Maandblad "Ons"

  Het maandblad van KBO-Brabant:

 

Het magazine “Ons” verschijnt 11 x per jaar. Het blad wordt maandelijks bij de leden bezorgd. Uigezonderd de maand juli dan komt er geen 'ONS 'uit

Door de secretaris van KBO Liessel wordt een Nieuwsbrief toegevoegd met diverse mededelingen en de komende activiteiten.

 

Toon en Truus van Duijnhoven zorgen ervoor dat ze bij de bezorgers komen. Toon van Duijnhoven zorgt voor de bezorglijst.

 

De bezorgers van “Ons” zijn:

 

Frans Aarts,  Mien Verstappen, Harrie v.d. Berkmortel, Mart v.d. Berkmortel , Graard Goossens, Wim v. Otterdijk,  Harrie Giebelen , Lenie Coolen en Mien van Stratum.

 

In 2018 komt het nog uit op:

06 aug

03 sept

01 okt

05 nov

03 dec

 

 

 

 


 

De contactpersoon vanuit de KBO is Ger Meulendijks. Tel. 0493-342095. U kunt hem bellen voor meer informatie.

   

Terug naar de startpagina