KBO-seniorentoneelclub Eksjun

Na ruim 18 jaar actief te zijn geweest gaat Eksjun er nu mee stoppen. Niet uit gebrek aan enthousiasme, want dat is er nog steeds. Doodgewoon een kwestie van leeftijd en gezondheid. De gemiddelde leeftijd is ruim boven de 80!

 

18 jaar geleden, om precies te zijn in september 2000 werd de toneelclub leven ingeblazen. Rob van Tilburg trok de kar en ging voortvarend van start. Het eerste optreden was een voorstellingsronde en een zogenoemde openbare repetitie. Dat viel in goede aarde. Daarna deden we mee aan een een-akterfestival waarbij we zowel de jury- als de publieksprijs wonnen met het toneelstuk ‘Vogels’. De 2 jaren die daarop volgden stonden in het teken van Charles Dickens. Een gewaagd project maar het ging goed. Vele anderen, onder wie gastacteurs en zangers en een complete schoolklas deden hier-aan mee. Om in de stemming te komen maakten we uitstapjes naar Bronckhorst en Deventer. Een weekend in de Ardennen was goed voor het groepsgevoel.

 

Het zoeken naar geschikte toneelstukken voor senioren viel niet altijd mee. Toch is het ons steeds gelukt om ieder jaar 1 of soms 2 stukken op te voeren. Ook buiten de deur liet onze club van zich horen. We hebben diverse voorstellingen gedaan in bejaardentehuizen en bij andere KBO-afdelingen.

Ook voor de videoclub heeft Eksjun bij verschillende films acteurs geleverd, waaronder die rond het 700-750-jarig bestaan van Berkel-Enschot.

 

Bart van Rijswijk heeft lange tijd onze repetities opgenomen zodat we van onze fouten konden leren. Frans Mutsaers was onvervangbaar voor licht en geluid. Onze regisseurs waren in deze 18 jaar Rob van Tilburg, Henk van Turnhout, Ton ten Asbroek, Trudy Verheyden en Mientje van Ginneken.

 

Wij kijken met veel plezier terug op een onvergetelijke tijd bij ‘Eksjun’! Wij hopen dat ons publiek er ook van genoten heeft.

 

Met groet,

De leden van toneelclub Eksjun

 

De show is over…

aan alles komt een eind

ook aan de goeie dingen

toneelgroep Eksjun stopt ermee

jaren speelden zij hun spel

en deelden wel en wee

een hechte club zo met elkaar

dit afscheid voelt een beetje raar

de repetities in De Schalm

waren voor hen een wekelijks feest

voorbij ...

wat geweest is, is geweest

we kijken terug op mooie stukken

die zij in de loop der jaren hebben gespeeld

en met hun publiek hebben gedeeld

een laatste ovationeel applaus

het doek is gevallen

bedankt jullie allen

                                   Loes Westgeest

 

Terug naar de startpagina