Activiteiten Maart 2017 - April 2017

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

nieuwsbrief Maart/April 2017

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

Maaltijdservice voortaan 1x per maand op donderdag na het kaarten

Vanaf maart zal de maaltijdservice niet meer op de laatste vrijdag worden georganiseerd. De maaltijd verhuist naar een donderdag 0m 17.00 uur na afloop van het kaarten, maar is uiteraard bedoeld voor alle ASV-leden.
 

In de nieuwsbrief wordt elke keer het thema van de maaltijd bekendgemaakt en in de de week voorafgaand aan de maaltijd zal er een aankondiging klaarliggen in ’t Hazzo met het thema van de maaltijd.

Zo gaan we in maart beginnen met het thema “Stamppotten”.

Vooraf krijgt u een lekker voorproevertje waarna u kunt genieten van een lekkere stamppot. We sluiten af met een heerlijk dessert.

 

Kosten á € 9,50 per persoon te voldoen.
op reknr. NL89 RABO 0101 1021 35 o.v.v. EETPUNT
of contant bij Bert Baselmans betalen vóór 20 maart

Uw bankbetaling is uw entreebewijs.

De nieuwe data zijn:

 

donderdag 23 maart om 17.00uur.

donderdag 20 april om 17.00uur.

donderdag 18 mei om 17.00uur.

donderdag 22 juni om 17.00uur

donderdag 21 september om 17.00uur

donderdag 19 oktober om 17.00uur.

donderdag 23 november om 17.00uur.

 

 

Verander dit svp in de agenda.

 

Woensdag 5 april “Verassingsmiddag” in ’t Hazzo. aanvang 14.00uur

Speciaal voor u georganiseerd: een gezellige verassingsmiddag. Wat we precies gaan doen blijft natuurlijk tot op het laatst ons geheimpje, maar u kunt rekenen op veel gezelligheid met muziek en natuurlijk een warme maaltijd aan het einde van deze middag.

Tip: neem gerust uw dansschoenen mee…!

Kosten á € 9.50….. per persoon.
Te voldoen op reknr. NL89 RABO 0101 1021 35 ov.v. verrassing
of contant bij Bert Baselmans vóór 1 april.

Uw bankbetaling is uw entreebewijs.

 

Wie samen naar de zon kijkt, kan ook samen door de regen gaan.

 

Wijzigingen in de agenda

Donderdag 30 maart om 14.00uur kienen , geen kaarten

Donderdag 31 augustus om 14.00 uur kienen , geen kaarten

Sint Nicolaasviering is op donderdag 30 november daarna kienen, geen kaarten.

Sorry voor het ongemak.

 

Hulp bij belastingaangifte

Heeft u wel eens problemen met het invullen van u belastingformulier of denkt u soms, dat er aftrekposten zijn ,waar u geen gebruik van maakt?

De ASV beschikt over speciaal opgeleide vrijwilligers die u kunnen helpen bij het invullen van het belastingformulier. U kunt zich hiervoor opgeven bij Nico Siebers, tel 040-2215293, email nico.siebers@freeler.nl .
U kunt daar ook nader inlichtingen krijgen en informatie over de voorwaarden en kosten.

Degenen, die eerder gebruikmaakten van deze service worden door een vrijwilliger benaderd.

 

Verjaardagen januari en februari

 

Wij feliciteren

Mevr P.M van Ekert – Mom, die op 24 februari 95 jaar werd

De heer G.C. van Hooff, die op 4 februari 92 jaar werd

De heer C.M.C. Habraken, die op 21 januari 91 jaar werd

Mevr. P.M.G. Dohmen, die op 27 februari 89 jaar werd

Mevr J.D.M. van Hoof –v an Tuil, die op 19 januari 88 jaar werd

Mevr Th.J Clasener - Demme, die op 10 februari 89 jaar werd

Mevr M. Lintermans – de Bruijn, die op 16 februari 89 jaar werd

Mevr. M.A. van den Heuvel – Bemelmans, die op 5 januari 87 jaar werd

De heer J.A. van der Peet en mevr. G. Lambermont – van Leunen, die beiden op 14 januari 87 jaar werden

Mevr J.H.J Hofstede Vos – Stroeken, die op 31 januari 86 jaar werd.

