Bestuur

 

Welkom:

Wij heten u hartelijk welkom op de website van Seniorenvereniging Baarle-Nassau, aangesloten bij KBO Brabant.

 

De samenleving vergrijst in rap tempo, ook in Baarle. Dat vraagt wat van ons als samenleving.

Hoe zorgen we voor voldoende ontspanningsmogelijkheden voor onze ouderen?

Hoe behartigen we de individuele en collectieve belangen van deze groeiende groep Baarlenaren?

Daar is Seniorenvereniging Baarle-Nassau in 1969 voor in het leven geroepen. En dat geldt vandaag de dag nog steeds zo.

 

Op onze website kunt u lezen waar onze afdeling zich meer specifiek voor inzet en welke ontspanningsmogelijkheden we u kunnen bieden. Daarbij zijn onderlinge contacten ook zeer belangrijk.

 

De Seniorenvereniging Baarle-Nassau is de tweede grootste vereniging in onze gemeente en telt ruim 800 leden. Onze afdeling is aangesloten bij KBO-Brabant.

Seniorenvereniging Baarle-Nassau maakt deel uit van de kring Baarle-Nassau die bestaat uit de afdelingen Ulicoten en Baarle-Nassau.

 

Wij wensen u veel leesplezier!

Wilt u lid worden van Seniorenvereniging Baarle-Nassau? U bent welkom! U kunt zich via deze site aanmelden: klik op kopje ‘Organisatie’ en vervolgens op ‘Lid worden’.

 

Bestuursleden Seniorenvereniging Baarle-Nassau

 

 

Staf van Aelst

Voorzitter

Tel. 013 5078364

gm.aelst@kpnmail.nl

André Moors

Vicevoorzitter

Tel. 013 5079556 /  06 52180388
amoors@planet.nl

Aleida Wijkenga

Secretaris

Tel. 013- 5077033
a.wijkenga@kpnplanet.nl

Joke Laurijssen-Adriaensen

Penningmeester

Tel. 013-5078525
joke.laurijssen@kpnmail.nl

Henk Gulickx

VOA

Tel. 013-5078335
hg_ag@kpnmail.nl

Gecertificeerd  Vrijwillige ouderenadviseur

Lies van Moorsel

Bestuurslid

Tel. 013-5078371

liesvanmoorsel49@gmail.com

 

Cor Neelen

Bestuurslid

Tel. 013-5903492

c.neelen@kpnmail.nl

Geert Hoek

Bestuurslid

Tel. 013-8795450

ghoek57@gmail.com

 

 

Terug naar de startpagina