Vrijwilligersdag

Vrijwilligersdag 2018

 

Bedankt     !!!!! ????? !!!!!
Vrijdag 26 oktober was het weer zo ver: De jaarlijkse bedankmiddag voor de vele vrijwilligers binnen onze KBO.  Enkele weken geleden werden de kartrekkers van de diverse activiteiten gevraagd om te inventariseren wie van de vele vrijwilligers wilden deelnemen aan een gezellige dankmiddag.
Het bestuur kreeg uiteindelijk om en nabij 90 namen door van vrijwilligers die belangstelling hadden. Nog onbekend was wat de middag inhield en waar deze zou plaatsvinden. Een kleine 14 dagen voor de dankdag kregen we de uitnodiging van onze voorzitter persoonlijk toegestuurd. Het zou een gezellige middag worden in de hal van de Jeu de Boules Vereniging op Sportpark de Rusheuvel in Oss. Een prachtige accommodatie met 40 buitenbanen en 10 overdekte binnenbanen.


Om 13.30 uur was iedereen binnen, want het was buiten al flink frisser en het miezerde wat, ik schrijf iedereen, maar wat bleek? Van de ruim 90 mensen die zich hadden aangemeld bleken er 27 niet te zijn gekomen en dan nog wel zonder enige vorm van afmelden.
Er was door de organisatie gerekend  met ongeveer 90 personen. Koffie met gebak, drankjes , warme en koude hapjes, saté met stokbrood. Kosten nog moeite gespaard dus. Onkosten voor bijna eenderde van de aangemelden hadden niet gemaakt hoeven te worden.


Beste Heesche  KBO-leden,……………. voor eens en voor altijd:
Als je je aanmeldt voor wat voor activiteit dan ook, en je kunt om de een of andere manier niet, meld je dan af. In iedere info staan de telefoonnummers  van ons bestuur.
Zij kunnen je altijd verwijzen naar de organisatie van de diverse evenementen. Wie de schoen past, trekke hem aan !!!!
Zij die er wel waren hebben een gezellige en goed verzorgde middag ervaren, met een onderhoudend samenzijn en leuke onderlinge strijd in een prachtige accommodatie. Bedankt!!!

 

 

 

 

Archief

------------------------------------

Vrijwilligersdag 2017

Zaterdag 18 november, terugblik:

"Een feestelijke bijeenkomst met een leuk programma" dat stond op de uitnodiging die iedere kartrekker en vrijwilliger heeft ontvangen, dus vol verwachting loop ik de Pas binnen. Bij binnenkomst trekt iedereen een nummertje dat correspondeert met een tafel voor 4 personen, Wie die andere drie personen zijn is dus een verrassing. Een heel leuk begin want zo leer je weer andere mensen kennen. Als de klok 14.00 uur aangeeft, heet onze voorzitter Piet Ceelen iedereen welkom en geeft hij de microfoon aan de heren die dit georganiseerd hebben: Jan Schuurmans en Peter Gommers.
Er wordt begonnen met een gezamenlijke activiteit die de grijze hersencellen tot actie aanspoort en wel: een puzzel. Zoek 3 of 4 woorden die in een woordveld staan en die samen met één zelf te bedenken woord een nieuwe betekenis krijgen bv. landhuis, eiland, landschap, landverraad. Het woord land moest je dus zelf bedenken. Dat was niet zo eenvoudig nee, er werd zelfs hardop gedacht!! Nog maar een kopje koffie en verder met de tweede ronde. `Hoe goed kijken we om ons heen`, is de vraag. Er worden foto´s getoond van voorwerpen in en om de Pas en natuurlijk niet het hele object, nee een detail dus dat maakt het weer extra moeilijk. Ook hier wordt weer flink gediscussieerd maar o jee, de klok is onverbiddelijk en het eindsignaal
klinkt. De papieren worden opgehaald en nagekeken, want uiteindelijk komt er ook nog een winnend team!! Ondertussen komt het groepje dames dat voor de catering zorgt, vragen wat we willen drinken. Wat worden we verwend!!
Zo, nu worden de groepen gesplitst want 2 van elk team gaan sjoelen en de andere 2 blijven zitten. De sjoelers gaan naar een andere zaal en krijgen daar twee nieuwe mensen om mee te spelen en de `zittenblijvers` krijgen ook twee nieuwe spelers om een mij totaal onbekend spel mee te gaan spelen.
Dat spel heet Keezen . Het is eigenlijk mens-erger-je-niet maar dan wat uitgebreider, moeilijker! Een heel leuk spel en zéker een aanrader voor de Sint!!

 

Ondertussen komen er steeds heerlijke hapjes langs en kun je wat te drinken bestellen dus ook aan de inwendige mens wordt goed gedacht. Zoals bij alle activiteiten worden er vandaag weer heel wat foto´s gemaakt die we later op onze eigen web-site nog eens rustig kunnen gaan bekijken. Na de wisseling gaan wij sjoelen en de sjoelclub gaat nu dat leuke spel spelen. Ook hier wordt alles genoteerd want uiteindelijk moeten er een eerste, tweede én derde prijs tevoorschijn komen. Ondertussen hangen alle juiste antwoorden aan de muur net als de spreekwoordentest die ook nog geweest was.
Zoetjesaan komt er een einde aan deze super gezellige middag. Voor de organisatie een hele klus geweest maar het resultaat is geweldig en daar doen we het toch voor. Heel fijn ook dat er dit jaar zo veel mensen zijn gekomen: 90 en men had op 75 personen gerekend (want zoveel hadden zich aangemeld) dus dat was even improviseren maar uiteindelijk is alles goed gekomen. De correctiegroep heeft nog heel wat na te kijken dus de winnaars van deze zeer geslaagde middag worden op een later tijdstip bekend gemaakt en wel op de Sinterklaasmiddag vrijdag 1 december.
Nog een laatste woord van dank voor eenieder die deze prachtige middag heeft mogelijk gemaakt en daarna gaat iedereen met een goed gevoel weer naar huis.

