KBO-Heesch 60 jaar

KBO Heesch 60 jaar

 

Verspreiding van het jubileumboek ‘60 jaar KBO-Heesch’ Het jubileumjaar ‘60 jaar KBO-Heesch’ zit erop. Het was me het jaartje wel! Verspreid over het hele jaar zijn bijzondere activiteiten en allerlei feestelijkheden georganiseerd: KBO-Heesch heeft zich in 2015 gemanifesteerd als een levendige en energieke vereniging die midden in de Heesche samenleving staat. Hoewel 2015 intussen achter ons ligt, staat er nog één activiteit op het programma: de uitgave van het jubileumboek. Het verhaal over het jubileumjaar en -nog veel meer- wordt hierin verteld. Het boek is samengesteld door leden van de jubileumwerkgroep die haar werk intussen heeft afgerond. Op het moment dat deze INFO verschijnt, wordt het boek gedrukt. Alle leden van de KBO Heesch krijgen het boek gratis thuisbezorgd.

 

Op vrijdag 29 januari a.s. vindt de officiële presentatie van het jubileumboek plaats. Op die dag wordt ook begonnen met de bezorging bij onze leden. Een flink karwei dat wordt uitgevoerd door het bezorgteam van onze eigen INFO. Hiermee zit het werk van de werkgroep erop en houdt zij op te bestaan. De klus is dan geklaard en het verhaal is verteld.
JH

 

 

 

Het complete KBO Heesch 60 jaar Feestprogramma

 

Feestactiviteiten in juni en juli

Op 5 juni verschijnt de INFO voor de maanden juni en juli. In verband met het jubileum jaar moet de informatie over de festiviteiten op 26 mei zijn in geleverd. Soms zal het nodig zijn om toch nog wat laatste informatie door te geven. Let daarom voor de meest actuele gegevens goed op de wekelijkse KBO rubriek in DeMooiBernhezeKrant.

 

Allereerst is er het jokerconcours. De gegevens zijn gepubliceerd. De inschrijving is gesloten en er zijn 64 deelnemers.
Op maandag 8 juni worden de deelnemers tussen13.00 en 13.15 uur in de Missezaal van de pas verwacht. Na de indeling kan er om 13.30 uur met de eerste ronde gestart worden. Na deze ronde wordt gratis koffie/thee van de KBO geserveerd.
De uitslag van de eerste ronde wordt op een groot scherm ingevuld. Dan start een tweede ronde. Daarna kan tegen betaling een consumptie vanuit de KBO-bar worden besteld. Ondertussen wordt de uitslag ingevuld en meteen daarna is tegen 16.30 uur de prijsuitreiking. We wensen iedereen een gezellige middag toe.

 

Op dinsdag 9 juni is er een vrije sjoelmiddag. Iedere 50+er uit Heesch kan deze middag een partijtje mee komen sjoelen. Een mooie gelegenheid om u eens een sjoelmiddag mee te maken. Wanneer u tussen 13.00 en 13.30 uur binnen bent, wordt u ingedeeld. (zie een apart artikel in deze INFO op pagina 9 over het aanmelden.

 

Op dinsdag 16 juni is er een jeu de boules toernooi georganiseerd op de banen achter de Pas. Hoe aan te melden vindt u in een apart artikel in de INFO op pagina 8 . Wederom een gelegenheid om kennis te maken met deze internationale sport die op diverse plaatsen in Heesch wordt beoefend.

 

Naast de wekelijkse activiteit op dinsdagmiddag zijn alle Heesche 50+ers welkom op donderdagmiddag 11 juni om een spel mee te koersballen.
Zie wederom een apart artikel in deze INFO op pagina 16 of let op DeMooiBernkezeKrant van 10 juni.
Naast de wekelijkse activiteit op donderdagmorgen is op woensdagmorgen 17 juni vanaf 10.00 uur vrije inloop, waar kennis gemaakt kan worden met het darten. Zie wederom in de INFO op pagina - voor meer informatie of Het hoogtepunt van de maand juli is de Culturele ontspanningsmiddag op zaterdag 11 juli.


In samenwerking met De Pas is het podium in de grote zaal met tafelopstelling beschikbaar. Door de werkgroep is een gevarieerd programma samengesteld. Bij deze worden speciaal mantelzorgers met diegene waar zij zich voor inzetten uitgenodigd.
Bovendien vragen wij attent te zijn op mensen in uw omgeving, die zelden ergens komen. Breng hen deze keer maar mee naar De Pas. Ze zullen zeker van deze middag genieten. Rollator of rolstoel is geen enkel probleem. Door de KBO wordt een consumptie aangeboden. Verdere consumpties worden door het personeel van De Pas verzorgd en de KBO heeft daarvoor een speciale prijs afgesproken. Voor meer informatie houdt u DeMooiBernkezeKrant van 8 juli in de gaten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

De jubileumcommissie

 

 

Het kan u niet ontgaan zijn. In het komende jaar 2015 wordt het 60-jarig jubileum van onze KBO-Heesch gevierd.

 

In opdracht van het KBO-bestuur is door een werkgroep een feestprogramma samengesteld. Verspreid over het gehele jaar vinden tal van akiviteiten plaats met als voornaamste doelstelling dat elk lid wel ergens aan kan deelnemen.

Bij de INFO van december is een overzichtskaart gevoegd met daarop het gehele Feestprogramma van 2015. Van maand tot maand staan de extra aktiviteiten genoemd, vaak al met vermelding van de exacte datum.

Bewaar deze kaart goed a.u.b.