 

en

Mevr W de Louw – Visser, die op 7 maart 100 jaar werd

 

Overleden

Mevrouw R. Penson –Hendrikx op de leeftijd van 86 jaar en
mevr. Valks - Kennis op de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

 

Algemene ledenvergadering Aalster Senioren Vereniging

met bijzondere gast

19 april

Aanvang 13.30

 

 

 

 

 

Lezing

 

Op 12 april wordt in ’t Hazzo de hieronder beschreven lezing gegeven. Aangezien er maximaal 40 bezoekers aanwezig mogen zijn, dient u zich hiervoor aan te melden bij Lies Theuwen, tel 040-2215454 , of bij Jeanne Willems, tel 040 - 2213604 of via email op kbo.aalst@gmail.com.

 

De Koude Oorlog, toen en nu

Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de Koude Oorlog. Die veelbewogen periode begint na de Tweede Wereldoorlog en duurt tot 1991, wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt. Hoe ontstond en verliep deze overwegend geweldloze krachtmeting tussen Oost en West? Welke rol speelden historische figuren als Chroesjtsjov, Kennedy, Reagan en Gorbatsjov? En in hoeverre is er anno 2017 sprake van een Koude Oorlog 2.0? Moeten wij bang zijn voor Vladimir Poetin? Wat kunnen we verwachten van Donald Trump in de nieuwe Oost-West-verhoudingen?

Door middel van een interactieve presentatie, waarin hij onder andere gebruik maakt van historisch beeldmateriaal (ook Engelstalig), zal de heer Sterk ingaan op dit soort kwesties. Hij hoopt op een geanimeerde middag en hij is erg benieuwd naar de eigen herinneringen die de deelnemers hebben aan de Koude Oorlog.

De lezing over de Koude Oorlog wordt verzorgd door onze plaatsgenoot Robin Sterk. Eenmaal afgestudeerd in de Franse Taal en Letteren moest hij in militaire dienst. Dat was ten tijde van de Koude Oorlog (jaren zeventig) en hij kreeg de kans om een intensieve opleiding Russisch te volgen bij de Inlichtingendienst. Daar is zijn belangstelling voor de complexe relatie tussen Oost en West ontstaan. Later heeft hij binnen het hoger onderwijs o.a. een studietraject Central and Eastern Europe opgezet.

 

 

Nieuw: Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre!

Enkele partijen hebben het initiatief genomen om te komen tot een Alzheimer Café voor de gemeenten Valkenswaard en Waalre onder de naam Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre. Doelstelling is om zo spoedig mogelijk de deuren te openen. Op 8 maart 2017 is iedereen welkom op de informatiebijeenkomst over de oprichting en wat ervoor nodig is. Deze vindt plaats in het Auditorium van Kempenhof, Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard, aanvang 19.30 uur.

 

Hieronder een voorbeeldbrochure van het Alzheimer Café te Eersel

 

 

 

Opening KWIEK Beweegroute

13 maart om 14.00 uur bij ’t Hazzo in Aalst-Waalre

klik op de blauwe link hieronder voor het filmpje van de ingebruikname van de KWIEK Beweegroute:

https://www.youtube.com/watch?v=hJ23Y0dQJ40

 

Geachte genodigden,

 

Onder verantwoordelijkheid van de Aalster Senioren Vereniging, met ondersteuning van Fysiotherapeutisch Centrum Beusen Foudraine, het GOW welzijnswerk, Streekontwikkeling Boven-Dommel en de gemeente Waalre is in het kader van lokaal gezondheidsbeleid door Denovo design een prachtige beweegroute door de Voldijn uitgezet.