 

Tot vrijdag 1 december !!!!
Mardon

 

 

Vrijwilligersdag 2017

Op zaterdag 18 november van 14.00 - 17.00 uur in de Pas.
Wat zou de KBO zijn zonder haar kartrekkers en vrijwilligers! Onze vereniging zou het dan niet redden en alle activiteiten zouden niet zo kunnen draaien zoals zij nu doen. Daarom wil het KBO bestuur jullie bedanken voor je inzet in het afgelopen jaar. Het bestuur organiseert daarom een feestelijke bijeenkomst: De Vrijwilligersdag.
Er is een leuk programma in elkaar gezet. We vertellen daar nog niets over zodat het een verrassing blijft. En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten: een hapje en een drankje horen erbij.
Het belooft een leuke middag te worden voor alle actievelingen van onze KBO.

Tot zaterdag 18 november.

 

Vrijwilligersdag 22 september 2016

 

Wát kunnen we verwachten? Om 13.45 uur was de opening van deze jaarlijks terugkerende feestmiddag. “Feest” omdat op deze dag alle vrijwilligers en kartrekkers eens in het zonnetje worden gezet. Zonder die mensen kan de KBO geen handen en voeten worden gegeven! En o, wat hebben we die handen en voeten nodig: steeds meer mensen hebben behoefte aan een activiteit buitenshuis en voor o.a. het vervoer is men aangewezen op vrijwilligers. En daarom als dank deze middag.

Rond 13.45 uur opent onze voorzitter,Loet Kuijlaars, deze middag en haalt even aan wat er allemaal goed gaat maar tevens dat we nog steeds zitten te springen om mensen die de ouderen kunnen en willen bijstaan op hun weg naar ouderdom. Maar aangezien we nu dank zeggen tegen al die mensen die vrijblijvend hun medemens terzijde staan, gaan we vanaf nu genieten van deze fantastische middag. En fantastisch is die middag zeker want we maken kennis met het BHIC. Deze letters betekenen Brabants Historisch Informatie Centrum.

Een mondvol maar gáán we de woorden eens goed bekijken dan is alles meteen duidelijk: Brabants dus óns erfgoed, Historisch: we gaan terug in de tijd, Informatie wil zeggen dat we duidelijkheid krijgen en als laatste Centrum want al die info moet uiteindelijk op één plaats samenkomen en dát is in een centrum. En de man die veel over het BHIC kan vertellen is René Bastiaansen en dát doet hij ook vanuit zijn hart. Wát gaan we doen?? We gaan via films, foto's, documentatie zien te achterhalen wat we zeker weten zoals: in welk jaar is een foto genomen, wie herken je, welke achtergrond/plaats komt je bekend voor en zo probeer je duidelijkheid te scheppen. In dit Informatie Centrum liggen alle gegevens van onze ouders en voorouders ter inzage en dus heel interessant voor eenieder die een stamboom wil gaan maken!

Via de site http://www.bhic.nl heb je een goed vertrekpunt om allerlei info binnen te halen. Probeer het eens en word enthousiast maar deel ook foto's en films met het centrum opdat ook anderen hun “roots” kunnen achterhalen!!

Daarna gaat Marilou met ons allen het ganzenbordspel spelen: we zien een foto, een video, en roepen wat ons bekend voorkomt zoals Swiebertje, een hoorspel als de familie Doorsnee en ook Mgr. Bekkers kwam langs met zijn vernieuwende opmerking dat alleen man en vrouw samen bepalen hoeveel kinderen er komen en dus niet de kerk!!
Nog zoveel andere opmerkingen kwamen naar voren en in de zaal hoorde je telkens een blijk van herkenning !! Door deze benadering komen we snel in onze eigen jeugd terecht en beleven we weer veel dat zoetjes aan vergeten was. Het verleden is gaan leven en nu moet ik wel zeggen, dat ik benieuwd ben geworden naar het leven van mijn ouders en grootouders.

Deze pagina: http://www.bhic.nl ga ik vaker bezoeken want ook ik wil meer weten over mijn voorouders, hun leven, hun verwachtingen en levensstijl. Wát een heerlijke, interessante en leerzame middag! Dank daarvoor!

mardon

 

Vrijwilligersmiddag KBO-Heesch

In het verleden hadden we een goede gewoonte om onze Kartrekkers te bedanken voor hun inzet.
Omdat het bestuur van mening is dat we meer mensen die iets voor een ander doen binnen de KBO Heesch zouden moeten betrekken bij “dit bedankje” hebben we een andere naam gegeven aan deze middag. We noemen het voortaan de VRIJWILLIGERSMIDDAG.

Op donderdag 22 september a.s. bieden wij de VRIJWILLIGERS van de KBO Heesch een leuke middag aan. Dit keer gewoon in de Pas. We hebben het BHIC uit Den Bosch, met o.a. René Bastiaanse met medewerkers, bereid gevonden een prachtig programma te komen presenteren.
Van 13.30 tot 17.30 uur bieden wij onze VRIJWILLIGERS deze mooie bijeenkomst aan in de Missezaal van de Pas.
Na afloop van het programma (vanaf ca 16.30 uur )komen we samen in D’n Herd voor een drankje en een hapje.

Let op: De mensen van de BHIC vragen u om oude foto’s en/of filmpjes van het ‘oude’ Heesch mee te nemen. De uitnodigingen aan de uitverkorenen volgen zo spoedig mogelijk.

Terug naar de startpagina