CliŽntondersteuning bij WMO aanvragen

Cliëntondersteuning bij WMO aanvragen
oftewel onafhankelijke ondersteuning bij het keukentafelgesprek

 

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) is een groot deel van de zorgtaken van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten.
Aanvragen voor hulp en ondersteuning wordt sinds 2015 door de gemeente behandeld en de toekenning hiervan wordt in overleg met de aanvrager gedaan. Uitgangspunt hierbij is altijd: alles wat men zelf (nog) kan al dan niet met hulp uit de directe omgeving dient men zelf op te lossen.
Als men een aanvraag bij de Gemeente Tilburg indient volgt het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’.
Tijdens dat gesprek wordt met u gesproken over wat u zelf (met eventuele hulp) nog wel of niet kunt. Belangrijk is dus dat u goed duidelijk kunt maken wat uw beperkingen zijn en dat u zich ‘niet met een kluitje in het riet laat sturen’.

Wij van KBO Berkel-Enschot adviseren u om altijd iemand bij dit keukentafelgesprek aanwezig te laten zijn. Twee horen meer dan een! Het is overigens ook de plicht van de gemeente om u op die mogelijkheid te wijzen. Laat zo mogelijk iemand van uw kinderen of iemand anders die uw belangen kan behartigen bij dit gesprek aanwezig zijn.
Hebt u niemand die u kan ondersteunen, dan kunt u een beroep doen op KBO Berkel-Enschot. Onze organisatie heeft een aantal onafhankelijke en goed opgeleide cliëntondersteuners beschikbaar die u met raad en daad kunnen bijstaan. Neem daartoe ruim van te voren contact op met ons secretariaat (013 -533 31 62).

Wenst u een aanvraag in te dienen voor hulp en ondersteuning dan kunt u dat doen via de website van de gemeente Tilburg  www.T-Helpt.nl  of via telefoonnummer 14013  

Terug naar de startpagina