De gemeente laat geld liggen voor de huishoudelijke ondersteuning

De gemeente laat geld liggen voor de huishoudelijke ondersteuning

 

KBO- Brabant en omroep Brabant zijn gezamenlijk een actie begonnen om mensen te wijzen op de mogelijkheden die de gemeenten hebben om hulp in het huishouden te ondersteunen.

Wethouder Briels heeft de seniorenraad uitgenodigd om over dit onderwerp van gedachten te wisselen omdat in de gemeente Laarbeek niet alle geldmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn worden besteed.

Waar gaat het om ?

De regeling waar gebruik van gemaakt kan worden wordt de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT) genoemd. Het is een regeling waar huishoudelijke diensten voor geleverd kunnen worden met subsidie van de gemeente.

De gemeente hebben hiervoor geld gekregen van de Rijksoverheid om te zorgen dat huishoudelijke hulpen hun baan kunnen behouden.

Wie kunnen er gebruik maken van deze regeling?

Iedereen die 70+ is of mantelzorger is kan gebruik maken van deze regeling en heeft daar geen indicatie voor nodig op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Mensen die wel een Wmo-indicatie hebben kunnen ook gebruik maken van deze regeling voor de zogenoemde plus diensten zoals een "grote schoonmaak", hulp bij het boodschappen doen, dier verzorging.

Wat moet u doen als u gebruik wilt maken van deze regeling?

Wethouder Briels heeft laten weten dat in Laarbeek de Coöperatieve Vereniging "Tot uw Dienst" de enige aanbieder is die voor de uitvoering van deze regeling heeft ingeschreven.

U kunt contact opnemen met de wijkzuster Monique Hubrechsen tel: 06- 30 64 01 21 die u alles kan uitleggen en de huishoudelijke ondersteuning kan regelen.

Wat zijn de kosten?

U betaalt zelf € 10,00 per uur aan "Tot uw Dienst" en "Tot uw Dienst" krijgt € 12.50 per uur van de gemeente.

Op deze wijze kan "Tot uw Dienst" het personeel dat in loondienst is bij "Tot uw Dienst" uitbetalen volgens de geldende cao.

Terug naar de startpagina