Info over de Aalster Senioren vereniging dd 10-04-2018

 

Status op 21 oktober 2019

Link naar onze website: http://www.kbo-aalst.nl/  
 
hiermee komt u rechtstreeks op de homepage van onze ASV

daar kunt u inloggen met uw persoonlijke lidmaatschapsnummer en uw persoonlijke wachtwoord.

Mocht u een foutje ontdekken, meldt dit a.u.b. aan het ASV secretariaat óf aan de Secretaris Martin Asveld

óf aan de webmaster via E-mail: ruud.kbo.aalst@gmail.com

===

 

Bestuur ASV / KBO-Aalst 2018

Voorzitter: Vacature,

 

 

 

Aftredend Voorzitter: Willem Corbijn,

Resedalaan 35 5582 AA Aalst/Waalre

Tel. 040-2214211 E mail willemsr@corbijn.net

 

Secretaris: Martin Asveld

Willemstraat 19 5583 CJ Aalst/Waalre

Tel. 040-2230505 E mail kbo-aalst@gmail.com

 

 

Penningmeester: Jeanne Willems,
2e Penningmeester & bestuurslid:

Vossenlaan 12 5581 EC Waalre

Tel. 040-2213604 E mail jeannewillemsberkers@gmail.com

 

Bestuurslid: Lies Theuws,

Prins Clauslaan 18 5582 JR Aalst/Waalre

040-2215454 E mail liestheuws@hotmail.com

 

 

Bestuurslid: Wilma Breuer,

Varendonk 60 5583 GS Aalst/Waalre

Tel. 040-2217828 E mail Wilma_breuer@hotmail.com

Bestuurslid: Cor van Mosseveld
van Laarstraat 39 5582 HL Aalst/Waalre

Tel. 040-2217273 E mail cvanmos@xs4all.nl


Bestuurslid: Bert Baselmans

 

Hoofd activiteitencommissie, tevens 2e Penningmeester & bestuurslid
Bert Baselmans,
Jul de Lannoylaan 3 5582 EA Aalst/Waalre

Tel 040-2220062 E mail kbo-bert@kpnmail.nl

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten.

ASV-dag, BBQ, St. Nicolaas, Kerstviering, Nieuwjaar.

Bert Baselmans, Tom Strijbos.

 

Belangen behartiging,

Nico Siebers, 2215293, Bert Baselmans 2220062

 

Belasting adviseurs

Nico Siebers. 2215293, Annie Janssen. 2214354,

Ans Asveld tel. 2230505, John Jolie tel.2215119,

Frans Boons 2220823, Jeanne Willems 2213604.

 

Bustochten:

Mia Strijbos, Wiebe Cusiël, Bert Baselmans.

 

Computerlessen: Peter Kivits

 

Culturele activiteiten, lezingen, enz.

Lies Theuws/Jeanne Willems

 

Drukwerk: 't Hazzo

 

Eetpunt ’t Hazzo: Bert Baselmans. 2220062

 

Fietstochten: Martin Asveld. 2230505.

 

Fitness: Bert Baselmans. 2220062

 

 

Gastvrouwen/heer Gerry Piketh, Mia Strijbos,

Hennie Geenen, Paula Jolie,

Marijke Boekhorst, Maria Huijbens, Berry Magneé.

 

Kaarten:

Mia Strijbos, Hannie Prinsen,

Wibe Cusiël, Maria Huijbens, Marijke Boekhorst

Bert Baselmans.

Koersbal:

Toon Mesman, Antoon Breuer, Wim Piketh,

 

Ledenadministratie Bert Baselmans.

 

Ledenwerving: Bert Baselmans. 2220062

 

Nieuwsbrief: Martin Asveld 2230505

 

ONS: Verdeler Wim Piketh.

Bezorgers: Wim Piketh, Mien van Limpt, Piet van Gogh,

Elena Heins, Wibe Cusiël, H.v/d. Boom , Jan van Hooff

Peter van Kasteren, Antoon Breuer, Toon Mesman.

Ontmoeten : Wilma Breuer Diny v. Doormalen,

en Joke Barnasconi.

 

Samen eten: Bert Baselmans. 2220062

 

 

 

Technische werkgroep en inrichting ’t Hazzo:

Bert Baselmans, Jan van Lieshout, Peter van Kasteren,

Simon Heijmans, Piet van Gogh, Wim Piketh, Toon Mesman,

Arie v/d Aa.

 

Vrijwilligerswerk:

Vrijwilligers vormen de pijler waarop onze vereniging is gebouwd, bouwt u ook mee!

 

Webmaster: Ruud Barnasconi

ruud.kbo.aalst@gmail.com

 

Ziekenbezoek:

Benny Verberkt tel. 2212034 ,
Marian Mevissen tel.2215436

 

Tot slot:

Contributie:

De contributie bedraagt € 25,00 p.p. per jaar, bij aanmelding wordt u geïnformeerd over het wel en wee van de ASV / KBO-Aalst.

 

NL89RABO 0101 1021 35 voor al je betalingen!

maar vermeld a.u.b. duidelijk waarvoor je betaalt!

 

 

Als wij elkaar niet helpen, wie dan wel?

Seniorenwinkel: Valkeniersstraat 43/a, tel. 2070040

te Valkenswaard. www.ouderenwinkel.nl e-mail valkenswaard@ouderenwinkel.nl

 

Thuiszorgwinkel:Kastelenplein 170-173 tel. 2308000 te Eindhoven

Zuidzorg: tel. 040-2308408 info@zuidzorg.nl

 

Buurtzorg: 06-108533621

aalstwaalre@buurtzorgnederland.com

 

Gemeente Waalre: 040-2282500 gemeente@waalre.nl

 

Huisartsenpost: alleen ’s-avonds en in het weekend

Tel.0900-1232024 MMC. 040-8888000, spoed 112

Catharina. 040-2399111

Huisarts tel. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tandarts: tel. . . . . . . . . . .

 

Politie: tel. 0900-8844 geen spoed 2332155 spoed 112

Steun uw plaatselijke ondernemers ( zie advertenties )

 

Zij zorgen er mede voor, dat ons dorp leefbaar blijft

 

en dat u niet ver van huis hoeft.

 

 

( ook goed voor ons milieu )

 

 

 

 

Grif in je hart dat elke dag de beste is van het jaar.

Buurtzorg Aalst Waalre .

 

 

 

Bent u op zoek naar persoonlijke verpleegkundige zorg?

 

Gaat u een operatie tegemoet of heeft u zorg nodig

 

voor een chronische aandoening?

 

 

Ons kleinschalige Buurtzorg team werkt sinds

 

1 april 2014 in Aalst-Waalre .

 

 

 

Wij leveren persoonlijke verpleegkundige hulp.

 

Ons streven is mee denken naar goede oplossingen om uw

 

zelfredzaamheid te behouden of te bevorderen .

 

 

Mocht u ons nodig hebben dan kunt u ons bellen.

 

 

U krijgt rechtstreeks een verpleegkundige van ons team

 

aan de lijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar waar liefde en hoop samenkomt, is toekomst.

===

Terug naar de startpagina