Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

 

 • Een vereniging voor alle senioren. Iedereen is anders dus we zorgen voor activiteiten waarin elke senior iets van zijn of haar gading vindt

 • Actief zijn in de zorg voor de alleroudsten - degenen die belemmerd zijn in de deelname aan de maatschappij

 • Voorkomen van sociaal isolement - het organiseren van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden

 • Vrijwilligers inspireren - Seniorenvereniging Asten en Ommel bestaat dankzij vrijwilligers en wil daarom een stimulerende omgeving voor hen zijn

 • Individuele en collectieve belangenbehartiging - wij creëren een sfeer waarin mensen zorgen voor elkaar en brengen de belangen van senioren onder de aandacht bij relevante instanties

 • Participatie van ouderen door actieve samenwerking met maatschappelijke organisaties op lokaal niveau

   

   

   

Onze aandachtsgebieden zijn:

 

 • Wonen

 • Werk en inkomen

 • Zorg

 • Mobiliteit

 • Welzijn

 • Zingeving

 • Educatie


Terug naar de startpagina