie is voor eigen rekening

 

Loopt u liever alleen of met een vriend/vriendin/kind of kleinkind dan kunt u de gratis route ophalen bij 't Hazzo.

 

Hopelijk tot ziens tijdens het KWIEKEN!

 

Nieuw: Servicedesk Mantelzorg

 

Zorgen voor een naaste, een familielid, wordt mantelzorg genoemd. Het overkomt je! Je partner wordt ziek, je kind wordt geboren met beperkingen, je ouders worden hulpbehoevend of je helpt je buurvrouw omdat ze geen familie in de buurt heeft.

Vaak is mantelzorg structureel en kan het een zware belasting voor je worden.

Gelukkig zijn er allerlei ondersteuningsmogelijkheden. Alleen die zijn voor veel mantelzorgers onbekend en men weet niet hoe dat geregeld moet worden.

Hiervoor is het Steunpunt Mantelzorg van GOW Welzijnswerk nu gestart met een Servicedesk Mantelzorg. Een maal per 14 dagen, in de EVEN weken is er een inloopspreekuur in het Liac, Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre. Medewerkers staan paraat om mantelzorgers met raad en daad bij te staan. Een luisterend oor, een advies , een kopje koffie, het is allemaal gratis. Loop gerust eens binnen. De eerstvolgende keer is op maandag 1 mei, van 13.30 – 15.00 uur. U kunt uw vraag ook mailen:

servicedesk-waalre@gowwelzijnswerk.nl

Voor meer informatie over de Servicedesk Mantelzorg kunt u contact op nemen met GOW Welzijnswerk, Maria van Engelen, Tel. 0497-514746.

Verjaardagen maart

 

Wij feliciteren

Mevr. J.A. Loomans – van Poppel, die op 22 april 92 jaar werd,

De heer J. Dorrestijn, die op 19 april 91 jaar werd,

Mevr.de Kock – Scheepers, die op 8 mei 89 jaar wordt,

De heer P.A.P. Leijten, die op 4 mei 88 jaar wordt,

Mevr. M.A. Borrenbergen- Van Ooijen, die op 17 mei 88 jaar wordt,

Mevr. M.J.F. van Groezen, die op 8 april 87 jaar wordt,

Mevr. E.M. Teunissen, die op 19 april 87 jaar werd,

De heer h.M.M.Hofstede-Vos, die op 19 mei 86 jaar wordt.

 

Nieuw lid

Wij verwelkomen mevr. van de Hoef.

 

 

Oproep

 

Antoon Breuer zoekt gekleurd vlakglas voor het maken van kersttaferelen. Afgeven op de ontmoetingsmiddag, maandag in ’t Hazzo of aanmelden bij Johan , 040-22127828, email antoonbreuer@gmail.com .

 

Ontmoeten op maandag.

Problemen met de tablet of foto’s willen zien op de website van KBO Aalst. U kunt na afspraak hulp krijgen op maandagmiddag in ’t Hazzo. Even bellen of mailen : 06-54967029 of martinasveld44@gmail.com

 

Algemene Leden Vergadering.

 

Er waren in totaal 42 leden aanwezig, die na afloop bijzonder genoten van de lezing van René Bastiaanse over het Rijke Roomsche Leven en de sexuele rijkdom van die periode. Voor de meesten een feest der herkenning met toch nog onverwachte gezichtspunten.

 

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar de startpagina