De Neije krant van 15 december 2015

 

 

Herinnering Kerstviering

Op 8 december j.l. hebt u de uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse Kerstviering op dinsdag 22 december in zaal “D'n Bens” te Langenboom. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben of vergeten zijn u op te geven (opgave was 14 december), dan kunt u dit ook nog telefonisch doen bij onze secretaris Johan Bardoel tel. 0486-431252 of 06-12399930. Tevens kunt u bij hem melden als u vervoer wenst voor deze middag.

 

Activiteitenkalender 2016

Deze kalender, met ons programma-overzicht voor 2016, is samen met D'n Booi en Ons van begin december, bij u bezorgd. Mocht u geen activiteitenkalender ontvangen hebben meldt dit dan bij een van onze bestuursleden en wij zorgen dat u alsnog een kalender ontvangt. Noteer de data vast in uw agenda of hang de kalender op uw prikbord, maar belangrijker doe vooral mee met onze activiteiten.

 

Wij wensen u fijne, gezellige feestdagen en al wat wenselijk is voor 2016.

 

Activiteiten

Donderdag 17 december Kienen 14.00 uur De Wis

Dinsdag 22 december Kerstviering 13.30 uur D'n Bens 

 

Terug naar de startpagina