Ledenadministratie

Mededeling van uw (oud)ledenadministrateur

 

Beste leden, Ruim acht jaar heb ik de ledenadministratie verzorgd van KBO Heesch. Vele leden heb ik in die tijd ingeschreven als nieuw lid, administratief verhuisd en uitgeschreven vanwege opzeggen van het lidmaatschap of de verdrietige reden van overlijden.

In deze tijd heb ik de ligging van nagenoeg alle straten van Heesch leren kennen doordat ik de ledenpassen steeds persoonlijk afleverde. Niet alle, want heel soms kon ik het adres niet gevonden krijgen en in de tijd van vóór Google-maps moest ik dan noodgedwongen PostNL sponseren. Mijn vrouw Mieke is een kei in het plannen van de fietsroute als op veel adressen tegelijk bezorgd moest worden. Ik ben haar dankbaar dat zijn mij onnodig rondfietsen in Heesch heeft bespaard. Tom-Tom kan van haar nog veel leren.

Andere taken bestonden onder meer uit het in samenwerking met de penningmeester eenmaal per jaar verzorgen van de incasso van de contributie en maandelijks ontvingen de bezorgers van de INFO nieuwe bezorglijsten.

Na acht jaar heb ik het bestuur verzocht om naar een andere ledenadministrateur uit te kijken. Voorlopig zal onze secretaris Piet Ceelen deze taak op zich nemen, maar hij was naarstig op zoek naar een KBO-lid dat de ledenadministratie wil verzorgen. Wij hebben een nieuwe ledenadministrateur gevonden in de persoon van Wil Welling. Wij wensen hem succes in zijn nieuwe functie.

Onze grote vereniging met ruim 1200 leden blijft bestaan door de inzet van veel vrijwilligers.
Ons bestuur vraagt regelmatig om leden die een stukje van de gezamenlijke taak op zich willen nemen. Als u denkt dat deze taak iets voor u zou kunnen zijn, meld u dan bij de secretaris, Piet Ceelen.

Rest mij u allen te danken voor het doorgeven van wijzigingen en opmerkzaam maken op onvolkomenheden voor wat betreft het ledenbestand. De bezorgers van de INFO dank ik voor de prettige samenwerking en ik verzoek hen in het vervolg bij vragen of opmerkingen contact op te nemen met Karel Swinkels of Piet Ceelen.

 

Vriendelijke groet, Piet Schalken

Terug naar de startpagina