Activiteiten December 2016 - Januari 2017

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

Activiteiten December 2016 - Januari 2017

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

nieuwsbrief dec/jan 2016/2016

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

Bewaar de agenda voor 2017 goed. De regelmatig terugkerende activiteiten komen niet meer in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief komen alleen nog maar bijzonderheden over reizen, lezingen en grote vieringen ed.

 

Alle betalingen NL89 RABO 0101 1021 35 ten name van KBO Aalst

 

t Hazzo

Kaarten: iedere donderdag om 13.30 uur. 8-15-22 december en dan 5-12 januari.

Koersbal: 14.00u. 5 -12 -19 dec en dan 9-16 januari. Kom eens kijken hoe leuk dit is

Nieuwe activiteit: Ontmoeten: breien, Sjoelen – Triominos- Rummycub,

Handwerken, darts enz kom ook eens kijken 5-12-19 dec en dan 9-16 januari 14.00uur.

Fitness Paramount: Iedere dinsdag van 9.00uur tot 11.00uur na 1 januari iedere dinsdag om 9.00u tot 10.00u.maar óók om 11.00u. Vanwege het aantal deelnemers dus een uur erbij. Donderdag van 10.45 tot 11.45.

 

Wandelen Fysio Beusen-Foudraine: Iedere donderdag om 10.45-11.45 wandelen onder leiding van en Fysiotherapeutisch centrum Beusen Foudraine in de Voldijn nadien € 1,50 voor de koffie.

 

Chef- GJ Eindhovenseweg 46a

iedere tweede woensdag v/d maand, 14 december om 17.30uur

betalen Chef-GJ bankrekeningnummer NL19 RABO 0101 1525 74 vermeld de datum contant mag ook, wel dan aanmelden.

 

 

Noteer dit in je agenda.

Toneel op 14 december 14.00u. in ’t Hazzo.

KERSTVIERING woensdag 21 december om 12.00u. in ’t Hazzo zie de bijlage bij deze NIEUWSBRIEF geef je op tijd op.

Nieuwjaarsreceptie woensdag 4 januari 2017 om 14.00u. in ’t Hazzo.

Maandag 12 en 19 december 14.00uur. Kerststukjes maken in ’t Hazzo. Doet U ook mee??

 

 

 

 

 

Middagexcursie Eichamuseum.

Op woensdag 11 januari is er een middagexcursie naar het Eichamuseum in

Bergeijk.

 

Vertrek bij ’t Hazzo: 13.30 uur

 

Programma:

Ontvangst met koffie en koek. Daarna een rondleiding door het museum, de teutenkamer van heemkundekring Bergeijk en het sigarenmakermuseum.

Kosten € 5,- p.p. op bankrek. nr. NL89 RABO 0101 1021 35 o.v.v. excursie Bergeijk.

Aanmelden kan bij Lies Teuws tel. 040 2215454

of bij Jeanne Willems tel. 040 2213604 of via email: kbo.aalst@gmail.com

 

Er worden ook chauffeurs gevraagd.

 

 

Nieuwe leden mevr. G. van de Horst en de hr en mevr Sommen.

 

Overleden: L. Baltussen op de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Wij feliciteren G.S. Evers, die 21 november 87 jaar werd..

Na een druk jaar sluiten wij 2016 met een toneel voorstelling op woensdag 14 december om 14.00u in ’t Hazzo. Toneelgezelschap TODOS brengt dan een komisch toneelstuk.

Van Woontroep naar Woongroep “ een blijspel in drie bedrijven.

Entree € 5,95 daarbij is inbegrepen koffie met iets lekkers.

Korte inhoud toneelstuk

Ouderen moeten van de Overheid zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen,

Een aantal van hen wil proberen om dat gezamenlijk in een groep te doen, om zodoende elkaar te kunnen helpen.

Vlak voor de Kerst weten ze een geschikte woonruimte daarvoor te vinden en kunnen ze dus aan de slag.

