Activiteiten Januari 2017 - Februari 2017

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

Activiteiten Januari 2017 - Februari 2017

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

De nieuwjaarsreceptie van de Aalster Senioren Vereniging is

woensdag 4 januari vanaf 14.00 uur in ‘t Hazzo

 

Bewaar de agenda voor 2017 goed. De regelmatig terugkerende activiteiten komen niet meer in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief komen alleen nog maar bijzonderheden over wijzigingen, reizen, lezingen en grote vieringen ed.

 

Willen jullie dit wijzigen in de agenda 2017!

 

Donderdag 26 januari om 14.00uur Kienen, geen kaarten

Donderdag 23 februari om 14.00uur Kienen, geen kaarten

Donderdag 30 maart om 14.00uur Kienen , geen kaarten

Donderdag 31 augustus om 14.00 uur Kienen , geen kaarten

Sint Nicolaasviering is op donderdag 30 november daarna kienen, geen kaarten.

 

Sorry voor het ongemak

 

Nieuwe activiteit: Ontmoeten:

 

Breien, Sjoelen – Triominos-

Rummycub – Handwerken - Darts enz.

Kom ook eens kijken op 9, 16, 23 en 30 januari en 6 3n 14 februari 14.00 uur in ‘ Hazzo

 

 

 

 

 

Valentijnsdag 14 februari is ook voor de Aalster Senioren Vereniging een aparte dag

Schrijf in uw agenda en zie de volgende nieuwsbrief

 

Wij feliciteren

De heer M.J.Rijk, die op 18 december 97 jaar werd en

Mevrouw Blount- Broekmans, die op 22 december 90 jaar werd.

 

Nieuwe leden.

Wij verwelkomen hr en mevr .Meegdes , hr en mevr. Strijbos, hr en mevr. Huberts,

mevr. A. Voeten

 

Overleden: Mevr. P. Janssen Lathouwers op de leeftijd van 84 jaar

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

GEPLANDE ACTIVITEITEN IN JANUARI 2017

In onze nieuwsbrief van december 2016 hebben we al een berichtje gepubliceerd over onze eerste activiteit in het nieuwe jaar. Voor U was dat handig omdat we er redelijk snel op uit trekken : op woensdag 11 januari gaan we naar Bergeijk. In het nieuwe museum dat heel toepasselijk DRIE in EEN heet, worden we rondgeleid door drie gidsen, die ons een heleboel wetenwaardigheden vertellen over ontstaan en ontwikkeling van “de Kempen”. U kunt zich nog opgeven bij: Jeanne Berkers , Vossenlaan in Waalre. Tel: 040-2213604. Of: Lies Theuws Pr. Clauslaan in Aalst/Waalre . Tel. 040- 2215454. De kosten bij deelname bedragen E 5,- te voldoen bij Bert Baselmans. Jul. de Lannoylaan. Overmaken mag ook.

Ook onze tweede activiteit is geregeld. Omdat we ernaar streven om zoveel mogelijk activiteiten samen te doen met de Waalrese Senioren vereniging is deze lezing georganiseerd in Waalre, in ’t Klooster. Op dinsdag 17 januari zal een oud-Waalrenaar , maar intussen uitgegroeid tot een uitstekend en onderhoudend spreker, vertellen over vroeger tijden.

Arnoud Jan Bijsterveld: Een Brabants echtpaar in de crisisjaren

In het najaar van 1931 ging de werkeloze timmerman Noud Bijsterveld, die op ’t Hout (gemeente Mierlo) woonde, werken in Maastricht. Zijn vrouw Doortje Bijsterveld – Nooyen bleef met twee kleine kinderen achter en zette de manufacturenzaak A. Bijsterveld – Nooyen aan de Helmondseweg voort.

Doortje en Noud schreven elkaar trouw gedurende de twee maanden van scheiding. Hun brieven geven een intiem en levendig beeld van de dagelijkse zorgen en vreugden van gewone Brabanders in de crisisjaren.

In deze lezing staat hun beleving van die moeilijke tijd centraal.

De lezing begint om 14.00 u. De toegang is gratis voor K B O- leden. Voor deze lezing hoeft U zich niet op te geven; het is wel raadzaam om kleingeld mee te nemen voor een kop koffie of thee of een glas fris of wijn. U begrijpt dat wij dit stukje Brabantse geschiedenis heel graag bij U aanbevelen.


