Theaters Tilburg

Voorstellingen in Theaters Tilburg bezoeken

 

Voordelen van deelname:

  • via de KBO kan men bij voorrang eersterangs plaatsen reserveren voor schouwburg, concert-zaal en studio.
  • via de KBO betaalt men per incasso in drie termijnen per 1 augustus, 1 september en 1 oktober.

Ook KBO-ers die niet over eigen vervoer beschikken kunnen zich aanmelden. Indien nodig wordt dan een beroep gedaan op deelnemers mét vervoer die naar dezelfde voorstelling gaan. Als bijdrage wordt daarvoor een bedrag van € 2,- gevraagd. Een vervoersprobleem kan zo meestal worden opgelost.

Ieder lid van de KBO kan zich via het aanmeldingsformulier tot 1 april 2018 vrijblijvend inschrijven voor de Theaters Tilburggroep. Aanmelden is alleen nodig voor nieuwe deelnemers d.w.z. voor KBO-leden die gedurende het lopende theaterseizoen 2017-2018 geen kaartjes via de KBO hebben besteld.

 

Bestellen kaartjes

Zodra het programmamagazine van Theaters Tilburg beschikbaar is (meestal eind april), ontvangen alle huidige deelnemers en de nieuwe deelnemers een exemplaar. Daarnaast ontvangt men een brief van de KBO met nadere informatie en een bestelformulier. Binnen de daarvoor aangegeven termijn heeft men dan de gelegenheid om via dat KBO-bestelformulier bij de KBO eersterangs kaartjes te bestellen voor één of meer voorstellingen naar keuze. De termijn voor deze bestelling is helaas tamelijk kort. Dat komt door het feit dat Theaters Tilburg voor ons bij voorrang plaatsen reserveert en dit gebonden is aan een bepaalde einddatum.

 

Voor nadere informatie kunt u altijd bij een van onderstaande leden van de werkgroep terecht.

De KBO-werkgroep Theaters Tilburg bestaat uit:

 

Ad Oomen, voorzitter                          tel. 533 20 23

Frank Smarius (namens het bestuur)    tel. 533 12 92

Ria en Huub van Beurden                    tel. 533 19 57

Riny Fijnaut,                                       tel. 533 26 28

Anny van Gool                                    tel. 533 31 96

Hanny Jong,                                       tel. 533 20 69

 

 

Terug naar de startpagina