Algemene jaarvergadering KBO-Westerbeek 4 maart 2016

Kort verslag AJV KBO-Westerbeek

 

Op 4 maart jl. heeft de KBO-Westerbeek haar jaarvergadering gehouden.

 

Onder leiding van voorzitter Mat van der Zanden werd de vergadering geopend en werd even stilgestaan bij de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.

 

Helaas hebben we deze jaarvergadering onverwacht afscheid moeten nemen van onze Martin van Hasselt die vanwege zijn ziekte moest stoppen met zijn activiteiten voor de KBO. Mat heeft Martien bedankt voor zijn inzet.

 

Het jaarverslag was ook dit jaar weer een (foto)overzicht van alle activiteiten en vermelding van de inzet van al onze vrijwilligers. 2015 was een actief jaar met eveneens de viering van het 55 jarig bestaan.

Het financieel jaarverslag gaf een klein positief resultaat en ook de kascontrole commissie kon de penningmeester complimenteren met het gevoerde beleid.

Bij de bestuursverkiezing werden Lia Oldenkamp en Bert Weeren voor een nieuwe periode herkozen en werd Theo Beckers als nieuwe kandidaat voor het bestuur unaniem met 52 stemmen gekozen. Theo bedankte de aanwezige leden voor het vertrouwen en gaf aan zich graag te willen inzetten voor de KBO-Westerbeek.

In- en na de pauze was er een zeer leuk optreden van Tonny Wijnands die de aanwezige met liedjes en anekdotes prima heeft vermaakt.

Na de pauze heeft de “koersbalclub” een demo gegeven. Onder grote belangstelling hebben een aantal leden geprobeerd met de speciale kromme koersballen het spel te spelen. Erg leuk en we hopen dat het wat nieuwe leden `la opleveren.

Tot slot werd de de jaarvergadering afgesloten met de mededelingen over de activiteiten, werd de busreis vast aangekondigd en waren er nog enkele rondvragen voor het bestuur.

Al met al een goed en zeer gezellige jaarvergadering.

Het bestuur bedankt dan ook alle leden voor het in hun gestelde vertrouwen.

Voor de foto's klik op deze link of ga naar de fotogalerij.

http://www.kbo-brabant.nl/albums.php?action=edit&Album_Id=5064

Terug naar de startpagina