Koopkrachtontwikkeling ouderen

Duidelijkheid overbruggingsregeling AOW-gat (13 februari 2013)

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft aan de Tweede Kamer voorgelegd hoe zij het AOW-gat wil compenseren dat ontstaat door de verhoging van de AOW-leeftijd.

 

Het AOW-gat

De leeftijd waarop iemand AOW zal ontvangen, wordt vanaf 1 januari 2013 in stapjes verhoogd. Eerst met één maand, vervolgens met twee en later met drie maanden. Vanaf 2018 is de AOW-leeftijd dan 66 jaar, vanaf 2021 is dat 67 jaar.

De prepensioenregeling eindigt vrijwel voor iedereen op het moment dat de werknemer 65 jaar wordt, de AOW gaat voor deze mensen echter pas later in.

Het verschil tussen het moment dat de prepensioenregeling stopt en de AOW-leeftijd ingaat, wordt het AOW-gat genoemd. Iemand die dit jaar 65 jaar wordt, kan een AOW-gat van een maand hebben, maar dit gat wordt ieder jaar een stukje groter. Het kabinet heeft beloofd een regeling te maken om dit AOW-gat te compenseren.

Lees verder  .  .  .  .

 

Koopkrachtontwikkeling ouderen (31 januari 2013)

 

Dinsdag 29 januari heeft de minister van Sociale Zaken, de heer L.F. Asscher, een brief naar de Tweede Kamer gezonden over koopkrachtontwikkeling van ouderen. De gezamelijke ouderenorganisaties hebben gisteren in een persbericht op deze brief gereageerd.

 

Klik hier voor de brief van minister L.F. Asscher.

Klik hier voor het persbericht van de gezamenlijke ouderenorganisaties.

 

Kamervragen over vermogenstoets AWBZ

 

Vanaf 1 januari 2013 is een vermogenstoets ingevoerd voor de eigen bijdrage AWBZ. Dit betekent dat mensen met een vermogen vanaf dit jaar meer eigen bijdrage gaan betalen aan de AWBZ of Wmo. In de Tweede Kamer zijn hier door de partijen 50PLUS, SP, D66 en SGP kamervragen over gesteld. De kamervragen zijn hieronder in te zien.
 

Kamervragen 50PLUS

Kamervragen SP

Kamervragen D66

Kamervragen SGP

 

Terug naar de startpagina