DigiD

DigiD

 

Het woord DigiD staat voor "Digitale identificatie". Je zou ook kunnen zeggen een digitale handtekening.

Vooral overheids- en semi-overheidsorganisaties maar ook zorgverzekeraars maken gebruiken van de DigiD.

Al deze organisaties bewaren heel veel privé gegevens van u en deze moeten goed beschermd worden.

Deze gegevens zijn alleen voor u bestemd en niet voor anderen. Met het steeds beter afschermen van uw
gegevens wordt het ook lastiger voor uzelf om bij uw gegevens te komen. Daarom deze digitale identificatie.

 

Soms blijkt eeen DigiD alleen niet voldoende om die bescherming te geven die nodig is. Dan gebruikt men
naast de DigiD ook nog een SMS code.

 

De overheid wil steeds meer van het "papier" af en richt zich volledig op digitale afwikkeling. De Belastingdienst
heeft het voornemen om vanaf 2017 geen "blauwe enveloppen" meer te sturen. In 2016 start men al met
het digitaal afwikkelen van de zorgtoeslagen. Het gaat heel snel. Voor de jonegren geen probleem, zij zijn
ermee opgegroeid. Voor veel senioren is dat niet het geval en kan dit alles veel problemen opleveren.

 

Wijnu probeert u daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. We kennen al de belastinginvullers en de vrijwillige
ouderenadviseurs. De opleidingen voor IPad en Tablet zijn erg in trek en ons voornmen is om een helpdesk
op te gaan zetten waar u met al uw vragen terecht kunt.

 

DigiD aanvragen

Er is een filmpje beschikbaar over het aanvragen van een DigiD, misschien is het handig dit eerst te bekijken.

Klik op de volgende link: film DigiD

 

Voor het aanvragen van uw persoonlijke DigiD gaat u naar de website www.digid.nl

Op deze pagina staan de volgende blokken, door erop te klikken gaat u naar de detailinformatie.

  • Aanvragen DigiD
  • Code ontvangen?
  • Machtigen

Binnen een paar dagen ontvangt u via de post een brief met uw activeringscode. Als u de code ontvangen heeft
gaat u weer naar www.digid.nl en klikt op de knop "Code ontvangen". Daarna gaat u stap voor stap door het
activerings menu.

Wanneer u DigiD geactiveerd is kunt u op diverse sites van de overheid en zorgverzekeraars terecht met vragen
of om uw persoonlijke gegevens in te zien.

 

Op de site van DigiD is ook een blok met de tekst "Machtigen". Door het machtigen kunt iemand anders het
recht geven uw zaken te laten regelen. Als u klikt op dit blok wordt meer informatie over het machtigen
gegeven.

 

Mogelijk zijn de volgende websites interessant voor u:

 

www.svb.nl

www.uwv.nl

www.belastingdienst.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl

www.mijntoeslagen.nl

www.regelhulp.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina