Bestuurssamenstelling

                                                                                                      

Katholieke Bond van Ouderen DEURNE - ZEILBERG
Het bestuur bestaat uit:

 

Secretaris.
Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer  Zeilbergsestraat 115  5751 LK Deurne tel. 0493-311372

email adres,


Voorzitter.
Dhr. L.Honings  Hanenbergweg 16  5753 RC  Deurne tel.0493-314482

email adres,

 

Penningmeester.
Dhr. M. Wijnands Parallelweg 141  5754 AL Deurne tel. 0493-322788

email adres,

 

Bestuurslid. Vice voorzitter.

Dhr. A. Seijkens Zeilbergsestraat 12 5751 LL Deurne tel.317263

email adres,

 

Bestuurslid. Vice. Secretaris.
Dhr. N.v.d. Kerkhof Zeilbergsestraat61a  5751 LH  Deurne tel. 0493-319019

email adres,

 

Bestuurslid. Vice. Penningmeester.  

Dhr. H.Beckers  Koninginepage 32  5754 DL  Deurne  tel. 0493-599466

email adres,

 

Bestuurslid.
Mevr. N. Aarts-vd. Burgt  Arenbroek 11  5751 RG  Deurne tel. 0493-319030

email adres,

Bestuurslid.
Mevr. M. Donkers-Cox Zeilbergsestraat 39  5751 LH  Deurne tel.0493-381676

email adres,

Bestuurslid

Mevr. G.J.v.d.Heijden  Roothaertstraat 78  5751XT Deurne tel.315381 

email adres,

 

Correspondentieadres Secretariaat.
Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer Zeilbergsestraat 115  5751LK  Deurne  0493-311372

e-mail adres, secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

 
Activiteiten locatie:
Sociaal Cultureel Centrum Den Draai Blasiusstraat 2 
5754 AV Deurne-Zeilberg   tel. 0493-315378     06-51761037

 

INFO OVER KBO-ZEILBERG. (tel. 0493-311372)

Terug naar de startpagina