WeHelpen.nl

WeHelpen.nl

WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van vrijwillige hulp. Hulp vragen en aanbieden kan tussen iedereen die lid is van wehelpen.nl of alleen via bekenden in een eigen, besloten hulpnetwerk. WeHelpen is voor iedereen gratis toegankelijk en vrij om te gebruiken.

Door het aanmaken van een account, wordt u lid van WeHelpen en kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.

De medewerkers van Loket BE helpen u graag op weg met uw vragen over het gebruik van WeHelpen: u kunt binnenlopen bij het Loket in de bibliotheek Eikenbosch op maandag van 14:00 tot 16:00 uur en op donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.

Terug naar de startpagina