belasting advies

Belastingadvies;                                

                                                            

 

Vanaf het begin van het jaar kunnen de bij onze KBO aangesloten leden weer een beroep doen op een van onze belastingadviseurs deze geeft U hulp en advies bij het invullen van het belastingformulier.

Vorig jaar werden er  landelijk zo`n 25.000 ouderen geholpen door de KBO belastinginvullers. Dit jaar wordt dit aantal naar alle waarschijnlijkheid nog hoger en wordt zelfs geschat op 40.000.

In de loop van het gehele jaar worden er namelijk nog vele T-biljetten ingezonden.

Veel ouderen, ook zij met een laag inkomen, verzuimen vaak om te veel betaalde belasting terug te vorderen. Naar alle waarschijnlijkheid loopt deze vorm van onderbenutting onder de 65-plussers jaarlijks in de tientallen miljoenen euro's.

Onze KBO adviseurs vervullen hun werkzaamheden in onze eigen Kring en komen desgewenst óók bij u op huisbezoek om u te ondersteunen.

De leden van de ouderenbonden zoals, ANBO, PCBO en Unie KBO kunnen voor hulp met de aangifte het hele jaar terecht bij hun bond.

Voor de KBO-ers van onze Kring zijn de volgende personen uw adviseur. 
 

Hulp belastingaangifte                                             

Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren? Wellicht kunt u via de KBO uw belastingpapieren laten invullen. De Belastingservice is gratis. Wel kunnen onkosten, zoals reiskosten en kopieer- en printkosten in rekening worden gebracht. Wij richten ons op mensen met een AOW-uitkering eventueel aangevuld met pensioen, met een totaalinkomen tot aan de grens van het recht op zorgtoeslag. 

De Belastingservice is bestemd voor eenvoudige belastingaangiften en gaat ook in op de zorg- en/of huurtoeslag. Meestal is het mogelijk dat de belastinginvuller bij u op huisbezoek komt. Maar soms worden uw papieren in orde gebracht tijdens een inloopspreekuur. U kunt er op vertrouwen dat de belastinginvuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die u verstrekt. De invullers kunnen zich daarnaast legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft.

Als u gebruik wilt maken van deze service kunt u contact opnemen met uw lokale afdeling. Zij kijken samen met u welke belastinginvuller het dichtst bij u in de buurt woont.
Voor belastinginvullers is er een speciale website voor meer informatie en het downloaden van documenten en programma's. Kijk op www.belastingservice.org.

 

Uw Deurnese belastingadviseurs zijn;

 

Belasting Invul Hulpen  (februari 2018)

 

M/V

Initialen

Tus.
voeg

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoonnr.

Afdeling

Start

jaar

Geboorte
datum

Dhr.

G.M.A.

Gerard

 

Geurts

Hofstraat 40

5751 AZ

Deurne

g.geurts993@chello.nl     ?????

0493315188

Deurne

Centrum

 

 

Dhr.

H.C.A.

Harrie

van

Arendonk

Burgemeester van

Beekstraat 3

5751 KH

Deurne

hvanarendonk@tiscalli.nl

 

0493313581

Deurne

Centrum

 

 

Dhr.

J.

Jac

van den

Eijnden

Rijn 10

5751 TZ

Deurne

jac.vd.eijnden@chello.nl

0493316358

Deurne

Centrum

 

 

Dhr.

T.F.A.

Theo

 

Mennen

Zeilbergsestraat 63

5751 LH

Deurne

t.menne@hetnet.nl

0493319669

Deurne

Zeilberg

2002

30/9/40

Dhr.

P.L.M.

Peter

van

Dijnen

Hagelkruisweg 25

5751 RM

Deurne

petervandijnen@hotmail.com

0493319776

Deurne

Zeilberg

2013

13/9/54

Dhr.

P.F.

Piet

 

Coolen

Peellandsingel 10

5754 GC

Deurne

pfcoolen@chello.nl

0493314236

Deurne

Zeilberg

2013

2/7/45

Dhr.

K. C.

 

Kusters

Gevart van

Doernestraat 22

5751 ML

Deurne

coku@chello.nl

0493314749

Deurne

St.Jozef

 

 

Dhr.

W.M.H.C.G
wim.

Senders

Eekhof 5

5752AB

Deurne

w.senders47@upcmail.nl

0493314678

Deurne

Walsberg

 

 

Mevr.

J.H.C.

 

Otten-Koolen

Warande 5

5752 AE

Deurne

aotten@upcmail.nl

0493317300

Deurne

Walsberg

 

 

Dhr.

P.A.J.M.
Paul

 

Nieuwendijk

Batspade 32

5754 HB

Deurne

nieuwendijk78@zonnet.nl

0493311446

Deurne

St.Jozef

 

 

Dhr.

P.A.M.
Paul

 

Meddens

Vlierdenseweg 152

5756 AC

Vlierden

marmed@iae.nl

0493310707

Vlierden

 

 

Dhr.

Th.
Theo

van

Kol

St. Servatiusstraat 20

5757 BW

Liessel

tvankol@hetnet.nl

0493341825

0642321482

Liessel

 

 

Dhr.

J.L.

Jos

van den

Berkmortel

Hazelaar 78

5757 CD

Liessel

j.berkmortel26@upcmail.nl

0493341798

0636393929

Liessel

2014

 

Mevr.

W.G.

 

Bekx-van der Wallen

Pater Aartsplein 32

5757 DZ

Liessel

wgbex@hotmail.com

0493341855

Liessel

 

 

Mevr.

M.A.H.C.
Mariette

 

Corstens

Hazeldonkseweg 3

5757 SL

Liessel

corstens.goossens@wxs.nl

0493842121

0629389483

Liessel

 

1/5/55

Mevr.

Lilian

van

den

Berkmortel

Tramweg 18

 

Liessel

  liel@chello.nl

06-54962404

Liessel

2018

 

Dhr.

W.L.J.

 

Jans

Dorpsstraat 45 a

5758 AN

Neerkant

w.jans@chello.nl

0774662093

Neerkant

 

 

Dhr.

L.A.
Leo

 

Bukkems

Dorpsstraat 66a

5758AS

Neerkant

l.bukkems2@upcmail.nl       

0774661961

Neerkant

 

 

Man

P.A.J.M.
Paul

 

Nieuwendijk

Batspade 32

5754 HB

Deurne

 

nieuwendijk78@zonnet.nl

0493311446

Deurne

West

 

???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Belasting Invul Hulpen

Belastingservice

Het VBOB zorgt voor de introductie en opleiding van vrijwillige belastinginvullers die senioren met een laag inkomen ondersteunen bij hun aangifte en zo nodig voor hen een zorg- of huurtoeslag aanvragen. De plaatselijke verenigingen werven de invullers en zetten hen lokaal in.Wij zorgen voor de kennismaking van deze invullers met de organisatie van de belas- tinginvullers voor senioren, zorgen ervoor dat zij bij de Belastingdienst worden opgeleid en staan hen met raad en daad bij. Samen zorgen zij in Noord-Brabant voor zo’n 20.000 aangiften van senioren met een klein pensioen. Informatie bij Wim Kop, projectleider, tel. 073 6444066, email: wkop@kbo-brabant.nl

 

 

 

 

In hoeverre is dit nu compleet en in orde????Wilt u a.u.b. wijzigingen doorgeven aan het secretariaat KBO-Kring Deurne?

2-2-2017 lh

 

 

Terug naar de startpagina