Bridge

Bridge middag, met vrije inloop

 

Zomer en winter, lente en herfst elke woensdag komen de

liefhebbers(sters) bijeen om te bridgen.

 

Er worden telkens 7 rondes van 3 spellen gespeeld.

De lijst met de uitslag (puntentelling) wordt diezelfde dag nog op de website van kbo-heesch geplaatst.

Een week daarna wordt deze uitslag in de Soos opgehangen.

 

"Start: om 13.30 uur precies. Inschrijving vanaf 13.00 uur"

 

Wat houdt vrije inloop in:

 

- dat leden van de KBO afdeling Heesch hier vrij gebruik van kunnen maken,

- nieuwe liefhebbers mogen op proef enkele middagen meespelen, daarna wordt verwacht dat zij zich

   inschrijven als lid bij KBO afdeling Heesch, liefhebbers die al lid zijn van een andere KBO-afdeling

   schrijven zich in als gastlid bij KBO Heesch voor € 15,00 per jaar.
- dat er gespeeld wordt zonder competitie, en zonder klassen,
- er geen verplichting is om altijd te komen spelen,
- er geen verplichting is om aan- of af te melden,
- de liefhebbers zoveel mogelijk met een bridge partner komen.

- Elke deelnemer die deelneemt aan de bridgemiddag betaalt €2,00 entree, hiervoor wordt een kopje

   koffie/thee geserveerd en het is tevens een reservering voor "lief en leed"-gebeurtenissen

   en de aanschaf van verbruiksmateriaal.

 

Contactpersoon dhr Willy Muytjens, tel.: 0412 613417

 

 

  

 

 


 

Terug naar de startpagina