gastlidmaatschap

Iemand die bij een andere afdeling van KBO Brabant (primair) lid is kan zich aanmelden als gastlid bij KBO Berkel-Enschot. De contributie voor een gastlid bedraagt thans € 11,50 per jaar en wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De contributie geldt voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan als u zich in de loop van een jaar aanmeldt. De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het jaar geïncasseerd.

Als gastlid kunt u aan alle activiteiten van KBO Berkel-Enschot deelnemen.

Door onderstaand formulier in te vullen en te kiezen voor verstuur kunt u zich aanmelden als gastlid.

U ontvangt daarvan een bevestiging per email en een machtigingsformulier voor de incasso ter ondertekening.

Als u niet in Berkel-Enschot woont dient u op de laatste regel van onderstaand formulier een adres in Berkel-Enschot op te geven waar wij eventuele post kunnen bezorgen.

Naam: *
Lidnummer bij primaire afdeling: *
Begindatum gastlidmaatschap bij KBO Berkel-Enschot: *
E-mailadres: *
Machtiging:
IBAN rekeningnummer: *
Bezorgadres in Berkel-Enschot (alleen invullen als u niet in Berkel-Enschot woont):
Terug naar de startpagina