Cursussen

 

Inloopochtenden voor Laptop en Tablet

 

 

Van diverse kanten kwam de vraag of er nog inloopochtenden worden georganiseerd voor Laptop en/of Tablets.
We willen hier graag gehoor aan geven, maar het op een andere manier organiseren als voorheen.
De bedoeling is om iedere laatste dinsdag van de maand een soort spreekuur te organiseren.
Wel zul je je hiervoor moeten opgeven zodat we weten hoeveel mensen er komen.
En of we voldoende instructeurs hebben om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven.
Elke maand zullen we je er via de Nieuwsbrief aan herinneren op welke dag de
inloopochtend plaatsvindt en tot wanneer je je kunt opgeven.


Opgeven kun je bij Ad Laurijssen

Telefoon: 013 5078525

E-mail ad.laurijssen1@kpnmail.nl

 

De inloopochtenden vinden plaats van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Er is koffie waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd.
Als er voor een bepaalde dag teveel aanvragen zijn, dan zullen we deze doorschuiven naar de eerstvolgende datum.
Dit wordt bepaald op basis van binnenkomst van opgave.
Je kunt je telkens maar voor één datum opgeven, wil je meerdere keren dan dien je je telkens opnieuw aan te melden.

De volgende data zijn gepland:
Dinsdag 29 januari opgeven vóór 24 januari
Dinsdag 26 februari opgeven vóór 21 februari
Dinsdag 26 maart opgeven vóór 21 maart
Dinsdag 30 april opgeven vóór 25 april
Dinsdag 28 mei opgeven vóór 23 mei
Dinsdag 24 september opgeven vóór 19 september
Dinsdag 29 oktober opgeven vóór 24 oktober
Dinsdag 26 november opgeven vóór 21 november

Terug naar de startpagina