Activiteiten juni 2013

 

 

 

P.S. Lees altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Kaartmiddagen: donderdag 6-13-20 juni om 13.30 uur.

Kienen: donderdag 30 mei en 27 juni om 14.00 uur.

KBO-eetpunt ’t Hazzo. Opgelet !! M.i.v. juni maandelijks de 1e en de 3e vrijdag van de maand; de 1e  vrijdag is 7 juni om 12.45 uur; aanmelden uiterlijk 4 juni.  De 3e vrijdag is 21 juni om 12.45 uur; aanmelden uiterlijk 18 juni.
Betaling van € 8,50 op rekening 1011.02.135 t.n.v. KBO-Aalst, of contant bij Joke Maasakkers, Emmastraat 1a of bij Bert Baselmans, Jul. De Lannoylaan 3. tel. 2220062.

Senioren Fitness – dinsdag 4-11-18-25 juni  van 10.00 tot 11.00 uur bij Paramount Fitness Center, De Pracht 4.

Fietstocht met picknick.  woensdag 26 juni. Vertrek om 11.00 uur bij ’t Hazzo. Neem je eigen boterham(men) mee!

Inloopzondag – de eerstvolgende inloopzondag is op 25 augustus.


Rabofietstocht op zaterdag 8 juni.  Zie pag. 2 van de nieuwsbrief.
Fotowedstrijd. Doe mee aan de fotowedstrijd ! Wie maakt tijdens de Rabobank FietsTocht de mooiste, ontroerendste, grappigste foto? Zie pag. 2 van de nieuwsbrief.


vooraankondiging:


Barbecue – Op 17 juli is er weer onze jaarlijkse barbecue-middag. Er volgt nog een aparte mededeling.

 

 

P.S. Lees altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.


 

 

Terug naar de startpagina