 

Alle betalingen NL89 RABO 0101 1021 35 ten name van KBO Aalst


 

Uitnodiging Natuurwerkgroep Waalre

 

Binnen het IVN Valkenswaard/Waalre bestaat de Natuurwerkgroep Waalre. Deze houdt zich bezig met het onderhoud van kleine natuurmonumenten. U moet daarbij denken aan het opschonen van de heidevelden langs de Dirk van Hornelaan en de Sofiastraat, de vennen in de gemeentelijke bossen, de vennen van het Brabants Landschap langs de A2 en de Elshouters ten zuiden van de Volmolen. Als u zelf wel eens het bos ingaat zal het u opgevallen zijn dat een aantal vennen er weer fantastisch bijligt. Naast het resultaat verschaft het met elkaar bezig zijn in de natuur veel genoegen. Er wordt gewerkt vanaf half september tot half maart elke woensdag en zaterdag van 0900 tot 1200 uur. Ofschoon het merendeel van de leden de zestig gepasseerd is doen ook jongeren mee evenals enkele dames. De gemiddelde opkomst is ongeveer 15 personen.

De laatste jaren is er samen gewerkt met de scouting Aalst Waalre. Daarnaast zijn er ook eenmalige werkochtenden geweest met o.a. de Rabobank, Brabantia, een geocaching groep en een scoutinggroep uit Eindhoven.

De Natuurwerkgroep wil ook graag een ochtend organiseren voor KBO Aalst. Dit kan tussen eind januari en begin maart georganiseerd worden. De locatie is nog niet vastgesteld maar mogelijk wordt dit het ven bij het oude/nieuwe gemeentehuis. Wanneer u zin hebt om een ochtend gezellig en gezond buiten bezig te zijn dan kunt u zich opgeven bij Martin Asveld, zie bladzijde een. Als u een zaag of tang hebt verzoeken wij u deze mee te nemen, anders zal de natuurwerkgroep daar voor zorgen.

 

Namens de Natuurwerkgroep,

Nico Siebers.

 

Bij deze nieuwsbrief vind u een folder van de Burgerschuldhulp Waalre. Wij weten allemaal dat schulden een steeds groter probleem vormen. Wellicht kent u mensen, waarvoor schuld (mogelijk) een probleem is en kunt u ze met de folder helpen.

 

 

 

In de Nieuwsbrief vind u regelmatig artikelen, die niet door de ASV opgesteld zijn, maar volgens het bestuur wel nuttige informatie bevatten. Deze artikelen zullen voortaan herkenbaar zijn aan de kop “ingekomen bericht”.

 

Ingekomen bericht

 

 

LIAC Waalre

Het LIAC is een centraal punt voor verschillende vormen van vrijwillige dienstverlening in de gemeente Waalre en een onderdeel van GOW Welzijnswerk. Het uitvoerende werk wordt gedaan door ca 70 vrijwilligers onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht van GOW.

De dienstverlening is bedoeld voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers.

 

Klussendienst

Dit is een onderdeel van het aanbod van het LIAC voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers. De klus is te klein voor het inschakelen voor een professioneel bedrijf. Bij klussen moet u denken aan o.a. lampen, gordijnen ophangen, het instellen van radio/TV, kraanleertje vervangen.

Na een verzoek om hulp komt een vrijwilliger ter plekke bekijken of hij de klus kan klaren.

Als hij denkt u te kunnen helpen wordt verwacht dat u een kleine vergoeding van € 4,- exclusief materialen betaalt.

De aanvraag voor de klussendienst kan telefonisch, door bezoek aan LIAC-kantoor of via e-mail geschieden.

 

Hulp bij thuisadministratie

Het LIAC bemiddelt bij de aanvraag van hulp bij thuisadministratie. Na een aanvraag om hulp neemt de coördinator van deze dienst contact met u op. Samen met een vrijwilliger wordt dan bekeken wat hij/zij voor u kan doen. De hulp van de dienst thuisadminstratie is gratis.

De aanvraag voor deze dienst kan telefonisch, door bezoek aan LIAC- kantoor of via e-mail.

LIAC-kantoor in 't Hazzo, Trolliuslaan 7, Waalre. Openingstijden werkdagen van 9.00-12.00 uur. Tel: 040-2221194 e-mailadres: liacwaalre@gowwelzijnswerk.nl

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar de startpagina