Lid worden

Als U lid wilt worden van KBO Berkel-Enschot vul dan onderstaand formulier in en kies voor versturen.

De contributie bedraaagt thans € 20,- per jaar en wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

De contributie geldt voor een kalenderjaar of voor een gedeelte daarvan als u zich in de loop van een jaar aanmeldt.

De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het jaar geïncasseerd.

Per email ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een machtigingsformulier voor de incasso ter ondertekening.

Als u niet in Berkel-Enschot woont dient u op de laatste regel van onderstaand formulier een adres in Berkel-Enschot op te geven

waar wij eventuele post, zoals het magazine Ons, kunnen bezorgen.

Bent u al lid van een andere afdeling van KBO Brabant, klik dan hier voor het gastlidmaatschap.

 

Voornaam: *
Voorletters: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Geslacht: *
Geboortedatum: *
Straatnaam: *
Huisnummer: *
Huisnummer toevoegsel:
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer:
Mobiele telefoonnummer:
E-mailadres: *
Begindatum lidmaatschap: *
Machtiging:
IBAN rekeningnummer: *
Bezorgadres in Berkel-Enschot (alleen invullen als u niet in Berkel-Enschot woont):
Hoe bent u geattendeerd op KBO Berkel-Enschot ? *
Toelichting Anders:
Terug naar de startpagina