Mooi plan natuurlijk, maar door de verschillende karakters niet echt makkelijk te realiseren, zo blijkt.

Het samenleven levert hoogoplopende spanningen op, maar ook behoorlijk

wat komische scènes.

Blijft het “ troep” of wordt het bij het Kerstfeest echt een gezellige woongroep?

Je kunt ook aan de zaal betalen Geef je wel even op dat i.v.m met het klaarzetten van de stoelen ( 040-2220062 of mail kbo-bert@kpnmail.nl).

 

 

Waalres Erfgoed is op zoek naar vrijwilligers.

 

Waalres Erfgoed is opgericht in 1986 met als doel het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen.

Wij doen dit door het erfgoed te onderzoeken en de resultaten vast te leggen, en het verzamelen en archiveren van foto’s, documenten en voorwerpen. Door middel van publicaties en lezingen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen.

 

Om dit te kunnen doen en vooral te blijven doen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die zijn geïnteresseerd in het erfgoed van Waalre. Zij kunnen helpen bij het digitaliseren van documenten, het invoeren hiervan in een archiefprogramma, het doen van onderzoek, het beheren van ons computersysteem, secretariaatswerkzaamheden of het houden van interviews.

De tijdsbesteding kan heel flexibel zijn. Van enkele maanden per jaar tot bepaalde dagen per week. Iedereen is van harte welkom.

 

Erfgoed is zeker niet alleen voor ouderen. Ook jonge mensen kunnen heel veel plezier en ontspanning beleven aan deze hobby.

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek om verdere details te bespreken. U kunt contact opnemen via e-mail info@waalreserfgoed.nl ter attentie van Lambert Jansen, tel. 0651730053 of Jan Middelink, tel. 0628823789.

 

Waalres Erfgoed is gevestigd in de Heemkamer op de bovenverdieping van ontmoetingscentrum Het Klooster aan de Hoogstraat 6 in Waalre. De heemkamer is op maandag, woensdag- en donderdagmiddag en verder op afspraak geopend voor bezoek.

 

 

 

KERSTCONCERT

Onze koepelorganisatie K B O , heeft speciaal voor haar leden een aantal kerstconcerten georganiseerd
in onze provincie Noord Brabant.

De dichtstbijzijnde voor ons is in VALKENSWAARD. In de St. Nicolaaskerk
aan de markt midden in het dorp.
Op 23 december om 14. 00 u kunt u genieten van
sfeervolle kerstliederen. De toegang is gratis, maar als u echt genoten hebt van deze middag kunt u wel een kleine bijdrage geven in de mandjes die speciaal
voor deze giften klaarstaan achter in de kerk.

 

 Vrijwillige begeleider Kwiek

beweegroute

Naar verwachting zal begin 2017 gestart worden met  de "Kwiek beweegroute" in Waalre. De route wordt twee maal per week aangeboden op vaste tijdstippen die u in overleg met collega-vrijwilligers vaststelt.

Het doel van de beweegroute is om ouderen met behulp van straatmeubilair meer te laten bewegen. De deelnemers kunnen langs een parcours van ongeveer 1000 meter verschillende oefeningen doen zoals boksen, slalommen, traplopen, knieheffen etc.

Op speciale stoeptegels wordt uitgelegd hoe de oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Balans, kracht en uithoufdingsvermogen worden hierbij getraind.

Bijkomend streven van de route is het sociale aspect. De deelnemers gaan groepsgewijs aan de slag en sluiten gezamenlijk af met een kopje koffie of thee. 

Als vrijwilliger begeleidt u wekelijks een groep deelnemers in het belopen van de route en het doen van de oefeningen. U wordt in aanvang goed geïnstrueerd door een fysiotherapeut.

