Afdeling KBO-Aalst: Activiteiten Overzicht 2015

KBO-Aalst: Activiteiten Overzicht 2015

Neem ook eens een kijkje in de webvoordeelshop van KBO Brabant.
Heel interessante aanbiedingen, uitsluitend voor KBO leden!

 

Activiteiten Januari 2015 – Februari 2015

 

 

Activiteiten Februari 2015 – Maart 2015

 

 

Activiteiten Maart 2015 – April 2015

 

 

Activiteiten April 2015 – Mei 2015

 

 

Activiteiten Mei 2015 – Juni 2015

 

 

Activiteiten Juni 2015 – Juli 2015

 

 

Activiteiten Juli 2015 – Augustus 2015

 

 

Activiteiten Augustus 2015 – September 2015

 

 

 Activiteiten September 2015 – October 2015

 

 

Activiteiten October 2015 – November 2015

 

 

Activiteiten November 2015 – December 2015

 

* Activiteiten December 2015 - Januari 2016

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

In 2015 bestaat de Aalster Senioren Vereniging Aals 60 jaar!

Maar liefst 190 leden hebben kunnen genieten van een prachtige gevarieerde feestavond met lekkere hapjes en diverse optredens.
Helaas hebben we leden moeten teleurstellen. In verband met de veiligheid was de maximale grens bij 190 personen bereikt. Er kwamen nog steeds aanvragen binnen terwijl het tijdstip van aanmelden al gepasseerd was.
Dit is dus ook een oproep om U bij activiteiten altijd op tijd aan te melden.
In de Nieuwsbrief van Mei-Juni vindt U een verslag van een van onze leden.

Slotavond 60 jarig bestaan: 20 september 2015.

 

Slotfeest van ons Jubileumjaar in ‘t Hazzo op 20 september j.l.
Ongeveer 150 leden waren aanwezig op deze middag.
Nadat onze vice-voorzitter Willem Corbijn de dag had geopend en de verschillende jubileum-activiteiten van het Jubileumjaar nog eens had gememoreerd, kon men genieten van een smakelijke lunch.
Hierna werd door het Popkoor” True Colours” een vlot en luchtig zangprogramma ten gehore gebracht. Het was jammer dat het soms wat rumoerig in de zaal was waardoor het geluid niet altijd overal zuiver in de zaal was te horen.
In de kleine pauze werd Joke Maasakkers door de Willem Corbijn naar voren gehaald. Hij deelde een verraste Joke mede dat de Hr. van der Boomen van de KBO-Brabant speciaal naar Aalst was gekomen om haar de Zilveren Speld van de KBO op te spelden. Joke is n.l. 20 jaar lid, waarvan 13 jaar als bestuurslid van onze vereniging. Later ontving Joke nog een bloemstuk van ons Bestuur.
In de grote pauze werd een verloting gehouden. Met spanning werd er iedere keer geluisterd naar het afroepen van een winnend nummer. Hierna waren er veel gelukkige gezichten in de zaal.
Vervolgens was er het optreden van “The Senior Jazzman”. Deze band van oudere muzikanten, bracht direct een herkenbare sfeer bij onze senioren naar voren. Enkele koppels waagden zich zelfs aan een dansje.
Tussen de verschillende activiteiten door werd door het team van‘t Hazzo, bijgestaan door onze eigen gastvrouwen, wederom keurig gezorgd voor ons natje en droogje.
Omstreeks 18.00 uur werd dit Slotfeest door Willem afgesloten met een woord van dank aan alle mensen van Bestuur tot Activiteiten-commissies.
Hebt U de volgende gedachte van deze Slotdag nog meegenomen?


Je kunt leven zonder lief te hebben, maar je kunt niemand liefhebben
zonder te geven.
Will Hollanders

 

 

 

Terug naar de startpagina