Bestuurslid persoonlijk

Bestuur KBO Afdeling Heesch

 

 

Piet Ceelen, voorzitter

Geboren en getogen in Heesch, na 1 jaar secretaris te zijn geweest sinds 2017 voorzitter. Jarenlange ervaring in het Heesche verenigingsleven bij de Meule, De Heesche Schaak Vereniging en bij Handbalvereniging DOS ’80. In mijn werkzaam leven heb ik voornamelijk als facilitair manager gewerkt in zorg en onderwijs. De komende jaren hoop ik, samen met jullie, KBO Heesch te begeleiden in het veranderingstraject naar een vereniging van Heesche senioren.

Carla Admiraal, secretaris

Als redacteur heb ik jarenlang artikelen geschreven en dat is volgens mij ook het leukste vak. Bij dat vak hoort ook luisteren naar wat de ander zegt en wil. Die ervaring kan ik goed gebruiken bij het wek van secretaris. “Je hebt overal mee te maken, wordt overal bij betrokken waardoor de organisatie snel voor je gaat leven”.

Theo van Orsouw, penningmeester

Ik ben in Heesch geboren en getogen en na ruim 35 jaar, in 2007, weer teruggegaan naar het geboortedorp. Ik heb altijd gewerkt met cijfers, geld, begrotingen en boekhoudingen: ruim 40 jaar bij de gemeente Oss. Toen ik een paar jaar van mijn pensioen had genoten en de KBO halverwege vorig jaar een nieuwe penningmeester zocht ben ik door de huidige voorzitter (mijn buurman) gevraagd. Ik heb daar ja op gezegd omdat ik zo een zinvolle bezigheid voor mezelf kan combineren met  nuttig werk voor de KBO en tegelijk wat meer onder de mensen kom zoals ze zeggen.

 

Peter Gommers, bestuurslid, coördinator cluster activiteiten

In 2013 vanuit Nijmegen naar Heesch gekomen, noemt zichzelf nog ‘import’, maar kent intussen al vele KBO-ers. Jarenlange ervaring in de gemeentelijke organisatie, vooral betrokken bij het ontwikkelen van management informatie, vormt een welkome basis voor het vlot trekken van ‘stagnatie’ bij de activiteiten van de KBO. Door de ICT-kennis de belangrijke steun voor het ‘digitaal gaan, van het bestuur

 

Jan Schuurmans, bestuurslid, coördinator zorg en welzijn

Ik ben in Heesch geboren, een tijd in Oss gewoond en nu al sinds 1976 weer terug in Heesch. Ik heb altijd gewerkt in de financiële sector en in vele verenigingen bestuursfuncties bekleed; erelid bij  voetbalclub HVCH. Vóór mijn pensioen werd ik al benaderd voor een bestuursfunctie door de KBO. Vorig jaar ben ik toegetreden tot het bestuur als bestuurslid Zorg en Welzijn: een veelomvattende taak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud bestuursleden:

 

Rinie Leemhuis, bestuurslid, coördinator cluster V.E.R.

Ik ben aan deze taak begonnen omdat ik altijd in de organisatie van bedrijven heb gezeten. Ik ben na mijn vroeg pensioen toch nog even door gegaan totdat ik 69 jaar was. Toen vond ik het welletjes. Dat was voor mij het moment om te stoppen met werken. Maar alleen thuis zitten was niets voor. Daarom heb ik in de enquête aangegeven dat ik wel in het bestuur wilde wanneer ik zou stoppen met werken. Ik vind het leuk om met mensen bezig te zijn. Dus is de commissie V.E.R. precies iets voor mij.

 

Theo van Haren, bestuurslid, coördinator cluster communicatie

In 2014 ben ik gevraagd voor het bestuur om de communicatietaak op me te nemen. Omdat ik van mening ben dat je, zo mogelijk, ook iets aan de gemeenschap dient bij te dragen, heb ik daar in toegestemd. Temeer omdat je via communicatie zowel binnen het bestuur als binnen de vereniging nuttig bezig kunt zijn.

Terug naar de startpagina