Van u als vrijwilliger wordt verwacht dat u affiniteit heeft met de doelgroep senioren, met bewegen en dat u beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Tevens zorgt u voor een gezellige sfeer tijdens de oefeningen en bent u bereid om af en toe een collega-begeleider te vervangen indien nodig.De activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Seniorenvereniging Aalst en wordt ondersteund door GOW Welzijnswerk en de gemeente Waalre in het kader van lokaal gezondheidsbeleid. 

Nadere informatie bij Jeanne Willems: tel 040-2213604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s op de website

Van de meeste evenementen van de Aalster Senioren Vereniging worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gbepubliceerd op de website van de ASV. Zij zijn daar te bekijken en ook op uw eigen computer binen te halen om te bewaren of af te drukken. Om privacyredenen staan zijn die foto’s op een gesloten gedeelte an de Website en u heeft een wachtwoord nodig om die foto’s te kunnen bekijken. Hoe u aan een wachtwoord komt leest u hieronder

 

Aanvragen van een nieuw wachtwoord voor de ASV website (KBO-Aalst),
deze kan worden gevonden op het internet adres: www.kbo-aalst.nl

 • uitgangspunt is dat u uw lidnummer van KBO-Aalst weet en (nog) geen wachtwoord heeft óf uw wachtwoord vergeten bent.

 • Uw E-mailadres moet bij KBO-Brabant bekend zijn!

 • voer in de adresbalk op de computer de naam van de ASV website in, dat is: www.kbo-aalst.nl

 • u ziet het volgende beeld op het scherm verschijnen:

 • vul bij gebruikersnaam uw lidnummer van KBO-Aalst in (6 cijfers)

 • Laat het wachtwoord ONingevuld!

 • tik of klik op de knop "nieuw wachtwoord aanvragen"

 • Het KBO systeem maakt nu voor u een nieuw wachtwoord aan en stuurt het naar uw
  E-mailadres, in het geval dat uw E-mailadres bij KBO-Brabant bekend is. Weet u dit niet, neemt u dan eerst contact op met Martin Asveld van het ASV secretariaat. Dat moet dan eerst geregeld worden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwsbrief dec/jan 2016/2016

 

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

Bewaar de agenda voor 2017 goed. De regelmatig terugkerende activiteiten komen niet meer in de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief komen alleen nog maar bijzonderheden over reizen, lezingen en grote vieringen ed.

 

Alle betalingen NL89 RABO 0101 1021 35 ten name van KBO Aalst

 

t Hazzo

Kaarten: iedere donderdag om 13.30 uur. 8-15-22 december en dan 5-12 januari.

Koersbal: 14.00u. 5 -12 -19 dec en dan 9-16 januari. Kom eens kijken hoe leuk dit is

Nieuwe activiteit: Ontmoeten: breien, Sjoelen – Triominos- Rummycub,

Handwerken, darts enz kom ook eens kijken 5-12-19 dec en dan 9-16 januari 14.00uur.

 

Fitness Paramount: Iedere dinsdag van 9.00uur tot 11.00uur na 1 januari iedere dinsdag om 9.00u tot 10.00u.maar óók om 11.00u. Vanwege het aantal deelnemers dus een uur erbij. Donderdag van 10.45 tot 11.45.

 

Wandelen Fysio Beusen-Foudraine: Iedere donderdag om 10.45-11.45 wandelen onder leiding van en Fysiotherapeutisch centrum Beusen Foudraine in de Voldijn nadien € 1,50 voor de koffie.

 

Chef- GJ Eindhovenseweg 46a

iedere tweede woensdag v/d maand, 14 december om 17.30uur

betalen Chef-GJ bankrekeningnummer NL19 RABO 0101 1525 74 vermeld de datum contant mag ook, wel dan aanmelden.

 

 

Noteer dit in je agenda.

Toneel op 14 december 14.00u. in ’t Hazzo.

KERSTVIERING woensdag 21 december om 12.00u. in ’t Hazzo zie de bijlage bij deze NIEUWSBRIEF geef je op tijd op.

Nieuwjaarsreceptie woensdag 4 januari 2017 om 14.00u. in ’t Hazzo.

