Jubileumboek

Een feestelijke afsluiting van een jubileumjaar

 

Het jubileumboek digitaal

 

Op vrijdag 29 januari is er aan het jubileumjaar een einde gekomen en als afsluiting krijgt iedereen een blijvende herinnering in de vorm van een jubileumboek met de pakkende titel: “60 jaar samen op weg, 60 jaar actief”. Maar voordat wordt overgegaan tot de feestelijke overhandiging is een terugblik op een beetje geschiedenis van de KBO op zijn plaats. Ingegaan wordt op het belang van de vereniging én de inzet van heel veel mensen om alle activiteiten mogelijk te maken. Alleen door samenwerking hebben wij hier in Heesch van ónze KBO zo'n krachtige club kunnen maken want alleen bereik je dit niet.
Terug naar de feestelijk vrijdagmiddag; Jan van de Akker, lid van de jubileumcommissie, opent en vertelt het een en ander over het tot stand komen van het jubileumboek. Het was een enorme klus! Peter Spijker heeft de samenstelling van het boek voor zijn rekening genomen, technisch ondersteund door Martien van Iersel. En nu zullen we het resultaat onder ogen krijgen!
Het woord is nu aan de voorzitter Loet Kuijlaars die ingaat op het ontstaan van de KBO na de Tweede Wereldoorlog. Daarna komt Peter Spijker aan het woord en natuurlijk wordt er even stilgestaan bij het overlijden van Jan Alferink. Een man die veel voor Heesch heeft betekend en zeer betrokken was bij het wel en wee van de KBO.
Aan de basis van het jubileumboek ligt de enquête die in 2012 gehouden is. Belangrijk werd toen genoemd om de activiteiten mede in dienst te stellen van de ledenwerving. Voldoende leden is van levensbelang voor de KBO Heesch. Een ander doel was de behoefte aan samenwerking met andere organisaties zoals bv. de samenwerking met de Horizon en samen evenementen organiseren zoals koren die samen een optreden verzorgen in de St Jan. Dat alles staat nu te lezen in ons Jubileumboek verlucht met tekeningen van  Johan van der Steeg. En de vele foto's zijn gemaakt door onze fotografen Bert Wijnen en Harrie Smits.
Natuurlijk komt ook Jan van Zandvoort namens stichting De Pas aan het woord en hij benadrukt de goede samenwerking die belangrijk is gezien de vele activiteiten die in De Pas plaatsvinden: de KBO is de beste klant van de Pas, de ‘huiskamer van Heesch’. De Pas is ook de plek waar kunstwerken van creatieve KBO-leden worden tentoongesteld net als in Huize Heelwijk!
Vervolgens komen enkele kartrekkers aan het woord. Zij vertellen in het kort iets over de activiteit waar zij zich voor inzetten. In het boek kunnen we daarover uitgebreid lezen en hopelijk vindt u ook iets naar uw gading in het grote aanbod! Na al die sprekers is het woord aan onze burgemeester, mevrouw M. Moorman, die de KBO een belangrijke gesprekspartner acht omdat deze vereniging signaleert wat er leeft in de samenleving. De burgemeester vertelt dat zij zelf ziet hoeveel plezier de mensen hebben als zij samen met een activiteit bezig zijn. Zij ziet dat als zij langs de Pas loopt en een blik naar binnen werpt.
Le moment suprême: de overhandiging van het boek door Jan van de Akker aan Loet Kuijlaars die als voorzitter van de KBO het aanbiedt aan de burgemeester, aan Jan van Zandvoort van stichting de Pas, en aan Wim van Erp de penningmeester van het hoofdbestuur van KBO Brabant. Ook Wim van Erp benadrukt het belang van de contacten, de gezelligheid en het tegengaan van eenzaamheid; héél belangrijke punten voor het goed functioneren van de KBO.
Onverwacht wordt er nog iemand in het zonnetje gezet die dat hélemaal níet heeft zien aankomen. Martien van Iersel, een man met een groot hart voor de samenleving en vooral voor de ouderen met een hulpvraag. Hij verdient de zilveren speld met gouden lintje voor de volle 100%. Terwijl hij de speld én de bijbehorende oorkonde van het hoofdbestuur in ontvangst neemt, gaan alle aanwezigen staan en applaudisseren. Ja, Martien, het is je van harte gegund! Zichtbaar ontroerd kijkt hij om zich heen en ziet dat het hem van alle kanten is en wordt gegund. Meteen daarna wordt hij benoemd tot erelid van KBO Heesch en ook zijn vrouw Diny deelt mee in de vreugde. Ook zij krijgt een prachtige bos bloemen overhandigd evenals alle leden van de jubileumcommissie die zoveel werk hebben verzet.
Na een glaasje en een snack, nog een praatje links en rechts, gaan we naar huis, terugziende op een zeer geslaagde middag.
Alle boeken zijn ondertussen door een grote groep vrijwilligers bij de leden thuis afgeleverd waar zij nu zelf kunnen bladeren, lezen en foto’s kijken en nog heel vaak daarna even bladeren in dit prachtige jubileumboek. Al met al een geslaagd jubileumjaar met een prachtige finale!!

 

mardon

Terug naar de startpagina