“De Dorpsondersteuner”

“De Dorpsondersteuner”

 

Informatie over “De Dorpsondersteuner”

ViERBINDEN heeft in iedere kern van Laarbeek een

dorpsondersteuner werkzaam.

Een dorpsondersteuner doet wat het woord al doet

vermoeden: hij ondersteunt het dorp.

Als bewoners of groepen burgers vragen of ideeën hebben,

ergens zelfstandig niet uitkomen of in vastlopen, kan de

dorpsondersteuner hen verder helpen. Dit kan gaan om

vragen binnen verschillende onderwerpen, zoals vrijwilligerswerk,

mantelzorg, opvoedingsondersteuning, voorzieningen

bij het ouder worden, ruzie in de buurt, praktische vragen en

dergelijke. Eigenlijk alle vragen op het gebied van welzijn,

zorg, wonen en leefbaarheid.

Samen met de bewoner(s) gaat de dorpsondersteuner op

zoek naar een oplossing. De dorpsondersteuner zoekt onder

andere de hulp in de eigen omgeving van de bewoner:

wellicht kan familie, buren of een vereniging u helpen? Als het

om complexe problemen gaat en het niet anders kan, verwijst

de dorpsondersteuner door naar formele hulpverlening.

De Dorpsondersteuner van Beek en Donk is Henrie Bouwmans

en hij houdt van maandag tot en met donderdag kantoor in

het Ontmoetingscentrum. Hij is bereikbaar op 0492-328803

en hbouwmansd@vierbinden.nl

Terug naar de startpagina