Maandag 12 en 19 december 14.00uur. Kerststukjes maken in ’t Hazzo. Doet U ook mee??

 

 

 

 

 

Middagexcursie Eichamuseum.

 

Op woensdag 11 januari is er een middagexcursie naar het Eichamuseum in

Bergeijk.

 

Vertrek bij ’t Hazzo: 13.30 uur

 

Programma:

Ontvangst met koffie en koek. Daarna een rondleiding door het museum, de teutenkamer van heemkundekring Bergeijk en het sigarenmakermuseum.

Kosten € 5,- p.p. op bankrek. nr. NL89 RABO 0101 1021 35 o.v.v. excursie Bergeijk.

Aanmelden kan bij Lies Teuws tel. 040 2215454

of bij Jeanne Willems tel. 040 2213604 of via email: kbo.aalst@gmail.com

 

Er worden ook chauffeurs gevraagd.

 

 

 

Nieuwe leden mevr. G. van de Horst en de hr en mevr Sommen.

 

Overleden: L. Baltussen op de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Wij feliciteren G.S. Evers, die 21 november 87 jaar werd..

Na een druk jaar sluiten wij 2016 met een toneel voorstelling op woensdag 14 december om 14.00u in ’t Hazzo. Toneelgezelschap TODOS brengt dan een komisch toneelstuk.

Van Woontroep naar Woongroep “ een blijspel in drie bedrijven.

Entree € 5,95 daarbij is inbegrepen koffie met iets lekkers.

Korte inhoud toneelstuk

Ouderen moeten van de Overheid zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen,

Een aantal van hen wil proberen om dat gezamenlijk in een groep te doen, om zodoende elkaar te kunnen helpen.

Vlak voor de Kerst weten ze een geschikte woonruimte daarvoor te vinden en kunnen ze dus aan de slag.

Mooi plan natuurlijk, maar door de verschillende karakters niet echt makkelijk te realiseren, zo blijkt.

Het samenleven levert hoogoplopende spanningen op, maar ook behoorlijk

wat komische scènes.

Blijft het “ troep” of wordt het bij het Kerstfeest echt een gezellige woongroep?

Je kunt ook aan de zaal betalen Geef je wel even op dat i.v.m met het klaarzetten van de stoelen ( 040-2220062 of mail kbo-bert@kpnmail.nl).

 

 

Waalres Erfgoed is op zoek naar vrijwilligers.

 

Waalres Erfgoed is opgericht in 1986 met als doel het erfgoed van de gemeente Waalre veilig te stellen.

Wij doen dit door het erfgoed te onderzoeken en de resultaten vast te leggen, en het verzamelen en archiveren van foto’s, documenten en voorwerpen. Door middel van publicaties en lezingen wordt iedereen in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen.

 

Om dit te kunnen doen en vooral te blijven doen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die zijn geïnteresseerd in het erfgoed van Waalre. Zij kunnen helpen bij het digitaliseren van documenten, het invoeren hiervan in een archiefprogramma, het doen van onderzoek, het beheren van ons computersysteem, secretariaatswerkzaamheden of het houden van interviews.

De tijdsbesteding kan heel flexibel zijn. Van enkele maanden per jaar tot bepaalde dagen per week. Iedereen is van harte welkom.

 

Erfgoed is zeker niet alleen voor ouderen. Ook jonge mensen kunnen heel veel plezier en ontspanning beleven aan deze hobby.

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek om verdere details te bespreken. U kunt contact opnemen via e-mail info@waalreserfgoed.nl ter attentie van Lambert Jansen, tel. 0651730053 of Jan Middelink, tel. 0628823789.

 

Waalres Erfgoed is gevestigd in de Heemkamer op de bovenverdieping van ontmoetingscentrum Het Klooster aan de Hoogstraat 6 in Waalre. De heemkamer is op maandag, woensdag- en donderdagmiddag en verder op afspraak geopend voor bezoek.