 

Wat is KWIEK?
Deelnemers kunnen onder begeleiding van vrijwilligers, of zelfstandig, langs een route met een lengte van ca.1350 meter verschillende oefeningen doen zoals boksen, slalommen, traplopen, knie heffen etc.
Speciale stoeptegels geven aan hoe de oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Balans, kracht en uithoudingsvermogen worden hierbij getraind. Niet alleen verbetert regelmatig bewegen het evenwicht, ook de conditie gaat vooruit, de spieren worden sterker en men gaat zich fitter voelen.

 

Een belangrijk bijkomend doel van de route is het sociale aspect: bij het groepsgewijs volgen van de route sluiten de deelnemers gezamenlijk af met een kopje koffie/thee. 

Start- en eindpunt is activiteitencentrum 't Hazzo.

Wij zijn ontzettend trots dat op 13 maart om 14.00 uur de KWIEK Beweegroute wordt geopend bij ’t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre.

 

Na de openingsceremonie bent u van harte uitgenodigd om een stukje van de KWIEK Beweegroute met ons te lopen en zo KWIEK te ervaren.

Wij sluiten daarna graag, geheel in stijl van de KWIEK gedachte, gezamenlijk af met een kopje koffie/ thee in ’t Hazzo

 

We zouden het fijn vinden als u er ook bij kunt zijn. Graag tot dan!

 

Bestuur Aalster Senioren Vereniging

 

 

Woensdag 26 april. Eerste fietstocht van het seizoen. Vertrek 10.30 uur bij ’t Hazzo.

Deelnemers en belangstellenden, die hun emailadres opgeven krijgen de route toegestuurd .
 

 

 

 

 

Uw huis, Uw financiën, Uw testamenten, Uw gezondheid.

 

Wij willen u graag verwelkomen op 29 maart om 14.00 uur voor een informatieve en gezellige middag vol met belangrijke informatie voor u allen.

 

Beste leden van de Aalster Senioren Vereniging en de Senioren Vereniging Waalre,

 

Graag willen wij u uitnodigen om nader kennis te maken met de activiteiten van de KBO Kring Waalre.

Zoals u weet behartigen wij uw belangen bij de gemeente en andere instellingen die in Waalre actief zijn en die voor u van belang kunnen zijn.

We noemen enkele van deze activiteiten: mantelzorg, zelfstandig wonen, belastinginvulling, administratiehulp, zorg algemeen, financiële hulp, testamenten.

Deze middag zal de kring de samenhang tussen deze zaken aan u presenteren. Heeft u vragen op een van bovenstaande terreinen dan kunt u die middag terecht bij vertegenwoordigers van organisaties die u helpen uw weg hierin te vinden.

 

Als gastspreker zal de oud-burgemeester van Bergeijk de Heer van de Vondervoort een uiterst inspirerende toespraak houden over initiatieven die in Bergeijk genomen zijn op het gebied van wonen en de zorg voor senioren.

 

Ook zal Notaris Mevr. mr. Van Loon een toelichting geven op het Testament bij Leven.

Een muzikaal optreden zal de middag omlijsten en voor de gezellige noot zorgen.

 

De middag is gratis toegankelijk voor alle leden van de Aalster Senioren Vereniging en de leden van de Senioren Vereniging Waalre, alsmede voor ouderen die (nog?) geen lid zijn van deze verenigingen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 29 Maart, aanvang 14.00 uur in ’t Hazzo in Aalst.

Leden die zelf geen vervoer kunnen regelen, worden met de auto opgehaald en thuis gebracht. U moet dan voor 15 maart bellen met Wilma Breuer tel. 040-2217828.

Het kopje koffie en een drankje wordt u gratis aangeboden door het Kringbestuur.

Wij verheugen ons op uw komst.

 

Namens KBO Kring Waalre

Jan van Zon

Voorzitter.

 

 

 

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar de startpagina