Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

 

De eerstvolgend algemene ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag 14 maart 2019 om 13.30 in de Kastanje

 

 

 


Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018

Op deze goed bezochte vergadering werd onze vicevoorzitter Marga Huibrechtse - Jansen weer voor een periode van 3 jaar herkozen.

Piet Hack nam na bijna 10 jaar afscheid van het bestuur.

Voor zijn verdiensten ontving hij de Zilveren Speld van KBO-Brabant. 

De kandidaat van het bestuur, Gerard Hendriks, werd bij acclamatie gekozen en zal de taak van penningmeester op zich gaan nemen. 

Vanwege haar 25-jarig lidmaatschap werd Ria Hoeben  – van Heugten in de bloemetjes gezet. Mia Engels – Zeuren werd gehuldigd voor haar 40-jarig jubileum. Na de vergadering zorgden “De Grensmuzikanten” uit Reusel voor een gezellige afsluiting van deze middag.

 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, Ger Meulendijks. Tel. 0493-342095.

Terug naar de startpagina