 

 

 

KERSTCONCERT

Onze koepelorganisatie K B O , heeft speciaal voor haar leden een aantal kerstconcerten georganiseerd
in onze provincie Noord Brabant.

De dichtstbijzijnde voor ons is in VALKENSWAARD. In de St. Nicolaaskerk
aan de markt midden in het dorp.
Op 23 december om 14. 00 u kunt u genieten van
sfeervolle kerstliederen. De toegang is gratis, maar als u echt genoten hebt van deze middag kunt u wel een kleine bijdrage geven in de mandjes die speciaal
voor deze giften klaarstaan achter in de kerk.

 

 Vrijwillige begeleider Kwiek

beweegroute

Naar verwachting zal begin 2017 gestart worden met  de "Kwiek beweegroute" in Waalre. De route wordt twee maal per week aangeboden op vaste tijdstippen die u in overleg met collega-vrijwilligers vaststelt.

Het doel van de beweegroute is om ouderen met behulp van straatmeubilair meer te laten bewegen. De deelnemers kunnen langs een parcours van ongeveer 1000 meter verschillende oefeningen doen zoals boksen, slalommen, traplopen, knieheffen etc.

Op speciale stoeptegels wordt uitgelegd hoe de oefeningen kunnen worden uitgevoerd. Balans, kracht en uithoufdingsvermogen worden hierbij getraind.

Bijkomend streven van de route is het sociale aspect. De deelnemers gaan groepsgewijs aan de slag en sluiten gezamenlijk af met een kopje koffie of thee. 

Als vrijwilliger begeleidt u wekelijks een groep deelnemers in het belopen van de route en het doen van de oefeningen. U wordt in aanvang goed geïnstrueerd door een fysiotherapeut.

Van u als vrijwilliger wordt verwacht dat u affiniteit heeft met de doelgroep senioren, met bewegen en dat u beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Tevens zorgt u voor een gezellige sfeer tijdens de oefeningen en bent u bereid om af en toe een collega-begeleider te vervangen indien nodig.De activiteit vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Seniorenvereniging Aalst en wordt ondersteund door GOW Welzijnswerk en de gemeente Waalre in het kader van lokaal gezondheidsbeleid. 

Nadere informatie bij Jeanne Willems: tel 040-2213604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s op de website

Van de meeste evenementen van de Aalster Senioren Vereniging worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden gbepubliceerd op de website van de ASV. Zij zijn daar te bekijken en ook op uw eigen computer binen te halen om te bewaren of af te drukken. Om privacyredenen staan zijn die foto’s op een gesloten gedeelte an de Website en u heeft een wachtwoord nodig om die foto’s te kunnen bekijken. Hoe u aan een wachtwoord komt leest u hieronder

 

Aanvragen van een nieuw wachtwoord voor de ASV website (KBO-Aalst),
deze kan worden gevonden op het internet adres: www.kbo-aalst.nl

 • uitgangspunt is dat u uw lidnummer van KBO-Aalst weet en (nog) geen wachtwoord heeft óf uw wachtwoord vergeten bent.

 • Uw E-mailadres moet bij KBO-Brabant bekend zijn!

 • voer in de adresbalk op de computer de naam van de ASV website in, dat is: www.kbo-aalst.nl

 • u ziet het volgende beeld op het scherm verschijnen:

 • vul bij gebruikersnaam uw lidnummer van KBO-Aalst in (6 cijfers)

 • Laat het wachtwoord ONingevuld!

 • tik of klik op de knop "nieuw wachtwoord aanvragen"

 • Het KBO systeem maakt nu voor u een nieuw wachtwoord aan en stuurt het naar uw
  E-mailadres, in het geval dat uw E-mailadres bij KBO-Brabant bekend is. Weet u dit niet, neemt u dan eerst contact op met Martin Asveld van het ASV secretariaat. Dat moet dan eerst geregeld worden!

 

 

 

 

 

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

 

 

 

 


 

 

Terug naar de startpagina