Bestuurssamenstelling

 

                      Het bestuur van KBO afdeling Liessel bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:             Dhr. Jan Mennen. Oude Molen 8a 5757 AZ Liessel

                              Tel. 0493-341985.

                              E mail: mennenjan@chello.nl                                         

                              (Dorpsraad - Bestuursactiviteit - Themamiddag- ontspanningsmiddag)

                      

Secretaris:             Dhr. Ger Meulendijks. Oude Molen 5 5757 AX Liessel  

2e Penningmeester  Tel. 0493-342095.

                              E mail:  germeulendijks@gmail.com

(PC-DoeMee - Fietsen - Info gids – Nieuwsbrief - Belastinginvullers - Ouderenadviseurs - Website -Vrijwilligersmiddag-reizen).

 

Penningmeester:   Dhr. Gerard Hendriks  Kieboom 3 5757 BX  Liessel

                              Tel. 0493-342060

                               E mail: ghgh.lsl@upcmail.nl

                                (Biljarten - Koersballen)

                              

Vicevoorzitter:       Mevr. Marga Huibrechtse - Jansen.

         St. Servatiusstraat 44 5757 BW Liessel.

         Tel. 0493-841515. 

          E mail:  r.huybrechtse@chello.nl

         ( Bedevaart Ommel - Kienen -Biljarten -  Lief en Leed -Kerstviering - Soosmiddag - Ontspanningsmiddag).

 

Lid:                        Mevr. Maria Mennen - Joosten.
                              St. Servatiusstraat 6 5757 BW Liessel. 

                              Tel. 0493-342169.

                              E mail: mariamennen@hotmail.com

                             (Vrijwilligersmiddag - Themamiddag – Lief en Leed – Kerstviering – De Lijsselse Toffel ).

 

Lid:                        Mevr. Annie Kuunders – van den Berkmortel.

         Mgr. Berkvensstraat 22a 5757 BK Liessel.

         Tel. 0493-341672.

         E mail:  famkuunders@planet.nl

        (Bestuursactiviteit - Bedevaart Ommel - Reizen - Lief en Leed -Kerstviering - Schilderen -Ontspanningsmiddag)

 

Lid:                        Dhr. Toon van Duijnhoven, Nieuwstraat 40 5757 AT Liessel

                              Tel. 0493-341559

                              E mail:  a.duynhoven@upcmail.nl

                              (“Ons” bezorging – Ledenadministratie - Website - PC-Doemee) 

 

Lid:                        vacature  

                              

                              ( Fietsen - Kienen).

 

Lid:                       Vacature

 

 

 

 

Terug naar de startpagina