werkgroep Theaters Tilburg

Via de werkgroep Theaters Tilburg kunnen KBO-leden kaartjes bestellen voor het bezoeken van uitvoeringen in schouwburg,

concertzaal en studio van Theaters Tilburg. KBO-leden voor wie het vervoer een probleem is, kunnen een beroep doen op een

mede-theaterbezoeker die zich op vrijwillige basis als chauffeur heeft opgegeven.

Theaters Tilburg werkt voor het bestellen van kaartjes al enige tijd met voorrangsgroepen.

Wij behoren tot de tweede voorrangsgroep, wat inhoudt dat wij bij het bestellen van kaartjes kunnen rekenen op mooie

eersterangs plaatsen.

Er kan een vrije keuze gemaakt worden uit alle voorstellingen. Voor kaartjes voor het optreden van bekende cabaretiers

hanteert de theaters soms een speciale regeling, dan gelden de voorrangsgroepen niet altijd.

In het theaterseizoen 2017-2018 telt de groep 161 deelnemers, die samen goed zijn voor 727 bestelde toegangsbewijzen.

Betaling daarvan kan via de KBO plaatsvinden in drie termijnen door afgifte van een machtiging tot automatische incasso.

Elk KBO-lid kan zich vrijblijvend voor de theatergroep inschrijven. In februari/maart van elk jaar wordt daartoe in het KBO Nieuws een aanmeldingsformulier opgenomen. U kunt ook een formulier downloaden via onze website www.kboberkelenschot.nl. U ontvangt dan tijdig

alle benodigde informatie.

 

Leden van de werkgroep zijn:
Huub van Beurden     
Ria van Beurden  
Rinie Fijnaut  
Anny van Gool  
Hannie Jong  
Ad Oomen                                       
Frank Smarius Vanuit het bestuur

 

 

 

  

Terug naar de startpagina