Activiteiten juli- augustus 2013

 

 

 

P.S. Lees altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Het Hazzo is gesloten van 11-7-13 tot 12-8-13.
 
 
Kaartmiddagen: donderdag 4 juli (daarna vakantie).  Wij beginnen weer op 15-22 augustus om 13.30 uur.

     Kienen: 29 augustus om 14.00 uur.

     Barbecue met levende muziek.– Op 17 juli is er weer onze jaarlijkse  barbecue-middag. Opgeven vóór 10 juli. Zie bijlage van de nieuwsbrief.

    Jeu de Boules: 31 juli om 14.00 uur achter ’t Hazzo. Opgeven vóór 24 juli. Zie pagina 3 van de nieuwsbrief.

    KBO-eetpunt ’t Hazzo. Na de zomervakantie beginnen we weer op de 3e vrijdag van de maand en dat is 20 september  om 12.45 uur; aanmelden uiterlijk 17 september. Betaling van € 8,50 op rekening 1011.02.135 t.n.v. KBO-Aalst, of contant bij Joke Maasakkers, Emmastraat 1a of bij Bert Baselmans, Jul. De Lannoylaan 3. tel. 2220062.

    Eten: 7 augustus om 17.30 uur bij Chef GJ, Eindhovenseweg 46. De kok bereidt een keuze-menu voor. Kosten € 11,-  Opgeven (vlees/vis) en betalen vóór 1 augustus bij Joke Maasakkers of bij Bert Baselmans op bankrek. Nr. 1011.02.135 t.n.v. KBO Aalst. Hiermee vervalt SAMEN ETEN op 14 augustus in de agenda.

    Senioren Fitness – dinsdag 2-9-16-23-30 juli en 6-13-20-27 augustus van 10.00 tot 11.00 uur bij Paramount Fitness Center, De Pracht 4 Aalst.

    Fietstocht met picknick.  De volgende tochten maken we op woensdag 31 juli en op 21 augustus. Vertrek om 11.00 uur bij ’t Hazzo. Neem je eigen boterham(men) mee!

    Inloopzondag – de eerstvolgende inloopzondag is op 25 augustus.

    Busreis op 12 augustus: Excursie naar de Yakult fabiek in Almere. Zie bijlage van de nieuwsbrief.

    Busreis op 28 augustus: Boottocht over de Maas en daarna met de bus door het gebied van de Maasduinen. Zie bijlage van de nieuwsbrief.
 

    Vooruitblik september:

Veilig Verkeer Nederland organiseert op 16 september van ongeveer 13.30 uur t/m 17.15 uur een cursus fietsveiligheid voor senioren en wil dit via het maandelijks nieuwsblad van de KBO (De Ons) graag onder de aandacht brengen bij uw leden.

De cursus wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland in opdracht van de gemeente Waalre.

De cursus is gratis en bestaat uit:

Een theoriegedeelte

Een parcours

Een stratenrit
 

De deelnemers krijgen een kopje koffie of thee aangeboden van Veilig Verkeer Nederland.

Inschrijven via de bijlage van de nieuwsbrief juli/augustus 2013.

 

    Vooruitblik oktober:

 

Jaarlijkse KBO Feestdag op woensdag 2 oktober in 't Hazzo

lees de bijlage die bij ONS van augustus zit om hiervoor in te schrijven cq deel te nemen.

 

 

P.S. Lees altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.


 

 

Terug naar de startpagina