 

In onze maandelijkse INFO wordt uitvoerig vermeld wat er de maand daarop in het kader van het jubileumjaar staat te gebeuren. Met alle relevante informatie, hoe, wat, waar en wanneer, eventuele aanmelding en of er van de deelnemers een bijdrage wordt gevraagd. Zo nodig vindt u wekelijks aanvullende informatie in DeMooiBernhezerKrant.

Voor onze leden waar DeMooiBerhezer Krant niet wordt bezorgd, verwijzen wij naar website www.kbo-heesch.nl.

 

Januari 2015

Op donderdag 8 januari 2015 wordt het jubileumjaar geopend door onze voorzitter Loet Kuijlaars, om 13.00 u. in de Pas, zaal D’n Herd.. Direct hierna gaat de eerste activiteit van start: het regionaal biljarttournooi om de JAN RIJKERS-bokaal. Er wordt gespeeld op donderdagmiddag 8 en op vrijdagmiddag 9 januari.

 

Lieve leden van de grote KBO-Heesch familie,

zo ben ik het jaar in de INFO begonnen en zo wil ik hier ons feestelijke jaar beginnen.

Lieve leden van de grote KBO-Heesch familie, want een grote familie zijn we, een familie waarin contacten centraal staan. Contacten die kris-kras door de club lopen en uitmonden in gezamenlijk uitgevoerde hobby’s/activiteiten waaraan groot plezier wordt beleefd, waarin we gezamenlijk iets doen. Door onze leden, door onze kartrekkers en door ons bestuur, jaar in jaar uit, 60 jaar lang in touw met als uiteindelijk resultaat een KBO-Heesch bestaande uit bijna 1200 leden, Peer van de Akker zou er van opkijken.

Een 60-jarig bestaan, een twaalfde lustrum is niet zo maar iets.

Lees verder . . . .

 

Ouder jubileum nieuws

Nog zo ongeveer 50 dagen te gaan en het jaar 2014 is weer voorbij. Dat houdt tevens is dat ons jubileumjaar al voor de deur staat. Als u verwacht dat het in 2015 gedurende 365 dagen feest is, dan is dat wat overdreven.

 

Maar er staat wel heel wat te gebeuren.
Overleg met een aantal verenigingen en personen heeft als resultaat dat door hun bijdragen in kennis en menskracht bestaande KBOactiviteiten extra groots worden aangepakt en dat daaraan enkele eenmalige activiteiten kunnen worden toegevoegd. Dit alles om de doelstelling te realiseren, elk lid bij de jubileumviering te betrekken.

 

Het jaarprogramma is inmiddels door het KBO-bestuur akkoord bevonden en zal in de vorm van een overzichtskaart eind december 2014 bij u worden bezorgd.
Daarop vooruitlopend kan nu al worden vermeld dat het feestjaar wordt geopend op donderdag 8 januari 2015 voorafgaand aan het biljarttoernooi om de JAN RIJKERS-bokaal. Dit toernooi vindt plaats in de Pas op 8 en 9 januari. Toeschouwers en supporters zijn welkom.

 

Een van de eenmalige activiteiten is de deelname van een groep KBOvrijwiligers aan de carnavalsoptocht op carnavalszondag.
De voorbereidingen hiervoor zijn intussen in gang gezet. Mogelijk kan er door deze vrolijke KBO-ers een beroep worden gedaan op creativelingen die hierbij behulpzaam willen zijn. Hierover later meer.
Zo’n jubileumjaar kan een goede aanleiding zijn om personen in uw omgeving die nog geen lid zijn, te betrekken bij datgene wat er in KBO verband staat te gebeuren. Wellicht bewijst u hiermee eenzame mensen een vriendendienst. Het voorkomen van eenzaamheid onder senioren is toch altijd nog een doelstelling van onze KBO.
En herinnert u zich nog het motto “Leden werven leden”. De contributie van € 23 per jaar, dat is nog geen halve euro per week, kan toch moeilijk een bezwaar zijn. Beste leden, doe je best.

 

Wordt vervolgd.
Jo Hanegraaf

 

Bericht over het 60 jarig jubileum in de info vanoktober 2014

In vorige edities van onze INFO hebt u kunnen lezen dat er druk gewerkt wordt aan de voorbereiding van de festiviteiten in het jubileumjaar 2015, 60 jaar KBO-Heesch.

 

De werkgroep die door het KBO-bestuur hiermee is belast, heeft niet stil gezeten en heeft in concept het jaarprogramma rond. Het definitieve programma zal eind december 2014 bij onze leden worden bezorgd.
Verspreid over geheel 2015 zijn er feestelijke activiteiten gepland met als uitgangspunt dat elk lid aan minimaal één activiteit moet kunnen deelnemen. Ook diegenen die dat normaal niet doen of om een of andere reden niet kunnen, maar wel zouden willen. Om dit te realiseren heeft de werkgroep samenwerking gezocht met andere verenigingen en personen in ons dorp die met hun kennis en kontakten kunnen helpen om deze groep personen toch bij het verenigingsleven te betrekken. Samen kunnen wij veel mensen een plezier doen.

 

Maar onontbeerlijk blijft de inzet van alle KBO-ers die in staat zijn om de leden die wat minder goed ter been zijn, als een vriendendienst, een gezellige dag of middag te bezorgen. En wat een vriend je kan geven, is meer waard dan geld.
Naast het overzicht van het feestprogramma 2015, dat zoals vermeld eind december 2014 bij u in de bus valt, zal elke activiteit steeds in onze eigen INFO en ook in DeMooiBernhezerKrant worden aangekondigd met vermelding van alle details.

 

Deze berichten zijn voorzien van bovenstaand logo en dus goed herkenbaar.
Wordt vervolgd dus,
Jo Hanegraaf

Terug naar de startpagina